AP og Senterpartiet på vei til å danne regjering: Hvordan blir MC-, snøscooter og ATV/UTV-politikken? Og bil- og båt/vannscooter politikken?

Bjørn Richard Johansen
Hva vil regjeringserklæringen si om våre kjøretøykategorier og kjøreopplevelser til lands og til vanns? Denne uken ble det klart at Arbeiderpartiet og Senterpartiet blir å danne en to-parti-regjering i løpet av de to kommende uker. Videre er det klart at den nye regjeringen må hente støtte for sin politikk i Stortinget. Høyre, FrP samt KrF blir viktige partier for denne typen saker i Stortinget. Det kan bli veldig viktig for alle saker med relevans for motorsykkel, snøscooter, ATV, vannscooter, båt og bil i den kommende perioden. Så blir det spennende å se om SV blir budsjettpartner med den innkomne AP/SP-regjeringen i Stortinget.


Regjeringserklæringen er viktig
I de kommende dager skriver AP og SP en regjeringserklæring sammen for å ha et felles politisk grunnlag for den kommende fire års perioden. Det blir spennende å se føringene for politikken knyttet til motorsykkel, snøscooter, ATV, vannscooter, båt og bil i dette viktige politiske dokumentet.

Videre vet vi at regjeringen, som blir en mindretallsregjering, må gå til Stortinget i alle saker for å søke støtte. Dermed blir Fremskrittspartiet, Høyre, Krf og Venstre viktig for alle voteringer i den kommende fireårsperioden for saker med relevans for motorsykkel, snøscooter, ATV, vannscooter, båt og bil. SV, Rødt og MDG kommer trolig også å markere seg i denne typen saker, men vil nok skjelden bli støtteparti for et syn som går i retning av det interessegruppene for disse kjøretøygruppene ønsker.

Siv Mossleth i Senterpartiet i forbindelse med et valgkampbesøk i Narvik. Narvik havn i bakgrunn.

En sak som angår Reitwagen.no sine leser kan være et godt eksempel: Den varslede endringen av motorferdselsloven som ble vedtatt i Stortinget i mai i år.

Bengt Rune Strifeldt her på snøscootertur 17. mai i 2020.

– Vi som blant annet er opptatt av snøscooter og motorsykkel saken vil nå få en viktig rolle i Stortinget, sier Bengt Rune Strifeldt som ble gjenvalgt som Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet fra Finnmark. Grunnlagsdata fra valget viste at svært mange unge voksne ga sin stemme nettopp til Strifeldt som er kåret til Snøscooter-Norges viktigste politiker, sammen med Sandra Borch fra Senterpartiet i Troms. Sandra Borch er for øvrig en av de som det spekuleres om kan bli statsråd i en ny Arbeiderpartiet/Senterpartiet regjering. Se forøvrig Bengt Rune Strifeldt sin kommentar om Motorferdselsloven i Reitwagen.no nylig.

Sandra Borch i Senterpartiet er aktiv støttespiller for snøscootersaken. Videre var hennes første sak som ungdomspolitiker nettopp en MC-politisk sak.

– De signalene vi har fått i valgkampen fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet om blant annet behovet for å endre motorferdselsloven er viktig. De ønsker lokalt selvstyre og at det er kommunene som skal gjøre nødvendige vedtak og beslutninger AP, SP og FrP representerer dermed et flertall i Stortinget for at vi skal få en ny lov som har legitimitet i befolkningen. Jeg skal stå på aktivt for denne saken, sier Bengt Rune Strifeldt til Reitwagen.no.

NMCU og MCF undersøkelsen gir oss mye informasjon om den store mc interessen blant stortingspolitikerne.

Viktig Stortingsundersøkelse
Vi vet også fra Stortingsundersøkelsen i regi av Norsk Motorcykkel Union, NMCU og Motorsykkelimportørenes Forening, MCF og Fellesrådet for Snøscooterklubbene, SKFR og Snøscooterimportørenes Forening, SIF, at mange av representantene på Stortinget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet har stor interesse for motorsykkel og snøscooter.

Bengt Rune Strifeldt og kollega Morten Stordalen. Strifeldt representerer FrP og Finnmark. Stordalen FrP og Vestfold. Begge er aktive i MC- og snøscootersaken.

Videre har flere av bilorganisasjoner gjort tilsvarende undersøkelser som gir oss innsikt i interessene for de ulike kjøretøygruppene til lands og til vanns.  Se mer om undersøkelsen for MC her på link og for snøscooter se her på link med eksempel fra Akershus hvor vi blant annet ser stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt fra Arbeiderpartiet er enig med NMCU og MCF i ni av 11 viktige problemstillinger. Huitfeldt er også en av de som oftes nevnes som en av statsrådkandidatene i en ny regjering. Du kan se Stortingsvalgundersøkelsen med fokus på snøscooter i regi av SKFR og SIF via denne linken.

Det var hele 148 stortingskandidater har svart på NMCU og MCF undersøkelsen som ga en svarprosent på hele 43,3 prosent,

Vi vet fra Stortingsundersøkelsen, så vel som fra partiprogrammene, at SV og MDG er de partiene som er mest negative til motorsykkel, snøscooter, ATV, vannscooter, båt og bil. Men i det nye Stortinget, og med den nye regjeringen som kommer til å bli utnevnt vil vi ha mange støttespillere i den brede gruppen av partier med reell innflytelse.

Erik Kirkvold er leder av Snøscooterklubbenes fellesråd, SKFR

– Det skal bli spennende å se hvordan regjeringserklæringen blir seende ut og om det i den vil stå noe som er relevant for motorsykkel, snøscooter, ATV, vannscooter, båt og bil, sier Erik Kirkvold som er leder av SKFR. Endring av motorferdselsloven blir en veldig viktig sak i den neste stortingsperioden.

Odd Terje Døvik er leder for sentralstyret i NMCU. Her med Siv Mossleth som ble gjenvalgt til Stortinget fra SP i Nordland.

– Vi ser at arbeidet med Nullvisjon innen trafikk står sentralt i både Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Her kan vi sammen gjøre mange grep for å bedre sikkerheten ytterligere for de som kjører med MC på norske veier. Det har vært et viktig satsningsområde for NMCU i årevis, og her har vi mye å jobbe sammen om, sier Odd Terje Døvik som er leder for sentralstyret i NMCU.

Her ser vi Erna Solberg på snøscooter tur i Finnmark.

Slottsplassen
Om få dager vil vi se påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre komme ut på Slottsplassen med sine nyutnevnte statsråder. Med SV ute av regjeringsforhandlingene blir det plass til flere Ap- og Sp-politikere rundt kongens bord. Ap får antagelig 12 og Sp åtte statsråder.


Arbeiderpartiets program
I Arbeiderpartiets program står det ingen ting om det de fleste kjøretøygruppene som følger Reitwagen.no er opptatt av. Men programmet slår fast at «Fortsette arbeidet med en nullvisjon med mål om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i veitrafikken.» er et sentralt poeng for Arbeiderpartiet.

Om få dager lanserer Jonas Gahr Støre sin regjering i samarbeid med Senterpartiet.

AP: Nullvisjon er viktig
Det betyr trolig at alle tiltak vi kan fokusere på som vil bidra til å støtte opp om nullvisjon vil bli viktig i den kommende perioden. Et eksempel her er kjøreutviklingskurs for motorsykkel og bil. Innen motorsykkel ser vi en veldig gledelig utvikling av interessen for å bli en bedre fører. Fokus på bedre kjøreteknikker, moderne kjøretøy med gode sikkerhetssystemer, fokus på gode kjøreopplevelse i fornuftig fart, informasjonsarbeid knyttet til nullvisjon, bedre sikkerhetsutstyr som airbag som del av kjøreklær, samt føreropplæring med banekurs med mer gjør også at vi nå ser resultater i form av færre alvorlige ulykker.

Eddie Mathisen er daglig leder for Førerutvikling.no

– I 1992 var det 259 på kjøreutviklingskurs, mens de i 2021 har vært mer enn 3.100 deltakere på kjøreutviklingskurs, sier Eddie Mathisen som er daglig leder for Førerutvikling.no til Reitwagen.no.

NMCU: Stadig flere motorsykler og stadig færre MC-ulykker om vi ser utviklingen i motorsykkelbestanden i Norge.

AP: Reiseliv er viktig
Gjennom blant annet Hubriding.no har mc, bil og sykkelinteressene i Norge satset sammen for å øke samarbeidet med reiselivsnæringen. I Arbeiderpartiet sitt program ser vi at dette er en viktig pilar. «Reiselivet skaper spennende arbeidsplasser over hele landet og er en særlig viktig næring for distriktene. Det må legges bedre til rette for turisme gjennom hele året, som gir grunnlag for helårlige arbeidsplasser.» heter det i AP sitt partiprogram.

Trygve Slagsvold Vedum forhandler nå om regjeringserklæringen med Jonas Gahr Støre på Hurdalsjøen Hotel. Om få dager får vi vite hva som blir hovedlinjene i politikken i Norge i den kommende fire års perioden.

Videre står det i Arbeiderpartiets partiprogram at man skal «Gradvis redusere fordelene på de dyreste elbilene, og øke CO2-komponenten for nye bensin- og dieselbiler for å nå målet om at alt nybilsalg skal være nullutslippsbiler innen 2025.» Vi må anta at det også får føringer på politikken for andre kjøretøygrupper.


Senterpartiets program
I Senterpartiets program skriver partiet at de skal bidra til at alle nye personbiler og lette varebiler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler (el, hydrogen og biogass). Også her må vi anta at det vil ha føringer for alle kjøretøygrupper. Partiet vil også at det skal bygges ut 10 000 hurtigladere i hele landet innen 2030, noe som vi vet også vil bli viktig for det økende antallet el-kjøretøy innen alle kategorier:  MC/motorsykkel, snøscooter, ATV, vannscooter, båt og bil. Se også denne artikkelen om 17 sanne MC venner.

WIMA, kvinner på MC i Norge, har gjort en fantastisk innsats for å øke kompetanse hos kvinnelige motorsyklister. Her fra banekurset på Rudskogen Motorsenter.

SP: Nullvisjon står sentralt
Nullvisjon er også viktig for Senterpartiet. Legge trafikksikkerhet til grunn i all samferdselspolitikk og kjempe for nullvisjonen: Null drepte og hardt skadde i trafikken. Dette er et område mc, bil og de andre kjøretøygruppene er helt enig i. Dermed blir det en viktig pilar i dialogen med Senterpartiet fremover.


Reiseliv er viktig for Senterpartiet
Videre vet vi at motorsykkelbransjen i de senere år har jobbet nært sammen med reiselivsbransjen, blant annet med satsing på kjøreopplevelser i Norge. Dette er viktig for Senterpartiet og vi ser i programmet at det står: Reiseliv er en stor næring i Norge og er viktig i mange regioner. Senterpartiet vil satse nasjonalt på at reiseliv skal bidra til å utvikle gode destinasjoner og arbeidsplasser i hele landet.

Lars Arne Straand, adm. direktør på Staaand Hotel er på lag med Beitostølen om at det bør bli et Landbruks, reiseliv og matdepartement.

Utspill om Landbruks, mat og reiselivsdepartement
I valgkampen gikk eierne av Beitostølen og Straand Hotel ut med et felles budskap om at vi burde få et nytt sterkt departement for Reiseliv, ved at det ble lagt inn i et Landbruks, mat og reiselivsdepartement. Begge hoteller har også gjennom valgkampen hatt besøk av alle partier og løftet frem denne ideen.

Mange distriktsarbeidsplasser i reiseliv som satser på kjøreglede. Her Lærdalsøren Hotel.

– Du starter på Lærdalsøren Hotel ved fjorden som et utgangspunkt, for så å avslutte på de flotteste fjelltoppene rundt fjorden. Om kvelden, etter endt tur, får du et godt måltid og møtes i motorpubben «Småsnurren» for en hyggelig motorprat, sa Johannes Einemo som er styreleder for hotellet når han tidligere i år ble intervjuet av Reitwagen.no. Hans kjære Elin F. Partenyi (37) er daglig leder og samboer med Johannes.

Store deler av reiselivsnæringen ligger nemlig i landbrukskommuner. De fleste av våre 220 alpinanlegg spredd over hele Norge ligger i landbrukskommuner. Det samme med våre 47 nasjonalparker og 18 nasjonale turistveiene som går igjennom noen av landets flotteste reiseliv- og landbrukskommuner.

Foto fra Grimsdalen i Rondane i Innlandet med BMW GS 1250 på tur.

– Reiselivsnæringen er helt avhengig av landsbygda som er en av våre viktigste turistmagneter. Både for nordmenn på Norgesferie og for utlendinger når de nå starter å komme til Norge igjen etter Covid-19 tiden, sa direktør Atle Hovi ved Beitostølen Resort som er en av landets største reiselivsdestinasjoner. Reiselivsdestinasjonen i Innlandet og Øystre Slidre kommune er en gjennomfartsåre fra Sør-Norge til Vestlandet hvor reiselivsnæringen er den viktigste arbeidsgiveren for kommunens 3.229 innbyggere.

Bjørnar og Atle Hovi på Beistostølen mener det bør bli et Landbruks, Reiseliv og matdepartement.

– Dette er en veldig god ide og godt initiativ, sa Lars Arne Straand som er adm. direktør på Straand Hotel i Vrådal i Kviteseid kommune i Telemark når forslaget ble lansert.

– Det er åpenbart for oss som ser reiselivsnæringen med helt nye øyne at det trengs mer politisk kraft knyttet til reiseliv. Å organisere det inn under Landbruksdepartementet og skape et Landbruks-, mat og reiselivsdepartement er derfor et veldig godt initiativ, sa Lars Arne Straand. Beitostølen og Vrådal ligger begge i kommuner med Senterpartiordfører.

Satsing på MC, snøscooterturisme og bil er viktig for reiselivsnæringen. Her Pål Anders Ullevålseter.

SP: Markedsføring av Norge er viktig
Koblingen til reiseliv blir derfor viktig for å gjøre oss relevante med hensyn til det som er gunstig for MC/motorsykkel, snøscooter, ATV, vannscooter, båt og bil i de kommende fire år. I Senterpartiets program står det også at: «Bidra til økt internasjonal markedsføring av norske reisemål.» Her vet vi at Norge er et av verdens flotteste land å kjøre til lands og til vanns så her ligger en formulering som kan bli veldig viktig for oss. Neste år vil blant annet filmen med Pål Anders Ullevålseter bli bruk for å markedsføre Hubriding.no og kjøreopplevelser i Norge i det internasjonale markedet. Da vil hele verden ønske å reise, med Covid-19 lagt bak oss.

Tanja Stauning, Service Manager hos Honda i Norge og Per Anton Vinje, adm. direktør i Kellox som importerer Honda i Norge.

Nullvisjon blir viktig
– Det blir spennende å se den endelige sammensetningen av regjeringen og regjeringsplattformen. Arbeidet med Nullvisjonen er en fin plattform for å jobbe aktiv med å fremme motorsykkelsaken i de fire neste årene, sier Per-Anton Vinje som er styreleder for Motorsykkelimportørenes Forening, MCF i en kommentar til Reitwagen.no.

Vi går en veldig spennende politisk høst i møte – for oss med interesse for MC, snøscooter, ATV/UTV, bil, båt og vannscooter. Dette er også en bransje som i all hovedsak består av mange lokale næringsdrivende og faghandlere som er avhengig av gode rammevilkår for å sikre god drift, med fokus på lokalmarkedet i mange av landets 356 kommuner. På samme måte som de fleste reiselivs- og servicebedriftene som gjerne er små- og mellomstore virksomheter og familieselskaper spredt over hele landet, og som samarbeider nært med MC, snøscooter, bil, båt, vannscooter og ATV/UTV bransjen.

Det er stort fokus på god kjøreutvikling både blant menn og kvinner. De siste årene har vi også fått egne banekurs i regi av WIMA, kvinner på MC. Kjøreutvikling blir stadig mer populært i Norge.
Share via
Send this to a friend