NMCU og MCF med ny politisk undersøkelse i forkant av Stortingsvalget; 1,85 millioner MC interesserte velgere kan være med å avgjøre valget.

Bjørn Richard Johansen
Nå kan du også se hva politikerne i ditt fylke mener om MC. Se link i artikkel til oversikten og plakatene som viser oversikten over hva Stortingskandidatene i de respektive fylker mener om MC og MC-politikk. MC-avisa sin oversikt i går viser at vi er mange med interesse for motorsykkel i Norge.
Tore Johannessen, Trafikkforum og Knut Arild Hareide Krf, Samferdselsminister. Her fra Straand Treffet i fjor i september. Foto: Reitwagen.no

Se link til undersøkelsen og resultater i ditt fylke
I NMCU og MCF-undersøkelsen har kandidatene blitt utfordret på 11 viktige spørsmål. Se link til oversikt og plakater.

Se oversikt for Oslo.

Tidenes MC år i 2021
2021 tegner til å bli tidenes år for motorsykkelinteressen i Norge. Veksten i salget i år er på hele 13,4 prosent. Videre var veksten 8,3 prosent i fjor som også var et rekordår for MC-salget i Norge. Aldri er det solgt så mye motorsykler og vært så stor interesse for gode motorsykkel-opplevelser på Norges flotte svingete veier. Videre ser vi at det har vært færre ulykker i år enn tidligere år, til tross for kraftig vekst i motorsykkelbestanden. Motorsykkelturisme og Hubriding.no har blitt to nye viktige begreper innen reiselivet.

Helge Orten, Høyre, leder av samferdselskomiteen på Stortinget deltok i den motorsykkelpolitiske debatten i Arendalsuka.

Vi er mange velgere som kjører MC
Tallene fra Statens Vegvesen forteller at det faktisk er 1,85 millioner gyldige førerkort for motorsykler (A1, A2 og A) i Norge pr. 1. juni, skriver MC-avisa. Av disse eies 73 % av førerkortene av menn og 23 % av kvinner. Det betyr at ca. en tredjedel av Norges befolkning har førerkort for motorsykkel, og det er i og for seg et oppsiktsvekkende og viktig tall som forteller oss mye.

– Med så mange førerkort på MC og tilhørende kjøretøygrupper og 250.000 store motorsykler i Norge er vi en stor velgergruppe, sier Odd Terje Døvik som er styreleder i Norsk Motorcykkel Union, NMCU.

Ifølge førerkortregisteret er det totalt 423.839 førerkort klasse A pr. 1. juni ifølge MC-avisa, og i alle førerkortklassene er det aldersgruppen fra 50 til 64 år som dominerer. Det er i og for seg ikke noe nytt at det er flest modne menn som dyrker denne hobbyen, selv om kvinnene nå kommer raskt etter. MC har en kraftig vekst i interessen hos kvinner i Norge.

Illustrasjon: NMCU grafikk over utvikling i antall motorsykler og ulykker i de siste 20 år. NMCU grafikk over antall kjøretøy og antall ulykker viser et klart bilde. Samme tendens ser vi nå med tallene som er offentliggjort av Vegvesenet og Trygg Trafikk i juli 2021.

Ny undersøkelse for å hjelpe deg å gjøre ditt valg
I en ny undersøkelse som NMCU og MCF har gjennomført i forkant av Stortingsvalget 2021, er kandidatene utfordret på sitt eget syn om viktige spørsmål for MC-folket. Det gjelder synet på MC generelt, beholde fordelene i trafikken, synet på MC-avgifter, førerrett og parkeringsmuligheter.

Ny undersøkelse med Stortingskandidatene lansert i forbindelse med Arendalsuka.

Debatt i Arendalsuka
Under Arendalsuka hadde NMCU og MCF en egen MC-politisk debatt i forrige uke i Samferdselsteltet. Trykk link til debatt. Hvordan blir motorsykkelpolitikken i Norge etter valget? Motorsykkelpolitisk debatt – MC skaper kjøreglede og vekst for reiselivet i Norge.

Ny undersøkelse med Stortingskandidatene lansert i forbindelse med Arendalsuka.

Se hva politikerne i ditt fylke mener
I NMCU og MCF-undersøkelsen har kandidatene blitt utfordret på 11 viktige spørsmål. Se link til oversikt og plakater.

Undersøkelsen viser at det er stor interesse for MC-politiske spørsmål blant kandidatene. Nesten halvparten av partienes 1. og 2. kandidater har besvart undersøkelsen. Samtidig viser undersøkelsen at det er svært ulike oppfatninger blant kandidater fra samme parti. De som ikke er opptatt av mc, eller har unnlatt å svare, ser du også hvem er i undersøkelsen.


MDGs kandidater er jevnt over mest negativ til sakene NMCU og MCF har tatt opp. Partiets førstekandidat i Troms er eneste spurte kandidat som ikke enig med NMCU om noen av temaene. Men bor du i Nord-Trøndelag, kan du stemme på MDGs førstekandidat Tommy Reinås, som er enig med NMCU i 8 av 11 saker. Dette er et eksempel på at det er viktig å vite hva de enkelte kandidatene mener, særlig fordi MC-politikk er beskjedent omtalt i partienes programmer.


Det er blant kandidatene fra Fremskrittspartiet og Senterpartiet vi oftest finner enighet i MC-folkets viktige saker. Det er ingen av FrPs kandidater som er usikker eller uenig i mer enn 2 av spørsmålene. I Senterpartiet er spriket litt større, hvor Per Olav Lundteigen, Erling Sande og Kathrine Kleveland er mest skeptisk, og ender på 8 positive svar. Flere av kandidatene fra FrP og SP er enig i alle utsagnene fra NMCU. Også mange kandidater fra KrF og Arbeiderpartiet har svart grundig og har mange positive svar. Et eksempel er Anniken Huitfeldt Ap i Akershus.


Det er hele 8 av FrPs kandidater som er helt enig med NMCU, mens det er 2 fra SP. Senterpartiet må her se seg slått av KrF, som har tre kandidater som stiller opp fullt ut.

Tre KrF-kvinner skiller seg ut som særdeles gode støttespillere til MC-saken. Jytte Sonne fra Hedmark, Randi Walderhaug Frisvoll fra Møre og Romsdal, og Astrid Aarhus Byrknes fra Hordaland har full «score» og er enig med NMCU i alle utsagnene.


Arbeiderpartiets kandidater er i all hovedsak positive til viktige MC-saker. Partiets profilerte utenrikspolitiske talsmann Anniken Huitfeldt, som er førstekandidat for Akershus Arbeiderparti, deler syn med NMCU i 9 av 11 saker. Det har hun til felles med AP-kandidater fra ytterligere 7 valgkretser. Hun overgås bare av førstekandidat Eva Kristin Hansen fra Sør-Trøndelag som er enig i alle sakene, og førstekandidaten i Møre og Romsdal Per Vidar Kjølmoen som er enig i alt, unntatt i ett spørsmål. Eva Kristin Hansen er fra Sør-Trøndelag og er enig i alle utsagnene fra NMCU. Det er kanskje ikke så rart, for Trondheim ble kåret til den byen med flest lokalpolitikere med et positivt syn på MC i kommunevalget i 2019.

I Sør-Trøndelag finner vi også Tove Eivindsen en av to Venstre-kandidater som går «all in», og gir full støtte til NMCU. Den andre fra Venstre er Stine Hansen fra Oppland. I Sør-Trøndelag er altså kandidatene fra AP og Venstre mer enig med NMCU enn FrP og SP.


De fleste av SVs kandidater er svært negative til MC, men også SV har kandidater med et positivt syn på MC. I Nordland finner vi Christian Torset, andrekandidat, som er enig i alle spørsmålene. Han er den mest MC-vennlige toppkandidaten i Nordland, foran både FrP, SP og Ap.

Takk til alle som har svart i undersøkelsen
Undersøkelsen viser at det er mange kandidater som støtter mange av NMCU og MCFs saker, men det er store lokale forskjeller. Når MC-folket skal velge sine representanter er det viktig å vite hvem som kjemper for motorsyklistenes sak. MDGs kandidater er gjennomgående minst enig i våre saker, tett fulgt av SV. Men begge partier har enkeltkandidater som er mer positive. På den andre siden er FrPs kandidater klart mest positive, tett fulgt av Senterpartiet.

Per-Anton Vinje er styreleder for MCF.

– Vi merker oss spesielt at den generelle holdningen til motorsykkel jevnt over er positiv, men at det er store forskjeller mellom kandidatene. Det er viktig at MC-folket bruker sin makt til å stemme inn «de riktige» kandidatene fra sin valgkrets, sier Per-Anton Vinje som er styreleder for MCF.

– Dette er svært interessant og gir oss som har interesse for motorsykkel til nytte og turkjøring stor optimisme i forkant av Stortingsvalget, sier Per-Anton Vinje.

Odd Terje Døvik er leder av sentralstyret i NMCU.

– Vi er svært glade for at det har vært nedgang i antall ulykker i år og tror det blant annet er en konsekvens av stadig øket fokus på opplæring og førerutvikling, sier Odd Terje Døvik i NMCU. Videre vil vi fortsette arbeidet med å skape positive holdninger og bidra til god kjøreatferd i samarbeid med trafikkskolene i Norge. Disse gjør en fantastisk innsats i å lære opp nye motorsyklister, sier Odd Terje Døvik.


– Vi forventet vekst i salget i år som i fjor som følge av stort Norgesfokus, Norgesferie, MC som COVID-19 fri transport og stadig økende interesse for motorsykkel. Men en vekst på 13,4 prosent så langt i år målt mot fjoråret. Hvor det også var en vekst på 8,3 prosent fra året før, er bare imponerende, sier Per-Anton Vinje i MCF. Det betyr at stadig flere får gode opplevelser på veiene med MC.

– Norgesfokus og Norgesferie, behov for sikker og COVID-19 fri transport i hverdagen og en positiv trend i form av økt interesse for motorsykkel er de viktigste grunnene til at vi forventer god vekst for motorsykkelbransjen i år, sier Per-Anton Vinje i MCF.

– Sven Roald Hansen , Arbeiderpartiet, Finanskomiteen, Stortingsrepresentant fra Østfold nærmest kamera. Helge Orten fra Høyre – til høyre for Hansen. Her fra debatten i Arendalsuka.

7– Videre ser vi at MC-bransjens gode samarbeid med reiselivet gjør det enklere å oppleve det fantastiske med å kjøre motorsykkel i Norge. Neste år vil vi nok se enda flere MC-turister fra det internasjonale markedet som kommer til Norge for å oppleve flotte motorsykkelveier gjennom storslagen natur, sier Odd Terje Døvik i NMCU.


Kort om Norsk Motorcykkel Union, NMCU
Norsk Motorcykkel Union (NMCU) ble etablert i 1972 som en landsdekkende organisasjon for gatemotorsyklister. NMCU er først og fremst en interessepolitisk organisasjon og er høringsinstans for de ulike direktorater og departementer i saker som angår motorsykkel. NMCU organiserer ca 10 000 betalende medlemmer fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord. NMCU har sekretariat på Ullevål Stadion og er samlokalisert med Norges Motorsportforbund og Norges Idrettsforbund. www.nmcu.org


Kort om Motorsykkelimportørenes forening, MCF:
MCF, Motorsykkelimportørenes arbeid fører til fordeler for de som kjører tohjuling i Norge. Foreningen organiserer de største importørene av motorsykkel, moped og scooter i Norge. Sammen med offentlig myndigheter, brukerorganisasjoner og andre premissleverandører arbeider MCF for å tilrettelegge en bedre hverdag for motorsyklisten. Foreningen er også medarrangør av MC–messen som arrangeres annet hvert år. Slagordet til foreningen er: MC – En sjelden kombinasjon av fornuft og glede. Importører av disse merkene er medlem: Aprilia, BMW, Daelim, Derbi, Ducati, Gilera, Harley-Davidson, Honda, Husqvarna, Hyosung, Indian, Kawasaki, Keeway, KTM, Kymco, Moto Guzzi, MV Agusta, Peugeot, Piaggio, Rieju, Slingshot, SMC, Suzuki, SYM, TGB, Triumph, Vespa, Indian og Yamaha. Mer om MCF på www.mcf.no

Akershus fylke: Eksempel på plakat som viser oversikt i Akershus fylke.

Utsagnene fra NMCU/SIF som kandidatene ble utfordret på av var:

1 – Beholde dagens fordeler for motorsykkel i trafikken

2 – Tilrettelegge for MC-parkering i bysentra

3 – Håndheve kravet til at private, inkludert private parkeringshus

tilrettelegger for MC-parkering

4 – Legge til rette for MC-parkering ved kollektivknutepunkt utenfor

de store byene, for å utvide MC-sesongen

5 – Legge til rette for fremkommelighet for MC i sentrumsområder

6 – Sikre muligheten til å ta MC-førerkort lokalt

7 – Støtte opp om MC som et miljøvennlig og effektivt

transportmiddel

8 – Støtte innføringen av enklere førerrett for lett-MC når føreren

har førerkortklasse B (A1B)

9 – Ikke øke dagens MC-avgifter på motorsykkel utover prisstigning

10 – Redusere avgiftene på MC som et miljøvennlig transportmiddel

11 – Beholde aldersgrensen for førerkort lett MC på 16 år

Stortingsrepresentant Siv Mossleth, Senterpartiet i Nordland, er en av de som har svart på undersøkelsen i regi av NMCU og MCF. Hun har selv førerkort på MC. Her fra Arendal i forrige uke sammen med Odd Terje Døvik, leder av sentralstyret i NMCU.

 

Share via
Send this to a friend