Snøscooterklubbenes Fellesråd med Stortingsundersøkelse: Frp og Sp mest enig om å fremme snøscooterinteressen i Norge

Bjørn Richard Johansen
Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR, og Snøscooterimportørenes Forening, SIF, har gjennomført en spørreundersøkelse med toppkandidatene fra de ulike partier i forkant av Stortingsvalget 13. september. Frp og Sp er mest enig med SKFR og SIF om viktigheten av å fremme snøscootersaken i Norge. Undersøkelsen ble lansert i dag i forbindelse med den snøscooterpolitiske debatten før Stortingsvalget som går av stabelen i Narvik.

Marianne Dobak Kvensjø fra Høyre er også aktiv støttespiller og har krysset av for 11 enige i undersøkelsen. Dobak Kvernsjø deltar også i debatten i Narvik i dag.


I en ny undersøkelse som SKFR og SIF har gjennomført i forkant av Stortingsvalget 2021, er toppkandidatene utfordret på sitt eget syn om viktige spørsmål for snøscooter-folket, sier Erik Kirkvold som er styreleder i Snøscooterklubbenes Fellesråd. SKFR. (Se link til plakater i forbindelse med undersøkelsen). De representerer 45 lokale snøscooterklubber fra sør til nord i Norge har 80.000 følgere på Facebook. (Link til debatten som legges ut digitalt kl. 16.30 finner du nederst i pressemeldingen.)

Erik Kirkvold er styreleder i Snøscooterklubbenes Fellesråd. SKFR.

Viktig å vite hva Stortingskandidatene mener om snøscooter
– Det er viktig for alle velgere med interesse for snøscootersaken å vite hva stortingspolitikerne mener og hvordan de stiller seg til forbedringene av reglene rundt snøscooterkjøring, sier Erik Kirkvold i SKFR Undersøkelsen ble lansert i dag i forbindelse med den store snøscooterpolitiske debatten i Narvik.

Runar Sjåstad, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet deltar i debatten i Narvik i dag.

I debatten i Narvik, som ledes av journalist Ragnar Bøifot i avisa Fremover, deltar Sandra Borch, stortingsrepresentant, Senterpartiet, Runar Sjåstad, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet, Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet, Marianne Dobak Kvensjø, kandidat til Stortinget for Høyre i Nordland og Vegard Lind-Jæger, kandidat til Stortinget for Sosialistisk Venstreparti i Nordland.

Marianne Dobak Kvensjø, har krysset av for 11 enige i SKFR og SIF undersøkelsen. Hun er stortingskandidat for Høyre i Nordland og deltar i debatten i dag.

– I SKFR og SIF undersøkelsen er Frp og Sp er mest enig med om viktigheten av å fremme snøscootersaken i Norge. På motsatt side finner vi SV, som klart slår MDG i negativitet i snøscooterspørsmål. Arbeiderpartiet utmerker seg i undersøkelsen først og fremst ved at svært få kandidater tok seg bryet med å svare på undersøkelsen. Kun 8 av 38 kandidater besvarte undersøkelsen, sier styreleder Erik Kirkvold i Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR.

Erik Kirkvold i Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR gleder seg til ettermiddagens debatt.

– Fremskrittspartiet er klart mest enig med SKFR og SIF. Av 25 FrP-kandidater som har svart på undersøkelsen, er 20 helt enig på alle punkt, forteller Kirkvold.

– Også for Høyres kandidater er det stor ulikhet. Av 17 kandidater som svarte, er 4 hundre prosent enig med SKFR. 2 av disse finner vi i Nordland, der Bård Ludvig Thorheim og Marianne Dobak Kvensjø, har krysset av for 11 enige. Dobak Kvernsjø deltar også i debatten i Narvik i dag. Nordland er eneste valgkrets hvor Høyres to kandidater er mer snøscootervennlig enn FrPs kandidater, sier Erik Kirkvold i SKFR.

Vegard Lind-Jæger, kandidat til Stortinget for Sosialistisk Venstreparti i Nordland og deltar i debatten i ettermiddag.

– Senterpartiet har mange kandidater som støtter de fleste av sakene som SKFR er opptatt av, men spriket er noe større her. Av de 17 SP-kandidatene som svaret var Nils T. Bjørke, som er Senterpartiets stortingskandidat i Hordaland, enig med synspunktene til SKFR i bare 5 saker. 4 av hans kollegaer andre steder i landet er imidlertid helt enig med snøscooterfolket, avslutter Erik Kirkvold.


Kort om Snøscooterklubbenes Fellesråd
Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR, omfatter 43 lokale snøscooterklubber fra Agder i Sør til Troms og Finnmark i nord. Foreningen ble etablert i 2013. Det var snøscooterklubbene i Selbu og Tydal som tok initiativ til å samle alle landets klubber i en egen uavhengig forening drevet av klubbene selv. Foreningens styre blir valgt på landsmøtet i fellesrådet. SKFR har som formål å være et kontaktnett og en informasjonskanal for snøscooterklubber som driver med snøscooter og turkjøring. Fellesrådet bistår også med råd om hvordan man kan starter en ny klubb og andre råd overfor snøscooterinteresserte i Norge. Foreningen har god dialog med myndighetene på sentralt, regionalt og lokalt plan. Foreningen hjelper også lokalpolitikere som skal være med å bestemme om og hvor det skal gå løyper i sine kommuner.

Debatten i Narvik i ettermiddag ledes av journalist Ragnar Bøifot i avisa Fremover.

Reitwagen.no
Reitwagen.no har fokus på nyheter, bakgrunn og kjøreopplevelser til lands og til vanns knyttet til snøscooter, motorsykkel, ATV, vannscooter, båt og biler/classic cars i Norge.

Link til undersøkelsen:

Debatten legges ut digitalt på følgende linker kl. 16.30:

https://www.facebook.com/events/935795297182548

og

https://ljsp.lwcdn.com/api/video/embed.jsp?id=b8558089-f5dc-4eff-b596-31c1a64ebd32&pi=92065856-e2e9-4779-b0cc-5bf1bbced924

Spørsmålene stortingskandidatene fikk var
(Svaralternativ var ENIG, HAR INGEN MENING, UENIG).

1. Sikre dagens lokal regelverk mot innstramminger.
2. Tillate kjøring på ubrøytet vei/skogsbilvei i kommuner som ønsker det, forutsatt at grunneier samtykker.
3. Tillate kjøring i mastetrasser i kommuner som ønsker å tillate det, forutsatt at grunneier og eier av mastene samtykker.
4. Forenkle muligheten til å etablere tilførselsløyper til løypenettet.
5. Tillate bruk av snøscooter i næring ved skisafari mv. slik at personer også kan medbringes med snøscooter, ikke bare varer og utstyr.
6. Utvide prøveprosjektet som åpner for at turister kan transporteres med snøscooter med snøscooter til utmark, for å gå på ski tilbake (catskiing mv), til å gjelde for hele landet, forutsatt at kommunen ønsker det.
7. Etablere flere øvingsområder for snøscooter.
8. Etablere en enklere vei til førerkort kl. S.
9. Bidra til etablering av flere rekreasjonsløyper.
10. Forenkle regelverket for hva 16-18-åringer kan kjøre av snøscooter, slik at de får tilgang til et relevant utvalg av kjøretøy.
11. Opprettholde regelverket for snøscooter på Svalbard.

Share via
Send this to a friend