17 sanne MC-venner i NMCU og MCF undersøkelsen i Stortingsundersøkelsen

Bjørn Richard Johansen
NMCU, Norsk Motorcykkel Union og MCF, Motorsykkelimportørenes Forening, sin undersøkelse i forbindelse med Stortingsvalget gir oss mye informasjon om MC interessen i det kommende Stortinget. I alle fall om mange av de toppkandidatene som har svart på undersøkelsen kommer inn på Stortinget.
Odd Terje Døvik er styreleder i NMCU. Her med Siv Mossleth fra Senterpartiet.

God respons på undersøkelsen
– Det er hele 148 stortingskandidater har svart på undersøkelsen. Det gir en svarprosent på 43,3 prosent, noe vi er svært fornøyde med, sier Odd Terje Døvik som er styreleder i NMCU til Reitwagen.no. Det er stortingskandidatene fra Nordland og Østfold som har høyest svarprosent, og tar velgerne sine på alvor med 61 prosent i svarprosent.

Per Anton Vinje er styreleder i MCF.

17 sanne MC-venner
– Det er 17 av Stortingskandidatene som har svart at de er enig med NMCU og MCF på alle spørsmål. Det utgjør totalt 12,2 prosent av de som har svart på undersøkelsen. Videre er det mange som er enig i en lang rekke av spørsmålene, sier Per Anton Vinje som er styreleder i MCF til Reitwagen.no. MCF har oppfordret egne medlemmer og forhandlere i Norge til å være flinke å dele informasjonen fra undersøkelsen.

Vinje legger til:
Gjennom god dialog med det politiske miljøet har vi skapt gode resultater som spesielt norske forhandlere har nytt godt av i årene etter regjeringsskiftet i 2014. Gjennom undersøkelsen har vi nå etablert dialog med mange av de nye Stortingsrepresentantene som legger grunnlaget for dialog i årene som kommer.

Vetle Langedahl i Høyre i Finnmark er enig i NMCU og MCF i 11 av 11 spørsmål.

De 17 sanne MC-vennene er Eva Kristin Hansen i Arbeiderpartiet, Vetle Langedahl i Høyre, Jytte Sonne i Kristelig Folkeparti, Astrid Aarhus Byrknes i Kristelig Folkeparti, Randi Walderhaug Frisvoll i Kristelig Folkeparti, Geir Pollestad i Senterpartiet, Lisa Marie Ness Klungland i Senterpartiet, Christian Torset i Sosialistisk Venstreparti, Stine Hansen i Venstre og Tove Eivindsen i Venstre, Andreas Arff i Fremskrittspartiet, Morten Wold i Fremskrittspartiet, Tor Andrè Johnsen i Fremskrittspartiet, Terje Settenøy i Fremskrittspartiet, Carl I. Hagen i Fremskrittspartiet, Jon Engen-Helgheim i Fremskrittspartiet, Morten Stordalen i Fremskrittspartiet og Bengt Rune Strifeldt i Fremskrittspartiet.

Lisa Marie Ness Klungland og Geir Pollestad i Senterpartiet, Morten Stordalen i Fremskrittspartiet og Eva Kristin Hansen i Arbeiderpartiet er eksempel på kandidater som har svart enig med NMCU og MCF på alle spørsmål.

Mange som har gjort undersøkelser
– NMCU og MCF har sammen med en rekke andre organisasjoner, blant annet KNA – Kongelig Norsk Automobilklub, brukt ressurser på å gjennomføre en undersøkelse før Stortingsvalget. I perioden fra 2014 har Stortinget redusert avgiftene kraftig på MC så vi vet det har stor betydning for kundene og for forhandlerne, sier Per Anton Vinje. En analyse av resultatene i bransjen i perioden viser også hvilke resultater det har gitt i salgsutviklingen når vi som bransje har god dialog med regjering og Storting.


Utsagnene fra NMCU/SIF som kandidatene ble utfordret på av var:
1 – Beholde dagens fordeler for motorsykkel i trafikken
2 – Tilrettelegge for MC-parkering i bysentra
3 – Håndheve kravet til at private, inkludert private parkeringshus tilrettelegger for MC-parkering
4 – Legge til rette for MC-parkering ved kollektivknutepunkt utenfor de store byene, for å utvide MC-sesongen
5 – Legge til rette for fremkommelighet for MC i sentrumsområder
6 – Sikre muligheten til å ta MC-førerkort lokalt
7 – Støtte opp om MC som et miljøvennlig og effektivt transportmiddel
8 – Støtte innføringen av enklere førerrett for lett-MC når føreren har førerkortklasse B (A1B)
9 – Ikke øke dagens MC-avgifter på motorsykkel utover prisstigning
10 – Redusere avgiftene på MC som et miljøvennlig transportmiddel
11 – Beholde aldersgrensen for førerkort lett MC på 16 år


Kort om Norsk Motorcykkel Union, NMCU

Norsk Motorcykkel Union (NMCU) ble etablert i 1972 som en landsdekkende organisasjon for gatemotorsyklister. NMCU er først og fremst en interessepolitisk organisasjon og er høringsinstans for de ulike direktorater og departementer i saker som angår motorsykkel. NMCU organiserer ca 10 000 betalende medlemmer fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord. NMCU har sekretariat på Ullevål Stadion og er samlokalisert med Norges Motorsportforbund og Norges Idrettsforbund. www.nmcu.org


Kort om Motorsykkelimportørenes forening, MCF:
MCF, Motorsykkelimportørenes arbeid fører til fordeler for de som kjører tohjuling i Norge. Foreningen organiserer de største importørene av motorsykkel, moped og scooter i Norge. Sammen med offentlig myndigheter, brukerorganisasjoner og andre premissleverandører arbeider MCF for å tilrettelegge en bedre hverdag for motorsyklisten. Foreningen er også medarrangør av MC–messen som arrangeres annet hvert år. Slagordet til foreningen er: MC – En sjelden kombinasjon av fornuft og glede. Importører av disse merkene er medlem: Aprilia, BMW, Daelim, Derbi, Ducati, Gilera, Harley-Davidson, Honda, Husqvarna, Hyosung, Indian, Kawasaki, Keeway, KTM, Kymco, Moto Guzzi, MV Agusta, Peugeot, Piaggio, Rieju, Slingshot, SMC, Suzuki, SYM, TGB, Triumph, Vespa, Indian og Yamaha. Mer om MCF på www.mcf.no

Mange positive til MC blant kandidatene til Stortinget ved årets valg.

 

Share via
Send this to a friend