SKFR: Stortinget har i dag vedtatt at motorferdselloven skal revideres

Bjørn Richard Johansen
Det var på forhånd ventet at forslaget om revidering av motorferdselloven skulle få god støtte i Stortinget. Debatten sist torsdag ga leder i Snøscooterklubbenes Fellesråd – SKFR, Erik Kirkvold sterke indikasjoner på at dette gikk riktig vei. Og tirsdag ettermiddag stemte Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet sammen med regjeringspartiene Høyre, Krf og Venstre for en revidering av loven.
Fornøyd styreleder. Erik Kirkvold i Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR.

Bred oppslutning om økt lokalt sjølstyre og redusert byråkrati
– Vi visste jo etter debatten på torsdag, samt god dialog med partiene at det var bred enighet om en revidering. Flere kommuner har gjennom mange år fått merke hvor lite sjølråderett de egentlig har i motorferdsellsaker. Det er ingen som er uenig i at det skal tas hensyn til andre interesser, men regelverket og statsforvalterens strenge tolkninger av den, har tilsidesatt satt lokalkunnskapen de folkevalgte i norske kommuner sitter med. Det håper vi nå det blir en endring på, sier Erik Kirkvold i Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR som registrerer at kun MDG, SV og Rødt stemmer i mot.

Bengt Rune Strifeldt (FrP) har stått på for snøscootersaken.

Godt arbeid fra flere representanter
– Vi var jo litt spente på hvor stor oppslutning dette ville få, men takket være godt politisk arbeid fra blant andre Bengt Rune Strifeldt (FrP), Sandra Borch (Sp) og Runar Sjåstad (Ap) fikk vi et flertall som ikke kan misforstås: Kommunene må få mer makt og enklere regler, forteller Erik Kirkvold.


– Det var også gledelig at de mange Høyre-representantene fra nord som også støttet en revidering fikk gjennomslag i eget parti, samt hos de øvrige regjeringspartiene, understreker Erik Kirkvold.

Sandra Borch (Sp) har jobbet for snøscootersaken i Stortinget i vårsesjonen.

Fortsatt mye arbeid igjen
Forslaget er tydelig nok, men det gjenstår mye arbeid før det foreligger en revidering som gir de lokale folkevalgte den sjølråderetten de bør ha.

– Det ble dessverre ikke flertall for noen av de gode enkeltforslagene fra Frp og Sp, det ville ryddet opp i noe av forskjellsbehandlingen og logiske bristene vi kommer til å se frem til en revidering er på plass. Men alle de gode forslagene er et flott utgangspunkt for videre diskusjon hva revideringen skal inneholde, sier Erik Kirkvold. Vi forventer med den brede oppslutningen og det store engasjementet at det er et arbeid som starter veldig snart og at kommunene blir lyttet til.

Runar Sjåstad (Ap) har stått på for snøscootersaken.


Forslaget som ble vedtatt i Stortinget i dag er:

Forslag nr. 41 fra Strifeldt, Bengt Rune på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti
Stortinget ber regjeringen fremme forslag om revidering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på økt lokalt selvstyre og redusert byråkrati knyttet til praktiseringen av loven, samtidig som hensyn til natur og friluftsliv blir ivaretatt.

 

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend