Sandra Borch, Senterpartiet, er snøscooter-Norges viktigste kvinne

Bjørn Richard Johansen
Hun har markert seg som en aktiv talsmann for snøscooter og ATV interessene i Norge. Sandra Borch (33) er en svært populær Senterpartipolitiker fra Troms. Hun startet som ungdomspolitiker med å kjempe for de lokale motorsykkelinteressene i Lavangen og Troms, og har senere fulgt opp med å være aktiv talskvinne for at snøscooter og ATV er viktige for næring så vel som privat bruk.
Sandra her til venstre på tur med snøscooter.


Hun er master
Med mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø er Sandra Borch (33) godt rustet for å sitte i vår lovgivende forsamling på Stortinget. Hun markerte seg godt i Snøscooterdebatten i Narvik sist uke, hvor hun nå ser frem til en grundig gjennomgang av motorferdselsloven med sikte på at kommunene skal få mer makt.

Sandra Borch på snøscootertur.

Kan bli statsråd
– Borch er også kandidat til å bli statsråd dersom Senterpartiet skulle bli å danne regjering sammen med Arbeiderpartiet. Skal vi tro meningsmålingene i dag blir det dermed spennende dager fremover for Sandra Borch, sier Erik Kirkvold som er leder i Snøscooterklubbenes Fellesråd. SKFR består av 43 lokale snøscooterklubber fra Agder i Sør, til Troms og Finnmark i nord, mens Snøscooterimportørenes Forening representerer de merkene som selges i butikker og lokale næringsvirksomheter fra sør til nord i Norge.

Erik Kirkvold er leder i Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR.


Solid erfaring og sterk stemme for snøscooter og ATV-saken
– Snøscooter saken og det faktum at det må bli mer makt i håndtering av blant annet etablering av snøscooter løyper i kommunene er en viktig sak for meg og oss i Senterpartiet, sier Sandra Borch til Reitwagen.no. I dag bor hun i Tromsø. Hun fremmet et eget forslag i Stortinget 22. mars i år om forbedring av loven om motorferdsel i utmark og vassdrag.


Stort engasjement for Senterpartiet
Vi treffer henne på telefon mens hun er aktiv i valgkampen hjemme i Troms på lørdag. Hun ble valgt inn på Stortinget fra Troms i 2017, som førstekandidat fra Troms. Borch har solid bakgrunn i Senterpartiet og var blant annet leder i Senterungdommen fra 2011 til 2013. Hun deltok også i det populære TV2 programmet «Skal vi danse, sesong 15» høsten 2019 med proffdanser Bjørn Wettre Holthe.

Erik Kirkvold er leder i Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR og gir stor ros til Sandra Borch for hennes engasjement i snøscootersaken.

Ros fra SKFR
– Sandra Borch har vært en viktig talskvinne for snøscooter saken over mange år. Vi vet det er en veldig viktig sak for mange velgere i Nordland, Troms og Finnmark og vi tror Sandra Borch kommer til å få mange snøscooterstemmer i Stortingsvalget 13. september, sier Erik Kirkvold i SKFR.

Sandra Borch svarte positivt på ni av 11 spørsmål i undersøkelsen.

I Stortingsundersøkelsen er Sandra Borch enig med SKFR og SIF, Snøscooterimportørenes Forening, i ni av 11 spørsmål/påstander.

 • Sikre dagens lokal regelverk mot innstramminger
 • Tillate kjøring på ubrøytet vei/skogsbilvei i kommuner som ønsker det, forutsatt at grunneier samtykker
 • Tillate kjøring i mastetrasser i kommuner som ønsker å tillate det, forutsatt at grunneier og eier av mastene samtykker
 • Forenkle muligheten til å etablere tilførselsløyper til løypenettet
 • Tillate bruk av snøscooter i næring ved skisafari mv. slik at personer også kan medbringes med snøscooter, ikke bare varer og utstyr
 • Etablere flere øvingsområder for snøscooter
 • Bidra til etablering av flere rekreasjonsløyper
 • Forenkle regelverket for hva 16-18-åringer kan kjøre av snøscooter, slik at de får tilgang til et relevant utvalg av kjøretøy
 • Opprettholde regelverket for snøscooter på Svalbard.
Ivar B. Prestbakmo er 2. kandidat på Senterpartiets liste i Troms ved Stortingsvalget.

11 av 11
Ivar B. Prestbakmo, som er fylkesordfører i Troms og Finnmark og Senterpartiets 2. kandidat i Troms svare enig på 11 av 11 spørsmål i undersøkelsen.


ATV
Sandra Borch markerer seg sterkt i de sakene hun tar tak i. Et eksempel er saken hvor Tanja og Morten Staldvik Wallervand i Røyrvik fikk nei fra Miljødirektoratet til å frakte proviant og utstyr til hytta de leier ut til jegere og friluftsfolk. Den saken løftet hun inn i Stortinget.

– ATV er et svært viktig arbeidsredskap og nyttekjøretøy for oss som bor i distriktene, sier Sandra Borch. Videre er det som snøscooter, en viktig del av ungdomskulturen i Nord-Norge.

Svar fra toppkandidatene ved Stortingsvalget fra Troms.

Spørsmålene stortingskandidatene fikk var
(Svaralternativ var ENIG, HAR INGEN MENING, UENIG).

Se mer om undersøkelsen i denne pressemeldingen hos NTB.

 1. Sikre dagens lokal regelverk mot innstramminger.
  2. Tillate kjøring på ubrøytet vei/skogsbilvei i kommuner som ønsker det, forutsatt at grunneier samtykker.
  3. Tillate kjøring i mastetrasser i kommuner som ønsker å tillate det, forutsatt at grunneier og eier av mastene samtykker.
  4. Forenkle muligheten til å etablere tilførselsløyper til løypenettet.
  5. Tillate bruk av snøscooter i næring ved skisafari mv. slik at personer også kan medbringes med snøscooter, ikke bare varer og utstyr.
  6. Utvide prøveprosjektet som åpner for at turister kan transporteres med snøscooter med snøscooter til utmark, for å gå på ski tilbake (catskiing mv), til å gjelde for hele landet, forutsatt at kommunen ønsker det.
  7. Etablere flere øvingsområder for snøscooter.
  8. Etablere en enklere vei til førerkort kl. S.
  9. Bidra til etablering av flere rekreasjonsløyper.
  10. Forenkle regelverket for hva 16-18-åringer kan kjøre av snøscooter, slik at de får tilgang til et relevant utvalg av kjøretøy.
  11. Opprettholde regelverket for snøscooter på Svalbard.


Nytt utvalg oppnevnt

På fredag ble det oppnevnt et nytt utvalg av Kongen i Statsråd, basert på forslag fra Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn sitt forslag. Utvalget som får i oppgave å gå gjennom regelverket om motorferdsel i utmark og vassdrag, og komme med forslag til endringer, skal bestå av: Medlemmene i utvalget er: Førsteamanuensis UiO Jon Christian Fløysvik Nordrum, Drammen (leder), advokat Frode Andersen Innjord, Arendal, Dekan og professor NMBU Eva Irene Falleth, Oslo, styreleder i Alta Turlag Ellen Johanne Kvalsvik, Alta, ordfører Hilde Anita Nyvoll, Nordreisa, kommunaldirektør i Bodø kommune Odd Johan Henriksen, Fauske, politisk nestleder Norske Reindriftssamers Landsforbund. Inge Even Danielsen, Røros samt gårdbruker og tidligere leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, Steinkjer. Her ser du link til utvalgets mandat.

Utvalget skal avgi utredningen i form av en Norsk Offentlig Utredning (NOU) innen 1. desember 2023.

 

Share via
Send this to a friend