Bengt Rune Strifeldt er scooter-Norges viktigste mann

Bjørn Richard Johansen
Få har stått på så aktivt som Bengt Rune Strifeldt for snøscootersaken i Norge i denne Stortingsperioden. Mens Sandra Borch i Senterpartiet i Troms er scootersakens viktigste kvinne, er Strifeldt scooter-Norges viktigste mann. Nå står han på i valgkampen for å sikre stortingsplassen fra Finnmark. Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR, er klar på at Bengt Rune Strifeldt er veldig viktig for Finnmark og snøscootersaken. I dag retter vi fokuset på Bengt Rune Strifeldt.
Bengt Rune Strifeldt i Fremskrittspartiet ute på tur med sin 2015 Yamaha SR Viper med turbo på 17. mai i fjor.

At motorferdselsloven nå skal revideres er et samlet snøscooter-Norge enig i. I dag og dagene fremover vil vi løfte frem noen av de viktige politikerne for å få det til. En av de som har stått helt sentralt er Bengt Rune Strifeldt i Fremskrittspartiet. Strifeldt i Frp og Borch i Sp er sammen to av landets mest aktive politikere med fokus på snøscootersaken. Strifeldt svarte også positivt på alle spørsmålene og påstandene fra SKFR og SIF i Stortingsundersøkelsen. 1. kandidat Vetle Langedahl, Høyre, svarer også enig i alle spørsmål og kan bli en veldig viktig representant om han blir valgt inn på Stortinget. Rune Sjåstad i Arbeiderpartiet markerer seg også aktivt og svarer enig i 8 av 11 spørsmål i undersøkelsen.

Sandra Borch fra Troms og Senterpartiet er som Bengt Rune Strifeldt aktiv i snøscootersaken.

Vi trenger aktive politikere
– Snøscooterklubbenes Fellesråd drar frem alle de positive partiene og politikerne som er enig om løsninger som hjelper kommunene, lokalt næringsliv og ikke minst snøscooterinteressene, sier Erik Kirkvold i SKFR.

Erik Kirkvold er leder i Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR.

– Jeg tror på lokalt selvstyre og har stor tillit til at vi med en revidert motorferdselslov vil ansvarlig gjøre kommuner i å samarbeide godt med alle interesser i snøscootersaken, sier Bengt Rune Strifeldt til Reitwagen.no. Snøscooter er også friluftsliv og brukere av snøscooter er også naturfolk.

Svarene i Snøscooterundersøkelsen i regi av SKFR og SIF.

– Dagens motorferdselslov har ifølge en undersøkelse avisen iFinnmark har gjort liten legitimitet i befolkning her i Finnmark. Det viktige er at vi har en lov som folk respekterer og har tillitt til. Avisen skriver 2. mai en sak om undersøkelsen: Stor undersøkelse avslører at motorferdselloven er i utakt med befolkningen i Finnmark, sier en engasjert Strifeldt. Hjemme i garasjen har han en Yamaha SR Viper m/turbo snøscooter, en Polaris 570 Sportsmann ATV og en Mercedes 500 GLE500e 2016 modell. I Stortingsgarasjen i Oslo har han en Yamaha MT-10 2017 modell stående klar for flotte kjøreopplevelser.

Bengt Rune Strifeldt sammen med Stortingskollega Morten Stordalen på Straand Treffet i Vrådal i 2019. MC er også en stor interesse. Stordalen representerer Frp i Vestfold på Stortinget.

Altaværing
Bengt Rune Strifeldt startet tidlig å kjøre snøscooter og motorsykkel. Interessen har fulgt han hele livet og tatt han med på mange fine turer i inn- og utland. Altaværingen har vært gruppeleder for FrP i Alta kommunestyret før han i 2017 ble Fremskrittspartiets førstekandidat i Finnmark. Før han ble Stortingsrepresentant jobbet han som prosjektleder og driftsingeniør i Alta kommune og Kvænangen kommune. Tidligere i uken ble det kjent at Fremskrittspartiet og Senterpartiet er de mest positive partiene i snøscootersaken.

Erik Kirkvold i SKFR på tur i Selbu.

Viktig med politikere som løfter frem snøscootersaken
Erik Kirkvold
, styreleder i Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR, er krystallklar i sin ros til Bengt Rune Strifeldt som ildsjel for snøscootersaken. Foreningen har nylig sammen med Snøscooterimportørenes Forening gjennomført en undersøkelse med alle toppkandidatene til Stortingsvalget. (Se link til plakater i forbindelse med undersøkelsen). SKFR representerer 45 lokale snøscooterklubber fra sør til nord i Norge har 80.000 følgere på Facebook.

Bengt Rune Strifeldt er en av Stortingsrepresentantene som var enig med SKFR i alle spørsmål og påstander i undersøkelsen, fremhever Erik Kirkvold i SKFR. I undersøkelsen var det 9 toppkandidater fra Finnmark som svarte. Syv av disse 9 har snøscooter selv, eller har nær familie som har det, forteller Erik Kirkvold. Det sier litt om hvor godt forankret snøscooterinteressen er i Finnmark.

Bengt Rune Strifeldt i Snøscooterdebatten i Narvik tidligere i uken. Runar Sjåstad i Arbeiderpartiet til høyre i Finnmark jobber også aktivt for snøscootersaken.

MC-entusiast
I Stortinget sitter Strifeldt i Næringskomiteen og har også tjenestegjort i Transport- og kommunikasjonskomiteen. Bent Rune er også aktivt medlem i Løvebakken MC som er stortingets egen motorsykkelklubb. Så «Strifeldten» er både aktiv på snøscooter og motorsykkel. I undersøkelsen som ble gjennomført av Norsk Motorcykkel Union, NMCU og Motorsykkelimportørenes Forening, MCF svarte Strifeldt også enig på alle de 11 spørsmålene/påstandene om motorsykkel.
– Således er han også en veldig viktig støttespiller for motorsykkelsaken i Norge, sier Per-Anton Vinje som er styreleder for Motorsykkelimportørenes Forening, MCF i Norge.

Flotte turopplevelser i snøscooterløyper gir gode opplevelser.

Snøscooter er viktig
– Snøscooter er et veldig viktig arbeidsverktøy for mange i Finnmark. Videre gir det oss som er interessert i snøscooter mulighet til å oppleve naturen og omgivelser i godkjente løyper og traseer, sier Bengt Rune Strifeldt til Reitwagen.no.

– Jeg vet også at det er en svært viktig sak for mange velgere i Finnmark og derfor er jeg så krystallklar på å løfte frem snøscootersaken som en av de viktige sakene de vet vi i Fremskrittspartiet vil støtte, sier Bengt Rune Strifeldt på telefon fra Finnmark. Han kjører fylket rundt for å møte velgere og engasjere til solid støtte for Frp i hjemfylket.

Motorferdselsloven skal revideres av det nye Stortinget. Det ble vedtatt 25. mai i år.

Revidering av motorferdselsloven
Da Stortinget 25. mai vedtok at motorferdselloven skulle revideres var det Bengt Rune Strifeldt som var den sentrale ildsjelen i kulissene for å få frem et kompromiss som regjeringspartiene kunne støtte. Etter aktiv diskusjon og forankring stemte Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet sammen med regjeringspartiene Høyre, Krf og Venstre for en revidering av loven.

SKFR har snøscooterklubber som medlem fra sør til nord i Norge.

80.000 følgere på Facebook
–  Vi i Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR, er utrolig takknemlig for det store engasjementet Bengt Rune Strifeldt legger ned for å jobbe for snøscooterinteressene i Finnmark, så vel som i resten av Snøscooter-Norge, sier Erik Kirkvold, styreleder i Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR.

32 gode forslag fra Bengt Rune Strifeldt som vil bidra til en positiv utvikling for snøscooterinteressen i Norge.

32 gode forslag fra Strifeldt
–  I forbindelse med prosessen i Stortinget fremmet Bengt Rune Strifeldt 32 gode forslag som faktisk er beskrivende for hvordan vi ser for oss at fremtidig snøscooterregelverk vil bli. SP har ikke like mange, men like gode forslag som samsvarer med FrP i forbindelse med prosessen i Stortinget, sier Erik Kirkvold i SKFR.

Når vi nå etter valget vil få en prosess hvor motorferdselsloven faktisk skal revideres, blir det viktig å ha Stortingsrepresentanter som Bengt Rune Strifeldt i salen. Derfor håper vi som er aktiv i snøscootersaken på gjenvalg for ildsjelen Strifeldt, avslutter Erik Kirkvold i SKFR.

Debatten i Narvik tidligere i uken samlet fullt hus og ble også distribuert digitalt via iFinnmark, Nordlys og Fremover.

Spørsmålene stortingskandidatene fikk var
(Svaralternativ var ENIG, HAR INGEN MENING, UENIG).

1. Sikre dagens lokal regelverk mot innstramminger.
2. Tillate kjøring på ubrøytet vei/skogsbilvei i kommuner som ønsker det, forutsatt at grunneier samtykker.
3. Tillate kjøring i mastetrasser i kommuner som ønsker å tillate det, forutsatt at grunneier og eier av mastene samtykker.
4. Forenkle muligheten til å etablere tilførselsløyper til løypenettet.
5. Tillate bruk av snøscooter i næring ved skisafari mv. slik at personer også kan medbringes med snøscooter, ikke bare varer og utstyr.
6. Utvide prøveprosjektet som åpner for at turister kan transporteres med snøscooter med snøscooter til utmark, for å gå på ski tilbake (catskiing mv), til å gjelde for hele landet, forutsatt at kommunen ønsker det.
7. Etablere flere øvingsområder for snøscooter.
8. Etablere en enklere vei til førerkort kl. S.
9. Bidra til etablering av flere rekreasjonsløyper.
10. Forenkle regelverket for hva 16-18-åringer kan kjøre av snøscooter, slik at de får tilgang til et relevant utvalg av kjøretøy.
11. Opprettholde regelverket for snøscooter på Svalbard.

Share via
Send this to a friend