Bli lagt inn i portalen
Ønsker du å komme inn i portalen ta kontakt med oss så vil vi kunne bidra til å legge deg inn i portalen. En symbolsk kostnad for medgått tid blir avtalt og fakturert deg direkte. Det går ca. med 2-5 timer å legge til rette for nye steder som reisemål med kartruter m.m. Dette avklares skriftlig med deg som aktør/hotell, reisemål m.m.

Med vennlig hilsen

Kenneth Nordahl-Pedersen
Ansvarlig redaktør
Mobil: 951 57 201
E-post: knp@nettpartner.no
Reitwagen.no

Kjersti Hole Haatveit
Daglig leder
Mobil: 911 90 561
E-post: kjersti@wera.no
Wera AS
Wera AS
Wera AS er et fullservice kommunikasjonshus med eget trykkeri. Wera har ambisjoner om å bli et av landets ledende byrå innen digital kommunikasjon. Selskapet har fokus på å løse kommunikasjons- og markedsutfordringer for kunder i Buskerud, Vestfold og Telemark. Wera ligger i Porsgrunn og er trolig landets eldste reklamebyrå med historie tilbake til 1895 hvor grunnlaget ble lagt av Hermann Wergeland ved etablering av selskapet med fokus på trykkerivirksomhet. I 1902 ble Oluf Rasmussens trykkeri etablert i Skien, og i 2005 ble disse to til Wera AS.

Selskapet kan tilby sine kunder gode og effektive rådgivningstjenester innen strategi, utvikling, markedsføring og grafisk produksjon. Vi skaper resultater gjennom effektive løsninger og raske leveranser. Reklamehuset Wera har kompetanse på strategi, digitale løsninger, innhold (tekst, foto, video, content), design og ide, prosjektledelse, grafisk rådgivning, grafisk produksjon og digitale løsninger, samt PR. Vi har utstyr og kompetanse for produksjon av de fleste typer trykksaker, skilt, messe og bannere i eget hus.
Share via
Send this to a friend