Bengt Rune Strifeldt (FrP) raser mot Sveinung Rotevatn (V) om snøscooterutredning: - Rent politisk bestillingsverk og sabotering av Stortingets vilje.

Bjørn Richard Johansen
Stortinget vedtok 25. mai i år at regjeringen skulle fremme forslag om revidering av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på økt lokalt selvstyre og redusert byråkrati knyttet til praktisering av loven, samtidig som hensyn til natur og friluftsliv bli varetatt.
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn har oppnevnt nytt utvalg som skal se på Motorferdselsloven.

Nytt utvalg skal følge opp vedtak i Stortinget
Vedtaket ble fattet som resultat av et representantforslag fra FrP om nettopp å sikre kommunene større selvstyre i saker om motorferdsel i utmark. Erfaringer fra Sverige og kommuner i Norge som har satset på snøscooter viser også store positive ringvirkninger for kommunene som har etablert gode samarbeid med snøscooterinteressene.

Bengt Rune Strifeldt (FrP) reagerer kraftig.

Nå har klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn satt ned et lovutvalg som har fått frist til 1. desember i 2023 på å komme med en utredning. Dette reagerer Bengt Rune Strifeldt (FrP) kraftig på.

Svært skuffet Strifeldt
– Dette er ingenting annet enn et rent politisk bestillingsverk og valgkamptrekk fra Rotevatn og Venstre. Han setter her ned et utvalg hvor ingen av snøscooter- og ATV organisasjonene er representert. De er ikke engang spurt om å delta. Skal lokalt næringsliv og disse interesseorganisasjonene holdes på pinebenken til 2024 for å vente på et forslag fra noen som ikke representerer deres interesser i det hele tatt, spør Strifeldt før han fortsetter:


– Derimot har Rotevatn funnet plass til både DNT og Norske reindriftssamer, som begge har et grunnleggende negativt syn på snøscooterkjøring. Det er meningsløst med en utredning, hvis resultatet uansett er gitt på forhånd. Jeg reagerer på måten dette gjøres på og mener dette er ren saboteringen av Stortingets bestilling fra Rotevatn. Hva ville skjedd dersom et utvalg ble nedsatt for å vurdere lovverk og rammebetingelser for andre interesser, for eksempel idretten, og deres interesseorganisasjoner ikke hadde vært representert eller spurt om å delta, sier Bengt Rune Strifeldt til Reitwagen.no fra reiserunde i Finnmark i forbindelse med innspurten av valgkampen.

Bengt Rune Strifeldt, Frp, her på talerstolen på Stortinget.

Strifeldt og FrP har i lang tid vært opptatt av at kommunene og lokaldemokratiet skal gis økt myndighet og større selvstyre over nettopp motorferdsel i utmark og redusert byråkrati.

Erik Kirkvold er leder i Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR.

Skuffende å ikke ha noen fra SKFR i utvalget
– Vi støtter opp om Bengt Rune Strifeldt sin holdning her. Vi i Snøskuterklubbenes Fellesråd har ikke blitt kontaktet eller spurt om innspill til navn for det nye utvalget, sier Erik Kirkvold som er leder i Snøscooterklubbenes Fellesråd. SKFR består av hele 43 lokale snøscooterklubber fra Agder i Sør, til Troms og Finnmark i nord og representerer således snøscooterinteressene i Norge.

– Gjennom dette utvalget som vil ha over to år på å komme med en utredning, så viser regjeringen at de ikke vil ha økt lokalt selvstyre, legge bedre til rette for reiseliv, opplevelsesturisme, nyttekjøring og annen næringsutvikling eller sikre harmonisering av regelverket med våre naboland på alvor. De saboterer Stortingets vilje og det skuffer meg, sier Bengt Rune Strifeldt.

Sveinung Rotevatn (V), Klima- og miljøminister.

Rotevatn bør komme seg ut i distriktene
– Jeg anbefaler Rotevatn å ta seg en tur ut i distriktene til vinteren for å se hvordan dette faktisk vil påvirke oss som bor i disse kommunene. Snøscooter er et viktig fremkomstmiddel for rekreasjon og nyttekjøring i mange kommuner spredd over hele landet og på Svalbard. Også frivillighet og redningsorganisasjoner er avhengig av dette i store deler av distrikts-Norge, tilføyer Strifeldt

– Nå forventer jeg at Høyre og statsministeren kommer på banen og rydder opp og instruerer Rotevatn til å utvide utvalget og invitere med medlemmer fra de berørte interesseorganisasjonene, og de bør se på en hurtigere tidsplan for utredningen, avslutter Bengt Rune Strifeldt.

Oversikt over svar på snøscooter undersøkelsen i Finnmark regi av SKFR og SIF.

Nytt utvalg oppnevnt
Utvalget som får i oppgave å gå gjennom regelverket om motorferdsel i utmark og vassdrag, og komme med forslag til endringer, ble oppnevnt i form av kongelig resolusjon på fredag. Medlemmene i utvalget er: Førsteamanuensis UiO Jon Christian Fløysvik Nordrum, Drammen (leder), advokat Frode Andersen Innjord, Arendal, Dekan og professor NMBU Eva Irene Falleth, Oslo, styreleder i Alta Turlag Ellen Johanne Kvalsvik, Alta, ordfører Hilde Anita Nyvoll, Nordreisa, kommunaldirektør i Bodø kommune Odd Johan Henriksen, Fauske, politisk nestleder Norske Reindriftssamers Landsforbund Inge Even Danielsen, Røros samt gårdbruker og tidligere leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, Steinkjer. Her ser du link til utvalgets mandat.

 

 

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend