Ny lærebok om MC-kjøring kommer i april!

Bjørn Richard Johansen
To av blant landets fremste kjøreeksperter kommer med ny lærebok for de som tar MC-lappen. Boken er også ypperlig for å oppdatere deg om du har hatt MC-lappen lenge. Så nå kan vi snart lære enda mer om hva som er god og trygg MC-kjøring. Bak bokprosjektet står to av landets fremste trafikklærere og motorsyklister. Jan Petter Wigum og Tore Johannessen. Om to måneder er den klar fra trykkeriet og vil bli lett å bestille på nett, samt å få kjøpt i bokhandelen. Samt få kjøpt via norske trafikkskoler.
Tore Johannessen i Trafikkforum i samtale med samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) under Straand Treffet i Vrådal i september i fjor. Opptakene til videoene som skal produseres ble gjort i forbindelse med Straand Treffet og er gjort på flotte svingete veier i Telemark.

Blant Norges fremste på motorsykkelopplæring
De er anerkjent for å være blant de fremste når det gjelder utdanning og opplæring på å beherske MC i Norge. Den ene er Jan Petter Wigum, som er universitetslektor på Nord Universitet/Handelshøyskole avdeling trafikkfag med base i Stjørdal i Trøndelag. Han er blant annet ansvarlig for å utdanne alle landets trafikklærere på motorsykkel gjennom Nord Universitet. Den andre er Tore Johannessen, som er faglig rådgiver i Trafikkforum og trafikklærer på AB Trafikkskole i Bærum. Under COVID-19 tiden har de jobbet intenst med å få ferdig en ny lærebok for MC i Norge.

Ole-Andreas Isdahl er kjent for å kjøre motorsykkel og være levende opptatt av alt fra teknikk og kjørekompetanse.

– Skal du bli og forbli en dyktig fører trenger du kontinuerlig påfyll av kunnskap som kan bidra til at du utvikler egen bevissthet og førerkompetanse, sier Ole-Andreas Isdahl som har vært en av flere som har lest boken for å gi faglige innspill. Isdahl er en av landets mest anerkjente motorsykkeljournalister blant annet i MC-Avisa og Bikerdudes.

– Forventer du å bli dyktig må du kunne holde kunnskap opp imot eget ferdigheter og trene på de riktige tingene. Det dyktigste førerne trener mye, sier Ole Andreas Isdahl. I denne boka deler Jan Petter Wigum og Tore Johannesen  som representerer de fremste kunnskapsmiljøene i Norge kunnskap fra nyere forskning som er relevant for absolutt alle førere. Innholdet i boken vil uten tvil bidra til at du blir både sikrere og lykkeligere som motorsyklist, gitt at du vil det selv.

Jan Petter Wigum er universitetslektor på Nord Universitet/Handelshøyskole avdeling trafikkfag med base i Stjørdal i Trøndelag.

Videoer og digitale teknikker
– I tillegg til boken vil vi i Trafikkforum lage en rekke videoer knyttet til temaene i boken, sier Tore Johannessen til Reitwagen.no. En av videoen er allerede tilgjengelig og er beskrevet i denne saken i Reitwagen.no i fjor i oktober. Flere av videoen vil bli lansert i forbindelse med Motorsykkelens Uke 2021 som går av stabelen i midten av februar.


Behov for ny lærebok
– Trafikkforum har hatt en lærebok for MC i mange år og denne var moden for oppdatering. Av helt nye ting vi tar inn i denne boken er blant annet også det å kjøre trygt og godt på grusveier, typisk adventure kjøring, forteller en engasjert Tore Johannessen i Trafikkforum.

Tore Johannessen innleder her på Straand Treffet høsten 2020.

Oppfordrer også de erfarne til å oppfriske kunnskap
– Vi har hatt boken til gjennomlesing hos mange MC-eksperter og fått veldig gode innspill underveis i bokprosjektet. Det er således et omfattende prosjekt, men vi har følt at det har vært viktig å lage en ny bok hvor vi kan bidra med oppdatert og tidsriktig informasjon om hva som er gode kjøreteknikker med mer på MC. Her er det også mye nye forskning og erfaring fra rundt om i verden som vi har bearbeidet og samlet mellom to permer i den nye læreboken, forteller Jan Petter Wigum til Reitwagen.no.

Omslaget av den nye boken er klart i utkast.

Dette er strukturen i boken
Nedenfor litt mer informasjon om boken som vil bli utgitt på Trafikkforum som eget forlag:

Gratulerer med starten på å oppfylle drømmen om å bli en motorsyklist. Boka MC – lærebok klasse A1, A2 og A gir deg en grundig innføring i viktig kunnskap som du trenger for å bli en trygg og dyktig motorsyklist.

Mer teoretisk kunnskap og praktisk kompetanse vil gi deg større kjøreglede. Motorsykkelen dekker praktiske behov, men det er også et svært morsomt kjøretøy. De gode kjøreturene og den gode opplevelsen vil bli enda bedre desto dyktigere du er. Vi som forfattere er selv engasjerte motorsyklister og ønsker å bidra med vår kunnskap og erfaring. Boka dekker noe av det pensumet som du må sette deg inn i før du gjennomfører teoriprøven for klassene A1, A2 og A, men den er ikke en generell trafikkteori bok.

  • For deg som skal ta et førerkort for første gang, trenger du påfyll av generell trafikkteori. Dette kan du skaffe deg ved hjelp av andre bøker eller laste ned en app som dekker en bredere spekter av lover og regler.
  • For deg som har et annet førerkort fra før, vil boka bidra til å oppfriske dine teoretiske kunnskaper. På den måten vil du få et bedre utbytte av opplæringen.
  • Boka er også skrevet for deg som allerede har et førerkort for motorsykkel. Du har allerede erfart at det krever livslang læring å bli en dyktig motorsyklist. Hver dag, og hver kilometer gir oss nye erfaringer. I det øyeblikket vi slutter å vurdere og reflektere over egen kjøring er det farligst. En motorsyklist går aldri på autopilot. Vi er aktive i alt vi gjør, og vi er genuint interessert i å bli dyktigere i alle valg vi tar.
  • Les boka og bli en nysgjerrig og reflektert motorsyklist. Her vil du finne tips og råd om generell motorsykkelkjøring, men også fordypningsstoff om ny teknologi og presis kjøreteknikk.
Tore Johannessen (høyre) her sammen med Morten Fransrud i NAF. Begge blant landets mest anerkjente trafikklærere på MC.

Boka er bygd opp i 8 ulike deler
Del 1 – Denne delen handler i stor grad om motorsykkelen og føreren. Delen gir deg en oversikt over ulike motorsykler, hvilken bekledning du kan velge og hvilke krav som stilles til deg som motorsykkelfører. Delen har også en oversikt over ulykkesutviklingen for motorsykkelklassene.

Del 2 – Gir deg en grundig innføring i hva presis kjøreteknikk består av. Kjøreteknisk presisjon består av en ulike delferdigheter som skaper større mestrings- og kjøreglede. Temaet passer både for deg som skal ta et førerkort på motorsykkel for første gang, men også for deg som allerede er motorsyklist.

Del 3 – Omhandler hvilke kognitive prosesser som er viktig for motorsyklisten. Her tar vi opp hvordan du best mulig kan arbeide med riktig observasjonsteknikk og best mulig lese et trafikkbilde foran deg. Delen omhandler også ulike kjørestrategier og hvilke taktiske valg en motorsyklist blir stilt ovenfor.

Få kan mer om gode kjøreteknikker en Jan Petter Wigum.

Del 4 – En motorsyklist har de samme trafikale utfordringene som alle andre trafikanter. På enkelte områder vil det være ekstra utfordrende å kjøre på to hjul. Delen omhandler spesielle trafikale forhold og spesielle vær- og føreforhold som vil kreve ekstra oppmerksomhet.

Del 5 – I denne delen vil du lære om opplæringen for klassene A1, A2 og A. Noen deler av opplæringen er generelt for alle motorsykkelklasser andre elementer vil være noe mer klassespesifikk. Del 5 omhandler også førerprøven. Hvordan den foregår og hvilke kriterier som legges til grunn for bestått førerprøve.

Del 6 – Motorsykkelen er et viktig bidrag i mobilitetsbildet. Her kan du lese om motorsykkelens plass i samfunnet. Hva må du tenke på før du legger ut på en lengre tur. På hvilken måte kan vi tryggest frakte passasjerer og barn.

Del 7 – Hele del 7 omhandler den tekniske kontrollen av motorsykkelen. Vi skiller her mellom den daglige kontrollen som vi gjør før den daglige turen og den noe mer periodiske kontrollen over alle tekniske komponenter.

Del 8 – I dette vedlegget finner du trafikkregler og skilt.

Tore Johannessen, som er faglig rådgiver i Trafikkforum og trafikklærer på AB Trafikkskole i Bærum.

Om to måneder er den klar fra trykkeriet og vil bli lett å bestille på nett, samt å få kjøpt i bokhandelen. Samt få kjøpt via norske trafikkskoler.

Skal du bli og forbli en dyktig fører trenger du kontinuerlig påfyll av kunnskap som kan bidra til at du utvikler egen bevissthet og førerkompetanse. Forventer du å bli dyktig må du kunne holde kunnskap opp imot eget ferdigheter og trene på de riktige tingene. Det dyktigste førerne trener mye. I denne boka deler Jan Petter Wigum og Tore Johannesen  som representerer de fremste kunnskapsmiljøene i Norge kunnskap fra nyere forskning som er relevant for absolutt alle førere. Innholdet i boken vil uten tvil bidra til at du blir både sikrere og lykkeligere som motorsyklist, gitt at du vil det selv.

Share via
Send this to a friend