Ti gode råd for god og trygg kjøring på MC. En av Norges fremste på MC-kjøring gir råd til Reitwagen.no sine lesere.

Bjørn Richard Johansen
Ulykker på motorsykkel er dessverre noe som alltid aktualiseres i sommersesongen. Alle og enhver kan med noen enkle grep få en bedre motorsykkelkompetanse og dermed redusere muligheten for å bli involvert i en alvorlig ulykke. Jan Petter Wigum, universitetslektor på Nord Universitet, Handelshøyskolen, avdeling trafikkfag, med base i Stjørdal i Trøndelag i Bodø og Trondheim er en av landets fremste på MC-kjøring. Få har utdannet flere trafikklærere enn nettopp Wigum. Her gir han noen råd til Reitwagen.no sine lesere. Han er «lærernes mester».

Lær av Mesternes mester

Jan Petter Wigum i samtale med en elev ved Nord Universitet som har hovedsete i Bodø i Nordland, tilhører institusjonens Handelshøyskole, avdeling trafikkfag, med base i Stjørdal i Trøndelag. Foto av Håvard Dahlen.

Jan Petter Wigum ved Nord Universitet som har hovedsete i Bodø i Nordland, tilhører institusjonens Handelshøyskole, avdeling trafikkfag, med base i Stjørdal i Trøndelag. Wigum er bl.a. sentral i utdanning av alle landets trafikklærere på motorsykkel. Videre deler av utdanningen for Statens Vegvesens sensorer på motorsykkel. Han er også involvert i den mest sentrale delen av forskning som skjer i Norge knyttet til MC-utdanning. – Alt som er relatert til lærerutdanning knyttet til to hjul er vi ved Trafikkfag i Stjørdal involvert i, sier Wigum.

Alvorligste situasjon
– De fleste motorsykkelulykker med alvorlig utfall er utforkjøringsulykker og statistisk sett ser vi at ulykkes forløpet er at motorsyklisten kjører av vegen ut til høyre i en venstre kurve i større grad enn ut til venstre i en høyre kurve. Tren mye og ofte på å bli en dyktigere motorsyklist. Førerretten på motorsykkel betyr egentlig bare at du har lov til å øve og trene selv, sier Jan Petter Wigum, ved Nord Universitet.

Her er Wigum sine 10 gode råd for å kjøre svinger på en tryggere måte

Jan Petter Wigum er sentral i all føreropplæring innen MC i Norge.
 1. Forankring/sittestilling.

Vær nøyaktig med sittestillingen din. Sett tåballene på fotpinnene for å komme lengre frem mot tanken. På den måten vil du finne bedre balanse i sykkelen og ikke minst få en mer riktig armstilling som igjen vil skape bedre og mer presis styring med styreholken.

 1. Hodevinkling

Husk at en horisontal hodestilling vil gi best mulig korrekt oversikt over svingen. Bikker du hodet ned sammen med sykkelen vil dette forvrenge svingen og den kan se skarpere ut enn hva den er. Dette kan føre til at du overstyrer svingen og spesielt mot slutten av kurven.

 1. Være nysgjerrig!

Press haka inn mot svingen. Dette fører til en bedre oversikt over hva som venter deg. På denne måten vil du samtidig løfte blikket slik at du ikke ser for kort.

 1. Styrekommando I

Tren på en riktig styrekommando. En motorsykkel vil svingen ved hjelp av kroppstyngde, men styringen vil bli både upresis og i mange tilfeller for sen. Kjenn på motorsykkelen respons når du bruker styreholkene først.

 1. Styrekommando II

En singel sving kan ofte kontrolleres ved hjelp av en styrekommando. Venstre holke presses inn i en venstresving. Høyre holke presses inn i en høyresving. Om du kommer til flere svinger samtidig (svingkombinasjoner) kan det være nødvendig å bruke begge styreholkene. I venstre sving presses venstre styreholk frem og høyre styreholk trekkes litt bakover. I høyre sving presses høyre styreholk frem og venstre styreholk trekkes litt bakover. Noen kaller dette for ”push/pull”. Om du mestrer denne teknikken vil det å kjøre sving være vesentlig tryggere og du har i større grad bedre kontroll.

 1. Fartsavpassing

Husk alltid å vurdere farten inn mot svinger. Velg en fart som du vet du mestrer. Riktig fart er en subjektiv avgjørelse. Velg en hastighet som du vet er din egen komforthastighet. Dette kan være en utfordring når du kjører sammen med flere. Velg din egen hastighet!!

 1. Negativ/positiv gasskontroll

En bevisst motorsyklist styrer også motorsykkelen ved hjelp av gasskontroll. Om vi ønsker en større radius kan vi øke gassmengden og motorsykkelen vil svingen mindre ved samme holketrykk. Om vi ønsker en mindre radius kan vi redusere gassen og motorsykkelen vil svinge mer ved samme holketrykk. Øv i trygge former på dette.

 1. Slipp gass

Om du opplever et problem i en sving og du merker at du stivner. Start med å slipp gassen. Dette vil føre til at motorsykkelen svinger mer.

 1. Blikk-kontroll

Vær nøyaktig med hvor du ser. Bli bevisst hvilke referansepunkt (de punktene på vegen fremover som du fokuserer blikket på) du bruker for å mestre svingen. Blikket kan ikke være for langt fremme, men heller ikke for kort.

Definer referansepunktene i forhold til hvilken informasjon du trenger for å fortløpende planlegge svingen godt nok. Pass på blikkfellene som finnes.

 • Ikke fikser blikket på et punkt for lenge.
 • Ikke skann hele miljøet fremover uten å definere referansepunkt
 • Ikke sett blikket for langt frem. Da vil du miste det perifere bildet (sidesynet)som igjen kan gi deg mye og nyttig informasjon.
 1. Handlingsrom

Skaff deg godt nok handlingsrom der det er farligst for deg å være. Hold deg unna høyre vegkant i en venstre sving. Det er der de fleste kjører ut. legg deg innover i svingen, men pass på samtidig at du har plass til å møte de som kommer i mot.

Hold deg unna midten av vegen i en høyre sving. Legg motorsykkelen innover mot høyre kant for å unngå møteulykker og utforkjøring til venstre i en høyre sving. Om du er usikker på hvordan svingen er (blinde svinger) se etter vegens forsvinningspunkt og bruk dette som referansepunkt for å gjennomføre svingen på en tryggest mulig måte

Reitwagen.no oppfordrer alle til å kjøre forsiktig. Da får vi gode kjøreopplevelser!

Wigum på øvelse på bane her i dette bildet. Han anbefaler mye trening for å bli dyktig å kjøre motorsykkel.

For mer informasjon. Wigum holder også foredrag og forelesinger for MC-klubber og andre som vil lære mer om gode kjøreteknikker. For kontakt se informasjon nedenfor:

 

Jan Petter Wigum. Universitetslektor Handelshøgskolen.
E-post: jan.p.wigum@nord.no.Tlf: +47 74 82 37 49. Mobil: +47 926 02 646. https://www.nord.no/no/_layouts/15/uin.internet/userprofilepage.aspx?pid=nord%5Cjan.p.wigum

https://www.nord.no/no/studier/trafikklarer-hogskolekandidatstudium

Share via
Send this to a friend