Kjører du MC: Se videoen om «forsvinningspunkt» anbefaler «Nasjonalt forum for MC-sikkerhet»

Bjørn Richard Johansen
Nasjonalt forum for MC-sikkerhet er et nytt nettverk under etablering i regi av Statens vegvesen, Transport og samfunn/Trafikksikkerhet og de sentrale aktørene innen MC-bransjen i Norge. Mandatet til nettverket blir skrudd sammen i disse dager i samarbeid med Samferdselsdepartementet og de involverte aktørene i nettverket. Men allerede nå rulles det ut en rekke gode råd og informasjonstiltak for å øke MC-sikkerheten for oss motorsyklister.

Link til videoen som denne artikkelen anbefaler at alle som kjører motorsykkel bør se.
Se også video som link nede i artikkelen, etter billedgalleriet.


Viktig å være koordinert
– Vi har hatt to gode planleggingsmøter nå i vår. Ett i mars og et nå i slutten av mai, forteller Klaus Christian Ottersen, som er senior rådgiver i Statens vegvesen, Transport og samfunn/Trafikksikkerhet. Deltakere i nettverket er blant andre Norsk Motorcykle Union (NMCU), Motorsykkelimportørenes Forening (MCF), Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL), Norges Automobilforbund (NAF), Kongelig Norsk Automobilklub (KNA), Trygg Trafikk, Trafikkforum, Finans Norge, fylkeskommunene i Norge, Politiet og Statens Vegvesen med flere. Nettverket er uavhengig av Samferdselsdepartementet.

Klaus Christian Ottersen, som er senior rådgiver i Statens vegvesen, Transport og samfunn/Trafikksikkerhet.

Uformell rolle. Spre god informasjon.
Nasjonalt Forum for MC-sikkerhet skal ha en uformell rolle og samle aktører som kan påvirke motorsykkelsikkerheten.

Knut Arild Hareide, samferdselsminister og Tore Johannessen. Her et fotos fra Straand Treffet 2020.

– Formålet er blant annet å samles to-tre ganger i året for å diskutere utviklingen innen mc-sikkerhet i Norge, dele erfaringer og komme opp med nye ideer til trafikksikkerhetsarbeidet for motorsykkelbruk. Videre bidra til å få spredt våre viktige budskap om gode kjøreteknikker og MC-sikkerhet, sier Klaus Christian Ottersen. Som kjent er utforkjøring i kurve en ulykkestype som medfører mange hardt skadde og drepte. Hvordan vi beveger øynene under kjøring i kurve har stor betydning for hvordan vi kommer oss gjennom kurven.

Kunnskapen om «forsvinningspunkt» er viktig for å kjøre trygt på MC.

Forsvinningspunkt
– Vårt første råd nå ved inngangen til sommeren og høytiden for MC-kjøring er å få med seg rådet om «Forsvinningspunkt». Sammen med Tore Johannessen, som er faglig rådgiver i Trafikkforum og trafikklærer på AB Trafikkskole i Bærum rådgiver i Trafikkforum, har vi laget en oppgradert versjon av videoen som ble filmet og laget i forbindelse med Straand-Treffet i 2020 i Vrådal i Telemark. Denne videoen bør alle som kjører MC se, understreker Klaus Christian Ottersen. Link til video.

Tore Johannessen som du møter i videoen.

Trolig landets mest anerkjente trafikklærer
Tore Johannessen er trolig landets mest anerkjente trafikklærer. Han Johannessen er også forfatter av læreboken Motorsykkel – Lærebok for klasse A1, A2 og A. Den er skrevet sammen med Jan Petter Wigum, som er universitetslektor på Nord Universitet/Handelshøyskole avdeling trafikkfag med base i Stjørdal i Trøndelag. Wigum er blant annet ansvarlig for å utdanne alle landets trafikklærere på motorsykkel gjennom Nord Universitet.

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend