Terningkast 6 for ny bok: Uansett erfaring på MC. Les, lær og få «oppfrisket» din kunnskap! Wigum og Johannessen i sitt ess med ny lærebok om motorsykkelkjøring

Bjørn Richard Johansen
Om få dager er den klar fra trykkeriet. Rikt illustrert og lettlest. Jan Petter Wigum, NORD Universitet, og Tore Johannessen, Trafikkforum, representerer den spisse enden av forsknings- og kunnskapsmiljøet på motorsykkel i Norge. Disse gutta har gjennom flere tiår bidratt til å opparbeide og tilgjengeliggjøre ny og oppdatert kunnskap om MC-kjøring fra opplæring- og forskningsmiljøet i Norge. I boken Motorsykkel – Lærebok for motorsykkel – gjør de det som er aller viktigst for oss motorsyklister lett tilgjengelig og forståelig.
Flott omslagsfoto. Tore Johannessen, en av forfatterne i god driv i en venstresving.

Wigum og Johannessen
Jan Petter Wigum er universitetslektor på Nord Universitet/Handelshøyskole avdeling trafikkfag med base i Stjørdal i Trøndelag. Han er blant annet ansvarlig for å utdanne alle landets trafikklærere på motorsykkel gjennom Nord Universitet. Den andre forfatteren er Tore Johannessen, som er faglig rådgiver i Trafikkforum og trafikklærer på AB Trafikkskole i Bærum. Under COVID-19 tiden har de jobbet intenst med å få ferdig en ny lærebok for MC i Norge.

Et must for oss som vil friske opp kunnskapene.

Her bestiller du boken.

Tore Johannessen i samtale med samferdselsminister Knut Arild Hareide på Straand Treffet i 2020.

Viktig bidrag til 0-visjonen
– Vi har i denne boken satt fokus på kunnskap og ferdigheter som en motorsyklist må ha et bevisst forhold rundt. Vårt håp er at boken kan være et viktig bidrag til 0-visjonen. Null drepte og hardt skadde, er og skal være det eneste riktige målet for alle som ferdes i trafikken, sier Jan Petter Wigum til Reitwagen.no i forbindelse med at boken nå om få dager kommer fra trykkeriet. Han sier også at de legger opp til dialog med leserne av boken.
Link til et lite utdrag av boken.

Et godt Wigum øyeblikk. Ute med tohjuling hjemme i Trøndelag.

– Har du kommentarer eller spørsmål rundt innholdet i boken så vil vi gjerne bli kontaktet. Vi gleder oss til å hilse på deg som motorsyklist om ikke lenge, sier Tore Johannessen.

Lagt opp veldig pedagogisk. Gode og korte tekster. Rikt illustrert.

Lett å lese
– Boka gir deg en grundig innføring i viktig fagstoff for å bli en trygg og dyktig motorsyklist. Teoretisk kunnskap og praktisk kompetanse vil skape en bedre kjøreopplevelse og gi deg større kjøreglede. Som forfattere er vi engasjerte motorsyklister, sier Jan Petter Wigum.

– Vi ønsker å bidra med vår kunnskap og erfaring. Boka dekker noe av pensumet du må sette deg inn i før du gjennomfører teoriprøven for klassene A1, A2 og A, men boka er ikke en generell trafikkteoribok, forteller Tore Johannessen.

Vedlagte grafikk viser utviklingen av den totale bestanden av motorsykler i Norge og utviklingen i antall skadde og drepte MC-førere. Ajour pr. 31.12.2020.

– For deg som skal ta et førerkort for første gang, trenger du kunnskap om generell trafikkteori. Dette kan du skaffe deg ved hjelp av andre bøker, eller laste ned en app som dekker et bredere spekter av lover og regler. For deg som har førerkort for bil, vil boka bidra til å friske opp dine teoretiske kunnskaper. På den måten vil du få bedre utbytte av opplæringen, sier en engasjert Jan Petter Wigum.


Motorsykkel skaper fine opplevelser. Økt ferdighet gir økt kjøreglede
– Boka er også skrevet for deg som allerede har et førerkort for motorsykkel. Du har kanskje erfart at det kreves lang læring å bli en dyktig motorsyklist. Hver dag og hver kilometer gir nye erfaringer. En motorsyklist går aldri på autopilot. I det øyeblikket vi slutter å vurdere og reflektere over egen kjøring, vil krevende og ofte farlige situasjoner oppstå, forteller Johannessen.

 • Vi er aktive i alt vi gjør, og vi er genuint interessert i å bli dyktigere i alle valg vi tar.
 • Les boka og bli en nysgjerrig og reflektert motorsyklist.
 • I boka vil du finne tips og råd om generell motorsykkelkjøring, fordypningsstoff om teknologi, presis kjøreteknikk og hvordan motorsykkelen påvirkes av fysiske lover.


Vi må alltid søke ny kunnskap, eller repetere det vi har lært
Wigum
legger til:
– Et opplæringsløp på motorsykkel vil gi deg utfordringer, men også en fantastisk følelse når du når målene dine. Noe av det du skal gjennom, kan oppleves som krevende, men alt av teori og praktisk opplæring har en viktig hensikt: Å gjøre deg til en trygg motorsyklist, og på den måten redusere risikoen for at du skal komme ut for en uønsket hendelse.

 • Ta fram boka og les før grunnkurset starter. Da er du bedre forberedt.
 • Trafikklæreren ved den trafikkskolen du velger, har mulighet til å være behjelpelig med å besvare spørsmål du har.
 • Bruk også boka gjennom opplæringen. Det kan være en god idé å se gjennom temaet du skal gjennom ved neste kjøretime.
 • Ingen av oss kan lese oss til å bli en dyktig motorsyklist. Et godt kunnskapsgrunnlag vil imidlertid hjelpe deg til å nå målet lettere og heve kvaliteten på alt det praktiske du skal igjennom.
Den anerkjente MC-journalisten Ole-Andreas Isdahl har skrevet omslagsteksten på boken.

Boken med det store potensialet – den vil øke kjøreglede og kan redde liv
Den anerkjente motorsyklisten Ole-Andreas Isdahl som blant andre skriver for MCAvisa og er sentral i utviklingen av Hubriding.no skriver følgende på omslaget til boken:

 • Jan Petter Wigum og Tore Johannessen representerer den spisse enden av forsknings og kunnskapsmiljøet på motorsykkel i Norge. Disse gutta har gjennom flere tiår bidratt til å opparbeide og tilgjengeliggjøre ny og oppdatert kunnskap som kommer fra opplæring og forskningsmiljøet og har i denne boken gjort det som er aller viktigst for oss motorsyklister tilgjengelig og forståelig.
 • Innholdet kan på flere punkter utfordre etablerte sannheter, men viser på en pedagogisk og god måte at det finnes flere veier til Rom og at oppgaver derfor kan løses på flere måter gitt at du besitter nødvendig kunnskap. Boken gir oss en helt ny forståelse av at gode opplevelser, kjøreferdigheter og sikkerhet er knyttet til kunnskap og kontinuerlig trening.
 • Dette er en bok som både kan og bør leses av alle, nye som erfarne førere. Den vil heve kunnskaps og kompetansenivået ditt, den vil bidra til å heve bevissthet og kjøreopplevelse og den kan til og med redde liv dersom vi leser boken hver vår!
 • Min oppfordring er klar, les boken hver vår, vær nysgjerrig, søk læring og forbedring, da vil kjøreopplevelsen og gleden ved å kjøre motorsykkel bli større og færre liv mest sannsynlig gå tapt.

Boken er et svært viktig bidrag til null-visjonen som akkurat har fylt 20 år, skriver Ole-Anders Isdahl.

Her bestiller du boken.

Anbefales som påskelektyre for alle med interesse for MC.
Share via
Send this to a friend