Kjempesuksess i Narvik: Snøscooterdebatten samlet full sal og mange digitale seere

Bjørn Richard Johansen
Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR, og Snøscooterimportørenes Forening, SIF, samlet fullt hus i Narvik i går i forbindelse med den store snøscooterdebatten i forkant av Stortingsvalget. Vi er kjempefornøyde med debatten og glad for at snøscootersaken engasjerer så mange, sier Erik Kirkvold som er styreleder i SKFR.
Full sal og god stemning under debatten i Narvik.

God debatt
I debatten i Narvik, som ble ledet av journalist Ragnar Bøifot i avisa Fremover, deltok Sandra Borch stortingsrepresentant fra Senterpartiet, Runar Sjåstad, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, Marianne Dobak Kvensjø, kandidat til Stortinget for Høyre i Nordland og Vegard Lind-Jæger, kandidat til Stortinget for Sosialistisk Venstreparti i Nordland.

SFKR og SIF offentliggjorde Stortingsundersøkelsen i går. Se link til mer informasjon. Den viser at Frp og Sp er mest enig om å fremme snøscooterinteressen i Norge

Debatten ble overført digitalt via iFinnmark.no, Nordlys.no og Fremover.no.

Se debatten digitalt
Du kan se debatten her om du ikke fikk den med deg direkte: Se debatten digitalt via link.

Lokale butikker hadde pyntet utenfor med snøscootere.

Narvikinger flokket til snøscooterdebatten
Avisa Fremover skriver “Narvikinger flokket til snøskuterdebatt: – Det er et stort engasjement“. Vel 100-150 mennesker hadde funnet veien til skuterdebatten. Erik Kirkvold i SKFR var fornøyd med oppmøtet, og roser de lokale klubbene som har jobbet for å få i stand denne debatten. I tillegg fulgte over 1.100 sendingen som ble lagt ut på nett.

– Det viser folk er engasjert og at det er et stort engasjement om snøskuter i Narvik, sier han til avisa Fremover i dag.

Nå vil Snøskuterklubbenes fellesråd følge opp de politiske partiene etter at valgresultatet foreligger. De ønsker klare svar på hva som vil bli gjort med regelverket.

Luke Sion Johansen var yngste deltaker på debatten.

Stappfull sal
Godt voksne og unge deltakere preget salen. Men det var ett flott unntak.
Luke Sion Johansen var yngste deltaker på den snøscooterpolitiske debatten i går kveld.
– En lærerik debatt. Jeg fant ut litt mer om hvem som jobber for saker jeg er opptatt av, sa Luke Sion Johansen etter debatten. Her avbildet med flott caps som han fikk i etterkant fra Snøscooterimportørenes forening – SIF på en Polaris snøscooter utenfor møtelokalene.

Runar Sjåstad, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, i samtale med Erik Kirkvold i SKFR, Snøscooterklubbenes Fellesråd.

SKFR fornøyd
Etter debatten kunne Erik Kirkvold i Snøskuterklubbenes fellesråd fortelle at han langt på vei fikk de svar som han og interesseorganisasjonen ville ha fra politikerne.

– Det var godt å høre at både Sp, Høyre, FrP og Ap stiller seg positiv til en liberalisering av motorferdselsloven når den skal opp til revidering, sier Erik Kirkvold til Fremover.

Kirkvold sier til Fremover at det ut ifra signalene fra de fleste politikerne i kveld, så vil det komme en endring som gjør at kommunene selv får muligheten til å etablere snøskuterløyper. Men Kirkvold savnet mer konkrete svar fra politikerne om sikring av opplæringsområder for snøskuterkjøring, noe som han mener også må komme på plass.

Bengt Rune Strifeldt, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet slo godt an med sine gode forslag for å bedre muligheter for snøscooterinteressene i Norge.

– Å sikre gode opplæringsområder er svært viktig, slik at man kan ha en tilstrekkelig og nødvendig opplæring for skuterkjørere, sier Erik Kirkvold til Fremover.

Videre erkjenner Kirkvold at selv om debatten ble som han hadde sett for seg, så er motorferdselsloven for innviklet til å kunne gå mer i detalj i en to timer lang paneldebatt.

Ordfører i Bardu Toralf Heimdal var aktiv i debatten med spørsmål fra salen.

Det kom også frem i diskusjonene når deltakerne fikk slippe til med sine spørsmål til politikerne. Fremover trekker frem at ordfører i Bardu, Toralf Heimdal, kunne fortelle om deres lange kamp mot statsforvalteren i Troms og Finnmark for å få gjennom skuterløyper i Bardu.

Vegard Lind-Jeger fra SV.

– Ensom svale
Fremover skriver også at Vegard Lind-Jæger fra SV var eneste politiker i panelet som ikke ønsket en liberalisering. Han ønsker at det man gjør i naturen, skal gjøres på naturens premisser.

– Det gikk som forventet, og jeg ble en ensom svane i debatten, sa Vegard Lind-Jeger etter debatten til Fremover. Han erkjenner at det var to tøffe timer å stå i debatten som eneste mot en liberalisering, og savnet flere politiske partier fra venstresiden i debatten. Han ble også overrasket over at Ap strakte seg langt i å tekkes partiene som kjemper for å liberalisere dagens lovverk.

Marianne Dobak Kvensjø fra Høyre markerte seg godt i debatten.

Selv om SV-politikeren synes det ble to tøffe timer med tre debattanter med lang erfaring fra Stortinget, synes han at det gikk bra og at han fikk lagt frem partiets synspunkt.

Høyre: God og saklig debatt
Marianne Dobak Kvensjø fra Høyre synes det ble en god og saklig debatt om snøskuterkjøring.
– Der er også en sak som skaper stort engasjement, sa Marianne Dobak Kvensjø til Fremover. Hun viser til hvor mange som fulgte debatten.

Også stortingskandidaten for Høyre synes hun fikk godt frem partiets syn. Høyre mener at kommunene selv skal få bestemme hvorvidt det skal etableres snøskuterløyper, men at det er viktig å ta hensyn til alle interesser, skriver Fremover.

Share via
Send this to a friend