Statsminister Erna Solberg, Høyre: Gode minner fra snøscootertur i Tana og enig med SKFR og SIF i mange spørsmål

Bjørn Richard Johansen
Statsminister Erna Solberg og Høyre støtter opp gjennomgang av motorferdselsloven og hun har mange gode snøscooterminner. Det beste minnet er fra en snøscootertur i Tana i Finnmark da hun var kommunalminister. Statsminister Erna Solberg er toppkandidat for Høyre i Hordaland og har svart på Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR og Snøscooterimportørenes Forening, SIF sin Stortingsvalgundersøkelse. – Snøscootersaken er en viktig sak i valgkampen, sier Vetle Langedahl som er 1. kandidat for Høyre i Finnmark.

Snøscooterpolitikk er viktig for velgerne
I spørsmål fra Reitwagen.no svarer statsministeren:
– Jeg har fått kjøre snøscooter flere ganger, og husker blant annet en nydelig tur i Tana i Finnmark da jeg var kommunalminister. Da fikk jeg kjøre selv. Jeg husker også en flott tur i Valle i Setesdal, men da fikk jeg bare sitte bakpå, sier statsminister Erna Solberg fra Høyre til Reitwagen.no.

Erna Solberg er aktiv i valgkampen og har svart på SKFR og SIF undersøkelsen. Snøscootersaken er viktig for mange velgere.

– Det er veldig hyggelig at statsministeren på lik linje med veldig mange andre statsråder, stortingspolitikere og stortingskandidater har svart på SKFR og SIF sin undersøkelse, sier Erik Kirkvold som er leder i Snøscooterklubbenes Fellesråd. SKFR består av 43 lokale snøscooterklubber fra Agder i Sør, til Troms og Finnmark i nord, mens Snøscooterimportørenes Forening representerer de merkene som selges i butikker og lokale næringsvirksomheter fra sør til nord i Norge.

I undersøkelsen er Erna Solberg enig med SKFR og SIF i at det bør bli

  • Tillate kjøring på ubrøytet vei/skogsbilvei i kommuner som ønsker det, forutsatt at grunneier samtykker. Tillate kjøring i mastetrasser i kommuner som ønsker å tillate det, forutsatt at grunneier og eier av mastene samtykker.
  • Forenkle muligheten til å etablere tilførselsløyper til løypenettet.
  • Tillate bruk av snøscooter i næring ved skisafari mv. slik at personer også kan medbringes med snøscooter, ikke bare varer og utstyr.
  • Utvide prøveprosjektet som åpner for at turister kan transporteres med snøscooter med snøscooter til utmark, for å gå på ski tilbake (catskiing mv), til å gjelde for hele landet, forutsatt at kommunen ønsker det.
  • Forenkle regelverket for hva 16-18-åringer kan kjøre av snøscooter, slik at de får tilgang til et relevant utvalg av kjøretøy.
Marianne Dobak Kvensjø, Høyre i Nordland, deltok aktivt i snøscooterdebatten i Narvik denne uken.

I snøscooterdebatten i Narvik på mandag denne uken, var stortingskandidat Marianne Dobak Kvensjø, Høyre i Nordland også klar på at snøscootersaken er viktig for mange velgere.

Erna i forbindelse med et av hennes gode snøscooterminner. Faksimile av oppslaget i Fædrelandsvennen.Erna i forbindelse med et av hennes gode snøscooterminner. Faksimile av oppslaget i Fædrelandsvennen.

Snøscootersaken er viktig for Høyre
– Snøscootersaken er spesielt viktig for oss i Finnmark, Troms og Nordland samt i Trøndelag og i Agderfylkene hvor det er store snøscootermiljøer. Ja faktisk i alle de områder hvor vi vet det er aktive snøscooterklubber og gode regulerte snøscooterløyper i Norge, sier Vetle Langedahl (24) på telefon til Reitwagen.no. Han er 1. kandidat for Høyre i Finnmark til Reitwagen.no. Vi treffer han fredag ettermiddag på telefon etter at han har krysset store deler av Finnmark på sin valgkamprunde.

Vetle Langedahl i Høyre er aktiv i snøscootersaken.

– Det er veldig hyggelig å høre at statsminister Erna Solberg har mange gode snøscooterminner, sier Vetle Langedahl. Det er mange velgere som er opptatt av snøscootersaken. I juni var han ferdig utdannet jurist og har vært aktiv politiker i 10 år. Han er kjent for å brenne for et levende Finnmark hvor mulighetene tas i bruk.

Kristen Albert Ellingsen er 2. kandidat i Finnmark for Høyre. Statsminister Erna Solberg og 1. kandidat Vetle Langedahl er selvsagt til høyre i bildet.

Høyre vil gi kommunene mer makt
– I Høyre er vi for å ta naturen i bruk, men på naturens premisser. I Stortinget har vi stemt for å be om en gjennomgang av motorferdselsloven med sikte på at kommunene skal få mer makt, slik at de kan samarbeide med reindriftsnæringen og andre for å finne løsninger som passer lokalt, sier Erna Solberg når det er 9 dager igjen i årets valgkamp.

Utspillet fra nord i forbindelse med Høyre landsmøtet i vår.

Aktive i Finnmark, Troms og Nordland Høyre
I mars i år gikk sentrale Høyre politikere i Finnmark Høyre ut og sa «Det er på høy tid at scooterfolket tas på alvor». Forvaltningen av motorferdselen i utmarka må flyttes bort fra Klima- og miljødepartementet, mente Høyre-politikere i Finnmark.

Erik Kirkvold er styreleder i SKFR.

Godt initiativ fra Høyre i Finnmark
– Hvilket departement motorferdsel tilhører kan gjerne diskuteres, men for oss er det aller viktigste at kommunene får den sjølråderett som Stortinget nå har tatt til orde for, sier Erik Kirkvold i SKFR.
– Vi i Snøscooterklubbenes Fellesråd er veldig glad for at Høyre i Finnmark har tatt dette initiativet. De treffer veldig godt med de forholdene de trekker opp i sitt innlegg, sa Erik Kirkvold når utspillet fra Høyre i nord kom i våres. Men nå er det viktigste at vi har fokus på arbeidet med å sikre en god gjennomgang av motorferdselsloven, slik Stortinget har vedtatt.

Nytt utvalg oppnevnt av Kongen i Statsråd.

Nytt utvalg oppnevnt
Utvalget som får i oppgave å gå gjennom regelverket om motorferdsel i utmark og vassdrag, og komme med forslag til endringer, ble oppnevnt i form av kongelig resolusjon på fredag. Medlemmene i utvalget er: Førsteamanuensis UiO Jon Christian Fløysvik Nordrum, Drammen (leder), advokat Frode Andersen Innjord, Arendal, Dekan og professor NMBU Eva Irene Falleth, Oslo, styreleder i Alta Turlag Ellen Johanne Kvalsvik, Alta, ordfører Hilde Anita Nyvoll, Nordreisa, kommunaldirektør i Bodø kommune Odd Johan Henriksen, Fauske, politisk nestleder Norske Reindriftssamers Landsforbund Inge Even Danielsen, Røros samt gårdbruker og tidligere leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, Steinkjer. Her ser du link til utvalgets mandat.


Spørsmålene stortingskandidatene fikk var

(Svaralternativ var ENIG, HAR INGEN MENING, UENIG).

Se mer om undersøkelsen i denne pressemeldingen hos NTB.

1. Sikre dagens lokal regelverk mot innstramminger.
2. Tillate kjøring på ubrøytet vei/skogsbilvei i kommuner som ønsker det, forutsatt at grunneier samtykker.
3. Tillate kjøring i mastetrasser i kommuner som ønsker å tillate det, forutsatt at grunneier og eier av mastene samtykker.
4. Forenkle muligheten til å etablere tilførselsløyper til løypenettet.
5. Tillate bruk av snøscooter i næring ved skisafari mv. slik at personer også kan medbringes med snøscooter, ikke bare varer og utstyr.
6. Utvide prøveprosjektet som åpner for at turister kan transporteres med snøscooter med snøscooter til utmark, for å gå på ski tilbake (catskiing mv), til å gjelde for hele landet, forutsatt at kommunen ønsker det.
7. Etablere flere øvingsområder for snøscooter.
8. Etablere en enklere vei til førerkort kl. S.
9. Bidra til etablering av flere rekreasjonsløyper.
10. Forenkle regelverket for hva 16-18-åringer kan kjøre av snøscooter, slik at de får tilgang til et relevant utvalg av kjøretøy.
11. Opprettholde regelverket for snøscooter på Svalbard.

 

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend