Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vant valget: Mange Stortingsrepresentanter med MC, ATV og Snøscooter interesse.

Bjørn Richard Johansen
Vinneren av årets Stortingsvalg ble Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet. I regjering vil de få med seg SP og høyst trolig SV. Nå vil de snart sette seg til forhandlingsbordet og bruke 3-4 uker på å komme frem til en regjeringserklæring. Så vil vi se en ny regjering komme ut på Slottsplassen og bli presentert for oss alle. Vi vet også at vi har mange venner av motorsykkel, snøscooter og ATV-saken i Stortinget.


Viktig undersøkelse
Norsk Motorcykle Union, NMCU og Motorsykkelimportørenes Forening, MCF og Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR og Snøscooterimportørenes Forening, SIF undersøkelsen viser at mange representanter er positive til motorsykkel og snøscooter. Avtroppende statsminister Erna Solberg er en av de som har svart på SKFR/SIF undersøkelsen.

Jonas Gahr Støre blir landets nye statsminister. Om 3-4 rykker de inn med ny politikk i regjeringslokalene.

Jonas Gahr Støre er den store vinneren
Den store vinneren i årets valg er uten tvil Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre, samt Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum. Videre har Sosialistisk Venstreparti grunn til å juble med at de også etter all sannsynlighet blir et regjeringsparti. Reitwagen.no gratulerer og takker alle politikere som har deltatt i MCF og NMCU sin undersøkelse i forbindelse med Stortingsvalget 2021.

Erik Kirkvold i SKFR.

– Det er utrolig bra at både SKFR og SIF, samt NMCU og MCF har gjort hver sine stortingsundersøkelser, sier Erik Kirkvold i SKFR. Det gir oss utrolig god innsikt i hva de enkelte toppkandidatene som har kommet inn på Stortinget tenker om snøscooter og motorsykkel.

Sandra Borch, Sp, er opptatt av både snøscooter og motorsykkelpolitikk.

Sandra Borch, Sp og Bengt Rune Strifeldt, Frp
Av de 132 svarene vi fikk i snøscooter undersøkelsen, eller 38,6 prosent av de vi sendte spørsmål til, svarte 20,5 prosent at de var helt enig med SKFR/SIF. Bare 6,8 prosent svarte at de var helt uenig.
– Vi er videre glade for at dyktige politikere som Sandra Borch i fra Troms og Senterpartiet kom inn, og trolig også er statsrådkandidat, sier Erik Kirkvold. Videre at Bengt Rune Strifeldt i fra Finnmark og Fremskrittspartiet kom inn på Stortinget. De er viktige støttespillere i den viktige snøscooter saken.

Einar Grindvold er styreleder for Snøscooterimportørenes Forening.

– I Finnmark har 7 av de 9 kandidatene som har svart snøscooter selv, eller noen i nær familie har det, sier Erik Krikvold.

Eva Kristin Hansen, Arbeiderpartiet, Sør-Trøndelag

Eva Kristin Hansen, Ap og Mudassar Kapur, H med flere
Vi har mange politiske støttespillere som har svart på motorsykkelundersøkelsen i forbindelse med valget. En av de 148 som svarte seg enig med NMCU og MCF på alle spørsmål var stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen fra Arbeiderpartiet i Sør-Trøndelag. To andre er Geir Pollestad og Lisa Marie Ness Klungland fra Senterpartiet og Rogaland.

Odd Terje Døvik i NMCU til venstre sammen med Siv Mossleth fra Senterpartiet til venstre i bildet.

Siv Mossleth i Senterpartiet
Men det er mange, som blant andre Siv Mossleth fra Senterpartiet i Nordland. Hun deltok også i den motorsykkelpolitiske debatten i Arendal i august. Alle disse ble valgt inn på Stortinget på mandag. Og de representerer regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Mudassar Kapur, Høyre, her med sin BMW.

For øvrig viste undersøkelsen at av Arbeiderpartiets representanter som svarte var 70 prosent enig med NMCU/MCF i alt. MDG var klart mest uenig i alt, men de fikk bare 3 stortingsrepresentanter.

Odd Terje Døvik, leder av sentralstyret i NMCU.

– Vi vil fremover gå i aktiv dialog med de politikerne vi vet er opptatt av motorsykkelsaken. Vi vet at MC har bidratt mye nå under Covid-19 som et viktig kjøretøy for de som er opptatt av turer og opplevelser på de flotte svingete veiene vi har her i Norge, sier Odd-Terje Døvik i NMCU til Reitwagen.no.

Morten Stordalen til venstre og Bengt Rune Strifeldt til høyre. Begge har snøscooter og motorsykkel som viktige interesser.

Løvebakken MC
Stortingets egen MC-klubb Løvebakken MC har ellers mange aktive stortingsrepresentanter som medlemmer.

– Morten Stordalen, Fremskrittspartiet i Vestfold, ble valgt inn igjen. Det samme ble Høyres Mudassar Kapur. Videre har vi tidligere i reportasjen omtalt Bengt Rune Strifeldt som aktiv støttespiller for snøscootersaken. Han er på samme måte aktiv innenfor motorsykkelpolitiske spørsmål, sier Per-Anton Vinje som er styreleder i Motorsykkelimportørenes Forening.

Per-Anton Vinje er styreleder i MCF.
Share via
Send this to a friend