Unikt samarbeid mellom MCF, NMCU, NAF, NAF MC og KNA - Økt presseservice fra motorsykkelbransjen og interesseorganisasjonene som er opptatt av MC-førere/sikkerhet

Bjørn Richard Johansen
– Motorsykkelbransjen har et rekordhøyt salg denne våren og sommeren og opplever at det er stor interesse for MC som nyttekjøretøy og til bruk mht. fritid og glede, turer og opplevelser. Utviklingen i salget av motorsykkel første halvår i år har vært rekordhøyt. Alt tyder på at det går mot et nytt rekordår for MC-salget i Norge i 2020. Pr 30.juni i år er det solgt 4.516 store motorsykler. Det er en vekst på 575 flere solgte motorsykler, hele 14,6 prosent opp fra samme tid i fjor. Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken.
Odd Terje Døvik, styreleder, NMCU

Styrket presseservice
For å styrke service overfor media er det etablert et samarbeid mellom Motorsykkelimportørenes forening (MCF) som organiserer de fleste store merkevarene som selges i Norge, Norsk Motorcykkel Union (NMCU) med 11.000 medlemmer, NAF med vel 483.000 medlemmer og NAF MC med 9.500 medlemmer, samt Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) med 31.000 medlemmer for å sikre god og korrekt informasjon til media. Samlet representerer organisasjonene ca. 525.000 medlemmer. KNA er sammen med Norsk Veteranvognklubb (NVK) også eier av Tyrigrava i Nordre Follo kommune som er det faste samlingstedet for MC-miljøet på Østlandet hver onsdag.

May-Liss Urang, leder i NAF-MC Oslo

Ulykker og dekning
Vi ser at flere medier har dekket MC-ulykker med feil referansetall og ukorrekt gjengivelse av fakta. NMCU har laget en sammenstilling av «bestandsutviklingen» for MC de siste 40 år sammenholdt med antall ulykker i den samme perioden. Sammenstillingen viser at antall dødsulykker på motorsykkel er mer enn halvert (fra 40 pr år til ca. 15 – 16) mens antall motorsykler på norske veier er fordoblet (fra 100 000 til over 200 000) i løpet av disse årene. (Grafikk: NMCU).

Veimyndighetene, Politiet, NMCU, NAF/NAF MC, KNA, Trygg Trafikk, Motorsykkelimportørforeningen og en rekke andre instanser og frivillige organisasjoner har i mange år hatt et strukturert og godt samarbeid om MC-sikkerhet. Det er mye av hemmeligheten bak at Norge siden i alle fall 2007 er det tryggeste land i verden å kjøre motorsykkel i. Vi har fortsatt en sterkt nedadgående trend, tross vesentlig økt bestand.

Steinar Sandbye, styreleder i MCF.

Enhver ulykke er en for mye
Selv om enhver ulykke er én for mye, er ulykkestallene for MC i Norge så små at det skal veldig få hendelser til for å gjøre store prosentuelle utslag. Særlig gjelder det for måneder enkeltvis. Juni i år er trukket frem som spesielt ille historisk, men fakta er at det i juni 2020 bare var én dødsulykke mer enn i juni 2019.

NAF president Fredrik Andersen i midten, her på besøk på NAF øvingsbane i Molde.

Året 2019 endte med 16 dødsulykker, noe som er tre færre enn snittet av de siste fem år, og fire færre enn de fire foregående år, også dette på tross av høye salgstall. Særlig gledelig er det at få unge er rammet. Ifølge SSB var det kun én dødsulykke på lett mc (125 kubikk) i 2019, rubrisert som møteulykke.

Bedre MC-sikring av veier er viktig
Bilkjøring har blitt sikrere i de senere år som følge av omfattende bruk av ny teknologi. Selv om ny teknologi er på full innmarsj også blant motorsykler er ikke utviklingen kommet like langt her, og det er fortsatt et faktum at MC-føreren er mer utsatt for skade enn en bilist hvis uhellet først er ute.

Det er i år særlig én ulykkestype som skiller seg ut ved å stå for et flertall av tilfellene, nemlig utforkjøring uten at andre kjøretøy eller trafikanter er involvert. Disse såkalte «singelulykkene» understreker behovet for å øke den enkelte motorsyklists ferdigheter. Her tror vi at blant annet førerutviklingskurs vil ha stor nytte.

Styremedlem i Kulturminnefondet Kjetil Reinskou overrekker tildelingsbrev til Generalsekretær i KNA og styreleder i Tyrigrava AS, Børre Skiaker.
WIMA med Eli Johanne Stene som president hadde nylig kjørekurs med 50 kvinnelige deltakere på Rudskogen Motorsenter. Et eksempel til etterfølgelse mener NMCU styreleder Odd Terje Døvik.

Sikringstiltak av vei tilpasset MC
Det er den enkelte motorsyklists ansvar å holde seg på veien. Det er veimyndighetenes ansvar å gjøre veimiljøet så sikkert som mulig, slik at skadeomfanget ved en eventuell ulykke blir så lite som mulig. Derfor har NMCU, NAF/NAF MC, KNA og MCF i mange år krevet bedre sikring av veiene. Dagens veisikring med autovern i Norge er laget for biler, men dette kan være rene dødsfeller for en motorsyklist som velter og sklir inn i det. Derfor satser fylker som tar dette alvorlig, på en bedre sikring. Vestfold og Telemark fylkeskommune har i år budsjettert med 5 millioner kroner til sikring av populære MC-veier i et prosjekt sammen med NAF MC og NMCU. Mer informasjon: https://www.reitwagen.no/fylke-bidrar-til-forebygging-av-mc-ulykker/

For mer informasjon og bakgrunn se: (Grafikk: NMCU).
https://www.reitwagen.no/nmcu-stadig-faerre-mc-ulykker-i-norge/

For ytterligere kommentarer, informasjon og fotos:
For redaksjonen ber vi derfor om at følgende kontaktpunkter blir lagt inn i kontaktarkivet:

NMCU, Norges Motorcykkel Union, med 11.000 medlemmer fra Lindesnes til Nordkapp:
Odd Terje Døvik, styreleder for sentralstyret i NMCU, mobil 911 29 876, e-post: odd.terje@dovik.no
Internett: www.nmcu.org

MCF, Motorsykkelimportørenes Forening, som representerer alle de største merkene i Norge – https://www.mcf.no/merker/:
Arve Lønnum, sekretær for MCF, mobil 901 18 900, e-post: al@adlo.no
Steinar Sandbye, styreleder i MCF, mobil 916 14 770, e-post: steinar@norskmotorimport.no
Internett: www.mcf.no

NAF og NAF MC, NAF med vel 483.000 medlemmer og NAF MC med 9.500 medlemmer.
Fredrik Andersen, President, NAF og NAF MC, mobil 901 53 414, e-post: andersen@abwiig.no
May Liss Urang, leder, NAF MC Oslo, mobil 918 67 723, e-post: mayliss.urang@gmail.com

KNA, Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) med 31.000 medlemmer og eier av Tyrigrava.
Børre Skiaker, Generalsekretær, mobil 917 79 490, e-post: borre.skiaker@kna.no
Geir Moe, president, e-post: president@kna.no

For mer informasjon se også Reitwagen.no:
For å bedre dele informasjon og en rekke områder knyttet til motorsykkel er det i sommer etablert en egen nettportal med fokus bl.a. på sikker og god kjøring. Nettportalen Reitwagen.no har på en måned fått over 1.000 følgere på Facebook. For fotos og flere nyheter og bakgrunn om motorsykkel, ATV (All-terrain vehicle), snøscooter, vannscooter og classic car/bil i Norge kan du finne på www.reitwagen.no

Kort om NMCU:
Norsk Motorcykkel Union (NMCU) ble etablert i 1972 som en landsdekkende organisasjon for gatemotorsyklister. NMCU organiserer i overkant av 10 000 betalende medlemmer. NMCU er først og fremst en interessepolitisk organisasjon og er høringsinstans for de ulike direktorater og departementer i saker som angår motorsykkel. NMCU er representert i den europeiske paraplyorganisasjonen FEMA (Federation of European Motorcyclists’ Associations). NMCUs øverste organ er sentralstyret som velges på årsmøtet. Leder pr. 4/9-17 er Odd Terje Døvik. NMCU har tillitsvalgte i kretsstyrer i 15 fylker i Norge. NMCU sekretariatet ligger i Moss og har to heltidsansatte.

Kort om MCF:
MCF, Motorsykkelimportørenes arbeid fører til fordeler for de som kjører tohjuling i Norge. Foreningen organiserer de største importørene av motorsykkel, moped og scooter i Norge. Sammen med offentlig myndigheter, brukerorganisasjoner og andre premissleverandører arbeider MCF for å tilrettelegge en bedre hverdag for motorsyklisten. Foreningen er også medarrangør av MC–messen som arrangeres annet hvert år. Slagordet til foreningen er: MC-En sjelden kombinasjon av fornuft og glede. Importører av disse merkene er medlem: Aprilia, BMW, Daelim, Derbi, Ducati, Gilera, Harley Davidson, Honda, Husqvarna, Hyosung, Indian, Kawasaki, Keeway, KTM, Kymco, Moto Guzzi, MV Agusta, Peugeot, Piaggio, Rieju, Slingshot, SMC, Suzuki, SYM, Triumph, TGB, Vespa, Yamaha. Mer om MCF på www.mcf.no

Kort om NAF og NAF MC:
NAF, Norges Automobilforbund, som ble stiftet i 1924 har ca. 483.000 medlemmer i hovedorganisasjonen og vel 9.500 medlemmer i NAF MC. NAF er en norsk medlemsorganisasjon som arbeider innenfor samferdsel, hovedsakelig innenfor temaer som trafikksikkerhet, miljøpåvirkninger av transport, fremkommelighet, behov for bedre veier og infrastruktur, avgifter og kollektivtrafikk. NAF styres av medlemmene, med NAFs Landsmøte som det øverste organ. NAF er medlem av den internasjonale paraplyorganisasjonen FIA (Federation Internationale de l’Automobile). 226 medlemsorganisasjoner i 132 land med over 100 millioner medlemmer er tilsluttet FIA.

NAF MC består av 24 klubber fordelt over hele landet fra nord til sør med NAF MC Oslo som den største klubben med over 2000 medlemmer. Klubbene jobber med trafikksikkerhet og tilbyr kurset Sikker på MC over store deler av landet. Kurset Sikker på MC er utviklet i samarbeid med NMCU og har fokus på kjørestrategi og kjøretekniske øvelser, og foregår på vei. I tillegg tilbyr flere av klubbene rustløser/oppfriskningskurs ved sesongstart.

Kort om KNA:
KNA er den første bilorganisasjonen i Norge med 31.000 medlemmer. KNA er sammen med Norsk Veteranvognklubb (NVK) også eier av Tyrigrava i Nordre Follo kommune som er det faste samlingstedet for MC-miljøet på Østlandet hver onsdag. Vi ble stiftet i 1907, i bilens spede barndom, og har siden tatt på oss ansvaret for å tale bilens og bilistens sak. I dag er KNA fremdeles den uavhengige forbrukerstemmen som kjemper for at norske bilister skal få et enklere, tryggere og mer økonomisk bilhold. KNA eier bl.a. Tyrigrava ved Gjersjøen i Nedre Follo kommune sammen med Norsk Veteranvognklubb, NVK. Tyrigrava pusses nå opp for å bli nytt hovedkontor for KNA fra og med sommeren 2021 og fikk høsten 2019 1 million kroner fra Kulturminnefondet som bidrag til å sikre byggets kulturhistoriske verdi. KNA er internasjonalt tilsluttet FIA, (Fédération Internationale de l’Automobile), som har 240 nasjonale medlemsorganisasjoner i 144 land.

Share via
Send this to a friend