Fylke er forbilde for andre regioner og bidrar til forebygging av MC-ulykker: Fem millioner inviteres i veisikring og 50.000 kroner til NAF MC/NMCU oppfriskningskurs for 100 MC-førere. Første kurs går av stabelen tirsdag.

Ole Herman Forthun
Vestfold og Telemark fylkeskommune har budsjettert med kr 5 millioner kroner til av trafikksikring av veier mye brukt av motorsyklister i et prosjekt sammen med NAF-MC og NMCU i Vestfold og Telemark. Videre støtter fylkeskommunen opp om NAF MC Vestfold og Telemark, samt NMCU sine “Sikker på MC” kurs i med kr. 50.000 kroner. – Vestfold og Telemark fylkeskommune er et godt forbilde for andre regioner, sier Odd Terje Døvik som er leder i NMCU sitt sentralstyre. – Vi har stort fokus på dette arbeidet i NAF og vil berømme Vestfold og Telemark for å gå i front her. Det sier president i NAF Fredrik Andersen i en kommentar til Reitwagen.no

Direktør for samferdsel i fylkeskommunen, Gunnar Berg Treidene, og Jan Petter Lyng fra Norsk Motorcykkel Union (NMCU). Foto: Tania Ripoli. Vestffold og Telemark fylkeskommune.– Dette er et veldig godt tiltak og vi oppfordrer andre fylkeskommuner til å følge opp prioriteringene vi ser Vestfold og Telemark fylkeskommune har gjort, sier Odd Terje Døvik som er leder i NMCU sitt sentralstyre. Organisasjonen er landets største interesseorganisasjon med fokus på motorsyklisten med over 10.000 medlemmer og lokallag fra Agder i sør til Troms og Finnmark i Nord.

Bevilgningen til «Sikker på MC» kurs kommer i tillegg til en prioritering av trafikksikring på veier mye brukt av motorsyklister, et arbeid som vil bli utført i tett samarbeid med NAF-MC i Vestfold og Telemark og NMCU sentralt og i Vestfold og Telemark. Arbeidet vil inkludere fjerning av trær, flytting av skilt på utsatte steder og montering av nedre skinner på autovern. Det er budsjettert med kr 5 millioner kroner til dette arbeidet.

– Her er vi langt mer aktiv i dialog med fylkeskommunen og veimyndighetene enn tidligere. Dette vil nok over tid føre til bedre veisikring for motorsyklisten i Norge, sier Døvik i NMCU i en kommentar.


Kurs 7. og 9. juli

– Neste kurs, tirsdag 7. juli., er fulltegnet. Derfor er det nå satt opp ekstrakurs 9. juli. Kursene er i Tønsberg, sier Siv Kristoffersen i NMCU OG NAF MC. Mer informasjon finner du her: https://m.facebook.com/vestfoldogtelemarkfylke/photos/a.329811203706037/3237593809594414/?type=3&source=48&__tn__=EH-R og her https://www.vtfk.no/aktuelt/5-millioner-til-strakstiltak-mot-flere-mc-ulykker/ Det er 25 plasser på hvert kurs, under prinsippet “førstemann til mølla”.

NAF, Norges Automobilforbund, som har ca. 483.000 medlemmer i hovedorganisasjonen og vel 9.500 medlemmer i NAF MC sier: – Vi har stort fokus på dette arbeidet i NAF og vil berømme Vestfold og Telemark for å gå i front her. Det sier president i NAF Fredrik Andersen i en kommentar til Reitwagen.no

– Vi har stort fokus på dette arbeidet i NAF og vil berømme Vestfold og Telemark for å gå i front her. Det sier president i NAF Fredrik Andersen i en kommentar til Reitwagen.no

 Foto av Frode Asphaug-Moe, NMCU. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) gir 50 000 kroner til oppfriskingskurs for 100 MC-førere. Fra venstre: Kathrine Evensen (Høyre), FTU; Vibeke Lin Jacobsen, Sosialistisk Venstreparti, SV og leder for MC forum Telemark; Henning Johansen, Sør-Øst politidistrikt; Siv Merete Kristoffersen, NMCU; Gunnar Berg Treidene, samferdselsdirektør, Vestfold og Telemark fylkeskommune; Jan Petter Lyng, NCMU; og Kathrine Kleveland (Senterpartiet, Sp), FTU.

Oppfriskningskurs for 100 MC-førere

– Vi blir fort overmodige ungdommer når vi setter oss på motorsykkelen. Men det er ikke nok å ha lappen: vi MC-førere må trene igjen og igjen, helt til vi responderer på ryggmargsrefleks når uhellet først er ute, sier Gunnar Berg Treidene, samferdselsdirektør i Vestfold og Telemark fylkeskommune, og mangeårig MC-fører.

Derfor har fylkets trafikksikkerhetsutvalg bevilget 50 000 kroner til oppfriskningskurs for MC-førerne.

– Med dette får vi kurset opp til 100 MC-førere, i samarbeid med NAF MC. Vi håper at dette kan være et bidrag til å redde liv nå i sommer, sier leder for trafikksikkerhetsutvalget, og for fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, Arve Høiberg (A).

Leder for trafikksikkerhetsutvalget, og for fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, Arve Høiberg (A).

NMCU: Stor økning i motorsykler siste 40 år og stadig færre MC-ulykker i Norge

Siden århundreskiftet er antall motorsykler i Norge mer enn doblet, mens drepte motorsyklister er mer enn halvert. Den som følger utvikling nærmest, er landets største motorsykkelorganisasjon, Norsk Motorcykkel Union (NMCU) med over 10.000 medlemmer. Organisasjonen er bygd opp rundt 17 fylkeslag, et sentralstyre og et sekretariat i Moss. Se utviklingen her: https://www.reitwagen.no/nmcu-stadig-faerre-mc-ulykker-i-norge/

– I år 2000 var det registret 90.000 motorsykler i Norge, mens tallet nå er oppe i nesten 200.000 lette og tunge motorsykler på norske veger. I år 2000 var det 40 dødsulykker med motorsykkel, mens det i 2019 var 16 dødsulykker, sier Odd Terje Døvik i NMCU. Dette er et viktig tema og det er viktig at det brukes riktig statistikk. Se mer om saken også hos NMCU.org https://nmcu.org/stadig-faerre-mc-ulykker/10934/

Odd Terje Døvik, styreleder, NMCU

Én MC-ulykke er én for mye.

– Selv om tohjulingene gjennom flere år har hatt markant nedgang i ulykker, ser NMCU ingen grunn til å slå seg til ro med det. Én MC-ulykke er én for mye. Norge er ett av verdens tryggeste land du kan kjøre motorsykkel i, det ønsker vi at det skal fortsette å være, sier Odd Terje Døvik. Siden århundreskiftet er antall motorsykler i Norge mer enn doblet, mens drepte motorsyklister er mer enn halvert.

– Vi må snu ulykkesstatistikken! På 16 dager har vi hatt 5 dødsfall – og går nå inn i en sommer med rekordstor trafikk…”, er meldingen som fylkeskommunen kommer med.

Dette er et kurs for både nybegynnere og erfarne motorsyklister. Det er viktig å understreke – både “gammel og ung” må være sitt ansvar bevisst og sette av tid til å bli en bedre sjåfør. Vi vet alle at motorsyklister er utsatt i trafikken.

May Liss Urang fra NAF MC

NAF MC og NMCU samarbeider godt med fokus på god MC-opplæring

May Liss Urang fra NAF MC sier:

– Dette er et kurs utviklet av motorsyklister, for motorsyklister. Det ledes av skolerte veiledere som vil gi nye og erfarne førere innspill til å reflektere rundt, og dermed være bedre skodd til å ta de rette valgene på veien, sier Urang i NAF MC.

Terje Riis-Johansen, Senterpartiet (Sp) er fylkesordfører i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

– MC-førere er myke trafikanter i stor fart. Når ulykken er ute, er ryggmargsrefleksen forskjell på liv og død heter det i pressemeldingen fra Fylkeskommunen.

– NAF MC har også i Nasjonal plan for trafikksikkerhet 2018-2021, uttalt målsetting om at 20 av 24 av deres avdelingskontor vil tilby «Sikker på MC» innen 2021. I dag er dette tilbud ved 14 avdelinger, forteller Urang.

Reitwagen.no mener

Vi i Reitwagen.no synes det er meget viktig, og riktig at de offentlige instansene støtte opp om lokale og regionale tiltak for å gjøre veien tryggere, også for motorsyklister. Det er også opp til oss motorsyklister i holde kunnskapen vår varm og sørge for oppfriskning med jevne mellomrom, slik at vi alle kan komme trygt hjem til våre kjære etter flotte turer på motorsykkel.

Fylkessekretærene Jan Petter Lyng (Telemark) og Siv M. Kristoffersen (Vestfold) er storfornøyd med at politikerne Kathrine Evensen og Kathrine Kleveland og samferdselsdirektør Gunnar Berg Treidene investerer fem millioner kroner til MC-sikkerhet langs fylkesvegene.

NAF MC VESTFOLD

NMCU Telemark Norsk Motorcykkel Union Telemark

NMCU Vestfold

MCF

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend