God informasjonsvideo fra Samferdselsdepartementet: Fokus på gode råd om MC-kjøring. Videoen er sett snart 7.000 ganger på et døgn.

Bjørn Richard Johansen
Samferdselsdepartementet har denne helgen offentliggjort en god informasjonsvideo med den anerkjente trafikklæreren Tore Johannessen. Han er til daglig faglig leder og trafikklærer på bl.a. MC ved Asker og Bærum Trafikkskole/AB Trafikkskole på Bekkestua i Asker. Opptaket skjedde nylig på NAF Øvingsbane Fetsund. Samferdselsdepartementet er det departementet i Regjeringen som har det overordna ansvaret for utvikling av veistandarden og trafikksikkerhetsarbeidet i Norge, inkludert riksveifergene. Statens Vegvesen og Veidirektoratet er underlagt departementet. Departementet ledes av Samferdselsminister Knut Aril Hareide (KrF).

Vær ærlig om din egen førerkompetanse
Mye tyder på at det er førere med lite erfaring som kjører av veien i en sving. Aktørene som er involvert i å få økt fokus på god kjøring har tro på at det er førere med lite erfaring som kjører av veien i sving. Det er trolig at mange feilvurderer egen kompetanse. Som nybegynner øker selvtilliten vesentlig raskere enn ferdighetene.

NAF Øvingsbane i Fetsund.

– Derfor velger de feil fart og har lite kunnskap om hva du bør gjøre for å korrigere for dette, sier Tore Johannessen, som har kjørt motorsykkel siden 1985 og undervist i MC-kjøring siden 1988. Johannessen har også videreutdanning i veiledningspedagogikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus og spesialutdanning på MC fra Høgskolen i Nord-Trøndelag. Han har drevet egen trafikkskole i en årrekke, og har som fagkonsulent i Trafikkforum vært foredragsholder, kursleder og veileder for trafikklærere i hele landet. Tore Johannessen bidrar også med utvikling av digitale læremidler i samarbeid med Trafikkforums samarbeidspartner Lime Green Digital (teoritentamen.no, TABS, TABS Go!), og veileder også erfarne førere gjennom Trafikkforums samarbeid med NAF.

God video tilpasset sosiale medier
Denne sommeren er det mange ferske MC-sjåfører som får kjenne på gleden, men også på utfordringer, med å kjøre motorsykkel. I videoen fra Samferdselsdepartementet gir Tore Johannesen gode råd til nye og erfarne MC-førere. Se videoen her: https://www.facebook.com/Samferdselsdepartementet/videos/273752617047063. (På Samferdselsdepartementets Facebookside får du store og små nyheter som gjelder transportsektoren i Norge. Her oppfordrer Samferdselsdepartementet også at vi som følgere gjerne kommer med innspill og kommentarer.)

– Et veldig godt tiltak for å bidra til å formidle gode råd og informasjon, sier Odd Terje Døvik som er styreleder for NMCU i en kommentar. NMCU er landets største motorsykkelorganisasjon, Norsk Motorcykkel Union (NMCU) med over 10.000 medlemmer. Organisasjonen er bygd opp rundt 17 fylkeslag, et sentralstyre og et sekretariat i Moss. Tilsvarende støtte kommer fra Steinar Sandbye som er leder for MCF, Motorsykkelimportørenes Forening og Terje Bredal som er leder for MC-Forhandlerforeningen i Norge.

Tekstplakat i Samferdselsdepartementets video med Tore Johannessen.

Gode råd
Johansen er sentral i utviklingen av føreropplæringen i Norge gjennom engasjement i regi av AB Trafikkskole, Trafikkforum og Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund. Han har førerkort og utdanner elever innen B, TG, B96, BE, A, A1, A2, AM146 med tilhørende teoriundervisning.

I videoen har de også med en god tekstplakat som du kan se etter ca. 50 sekunder. Her står det følgende råd om MC-kjøring

  1. MC-kjøring er «ferskvare» som må øves og vedlikeholdes – helst i områder med lite trafikk
  2. Med liten erfaring på MC, øker selvtilliten langt raskere enn ferdighetene
  3. Ha lav nok fart inn i svinger til at du har god kontroll igjennom hele svingen – hvis ikke; slipp gassen
  4. Ved gruppekjøring må den med dårligst ferdighet få bestemme farten
  5. Ta pauser før du føler deg sliten
  6. Shorts og T-skjorte er ikke MC-utstyr – varm asfalt gjør like vondt som kald!
Ane Lønnum i Reitwagen.no teamet på KTM i høyresving.

Trafikkforum
– For Trafikkforum er det viktig å bidra til at trafikkskolene blir anerkjent for sitt bidrag i trafikksikkerhetsarbeidet. Vi skal være en samfunnsaktør som blir lyttet til, og vi skal være en konstruktiv samarbeidspartner i dialog med politiske myndigheter og fagmyndigheter. I tillegg til å bidra til gode rammevilkår for føreropplæringen, skal vi også bidra til faglig utvikling, veiledning og kompetanseheving.  Den videoen vi har produsert her er et godt eksempel på samarbeidet mellom Trafikkskolene og myndighetene, sier Tore Johannessen. Trafikkforum er Norges nest største organisasjon for trafikklærere og trafikkskoler. Mer enn hver tredje trafikkskole i Norge er organisert i Trafikkforum.

Øvelse gjør mester
– For de som skal ta førerkort anbefaler vi eleven å starte tidlig, med profesjonell hjelp. Vi tilrettelegger for mengdetrening og privat øvelseskjøring slik at du kan gjøre en systematisk og god jobb privat. Dette er en god måte å lære på samtidig som du som elev sparer flere tusen kroner på det. Vi erfarer at de som får satt mengdetrening i system i samarbeid med oss, har de beste resultatene, sier Johannessen.

Etter hver kjøretime får elevene skriftlig tilbakemelding, slik at både elev og ledsager lett kan se hva eleven har jobbet med, hva som kan trenes på privat, hva som er planen videre og annen nyttig info. Vi anbefaler også trening på bane i regi av NMCU og NAF MC eller andre MC-klubber og fellesskap som står for slike gode kompetansetiltak, understreker Johannessen.

Forståelse og egeninnsikt er viktig

– Trening og førerutvikling på baneanlegg bør ikke ha et ensidig fokus på ferdighet, men også forståelse. Opplevelsene blir spesielt nyttige når de settes i perspektiv i forhold til kjøring på vei. Det å øke ferdigheten uten noen form for refleksjon kan gi en negativ effekt. Vel så viktig som førerutviklingskurs på bane er førerutviklingskurs på vei, avslutter Tore Johannessen.

Video: Samferdselsdepartementet.

Sikker i veitrafikken
Se departementets artikkel | Sist oppdatert: 14.04.2020
Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er det vi kaller nullvisjonen: Vi skal ikke ha ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken. Du og andre trafikanter har sammen med myndighetene ansvar for trafikksikkerheten. https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/veg_og_vegtrafikk/sikker-i-vegtrafikken/id2076094/

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend