NMCU: Stor økning i motorsykler siste 40 år og stadig færre MC-ulykker i Norge

Bjørn Richard Johansen
Deler av nyhetsbildet har de siste dagene hatt oppslag om hvor farlig det er å kjøre motorsykkel. Siden århundreskiftet er antall motorsykler i Norge mer enn doblet, mens drepte motorsyklister er mer enn halvert. Den som følger utvikling nærmest, er landets største motorsykkelorganisasjon, Norsk Motorcykkel Union (NMCU) med over 10.000 medlemmer. Organisasjonen er bygd opp rundt 17 fylkeslag, et sentralstyre og et sekretariat i Moss.

– I år 2000 var det registret 90.000 motorsykler i Norge, mens tallet nå er oppe i nesten 200.000 lette og tunge motorsykler på norske veger. I år 2000 var det 40 dødsulykker med motorsykkel, mens det i 2019 var 16 dødsulykker, sier Odd Terje Døvik som er styreleder i NMCU. Dette er et viktig tema og det er viktig at det brukes riktig statistikk. Se mer om saken også hos NMCU.org – https://nmcu.org/stadig-faerre-mc-ulykker/10934/

– Selv om tohjulingene gjennom flere år har hatt markant nedgang i ulykker, ser NMCU ingen grunn til å slå seg til ro med det. Én MC-ulykke er én for mye. Norge er ett av verdens tryggeste land du kan kjøre motorsykkel i, det ønsker vi at det skal fortsette å være, sier Odd Terje Døvik. Siden århundreskiftet er antall motorsykler i Norge mer enn doblet, mens drepte motorsyklister er mer enn halvert.

Styreleder Steinar Sandbye i MCF, Motorsykkelimportørenes forening.

MC sikring må prioriteres av regjeringen

NMCU har tidligere i år uttrykt en klar forventning om at også MC-sikkerhet skal prioriteres i forbindelse med de 600 ekstra millionene som regjeringen nylig bevilget i ekstramidler i forbindelse med koronasituasjonen. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) har ansvar for politikken knyttet til transport av personer og gods og posttjenester. Herunder sikring av norske veier og gode MC-sikrings tiltak.

– NMCU og MCF, Motorsykkelimportørenes Forening, samarbeider godt og vi vil nå ta initiativet til et møte for å se hvordan vi kan koordinere oss bedre for å få mer midler til MC-sikring av veier fra ekstrabevilgningen til veisikring som er bevilget av regjeringen, sier Steinar Sandbye som er styreleder i MCF.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide Krf)

 

– De siste årene er det utforkjøringsulykker som har dominert MC-ulykkene. Derfor ønsker NMCU at det blir fortgang i livreddende tiltak med underskinner og såkalt tilgivende sideterreng. Sistnevnte innebærer enkle og rimelige tiltak som å fjerne trær, stubber og utstikkende steiner som kan drepe eller kveste en uheldig motorsyklist ved en utforkjøring. Å flytte stolper på utsatte steder er også aktuelt.

– NMCU oppfordrer MC-førere til å delta på frivillige etterutdanningskurs for å friske opp eller bedre kjøreferdighetene for et krevende kjøretøy som en motorsykkel er. Det blir hver sommer avviklet en rekke slike kjørekurs.

– Går vi ulykkestallene nærmere etter i sømmene, og ser ulykkesutviklingen sammen med antall motorsykler, ser vi en markant nedgang i MC-ulykker, sier Odd Terje Døvik, styreleder i NMCU.

– Også antall skadde i MC-ulykker har vært omvendt proporsjonalt med den voldsomme økningen av hvor mange tohjulinger som nå finnes på norske veger. Til tross for at kurven over MC-parken peker til værs år for år, peker kurven over MC-ulykker stadig nedover, sier Frode Asphaug-Moe som er kommunikasjonsansvarlig i NMCU.

Viktig å bruke riktig statistikk

Flere har reagert på at det i mediene er ulykkestallene for 2011 som blir brukt som referanseår for å sammenligne ulykkestallene de siste årene. I 2011 var det nemlig usedvanlig få MC-ulykker. Ved å sammenligne med dette året, vil økningen i MC-ulykker framstå som svært dramatisk.

2011 er ikke referanseår

– Fremstillingen vi derfor har sett mot 2011 som referanseår blir dessverre helt feil, sier Odd Terje Døvik som er styreleder i NMCU. Her må vi se på utviklingen over et lenger tidsrom som vi har vist i vår grafiske fremstilling for perioden 1980 frem til 2020.

Noen mediers oppslag om dramatiske økning av MC-ulykker er således en sannhet med modifikasjoner. Både absolutte og forholdsmessige tall for MC-ulykker har de siste årene blitt betydelig redusert.

Vedlagte grafikk viser utviklingen av drepte og skadde MC-førere og den totale bestanden av motorsykler i landet.

For ytterligere informasjon:
Odd Terje Døvik, styreleder, NMCU, på tlf. 911 29 876 og e-post: Odd Terje Dovik odd.terje(a)dovik.no

For mer informasjon om NMCU: se www.nmcu.org

Se også intervju med Odd Terje Døvik her: https://www.reitwagen.no/teologen-som-ble-nmcu-frelst-dolomittene-14-000-kilometer-ktm-1290-adventure-s/

Se intervju med påtroppende daglig leder i NMCU: https://www.reitwagen.no/mot-bard-vikestad-ny-sjef-pa-plass-i-nmcu-over-sommeren/

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend