Terje Bredal gjenvalgt som leder i MC-forhandlerforeningen, NMCF

Bjørn Richard Johansen
Flere medlemmer, økt profesjonalisering, bedre betingelser for MC-kundene og større innflytelse på sikkerhetsarbeidet Norsk MC-Forhandlerforening har aldri vært større enn i 2022.

Kurvene peker oppover for MC-forhandlerforeningen (NMCF)
Stadig flere MC-forhandlere ser fordelen med å være organisert i en forening som arbeider for økt profesjonalisering av bransjen og dermed bedre betingelser for MC-kundene. Foreningen har i tillegg fått en sentral rolle i MC- sikkerhetsarbeidet i samarbeid med veimyndighetene.

Terje Bredal aktiv i gang med å gi instruksjoner i forbindelse med Farmen vinnerne som fikk testet Hubriding.no i fjor sommer.

Terje Bredal ble gjenvalgt som leder
NMCF har nylig avholdt sitt sjette årsmøte og MC-forhandlerforeningen, med rekordstor oppslutning og stort engasjement. Med 35 medlemsbedrifter har NMCF aldri hatt større oppslutning i markedet. Om lag 65 % av omsetningen til norske MC-butikker er nå NMCF-medlemmer. Det er stadig flere forhandlere som «banker på døren» og medlemsmassen øker, skriver foreningen i en pressemelding.

Emma Lundin hos NMI og Per Harald Øyhus.

Årsmøtet sist uke valgte følgende styre: Leder Terje Bredal, Speed Motorcenter. Styremedlemmer: Tor F. Opsahl, Hadeland MC & fritid, Per Harald Øyhus, Gjøvik Motorservice, Anne-Mette Grelland, Yamaha Vinterbro og Jørn Freddy Kristiansen, Høiden MC-senter. Sekretariatet i foreningen ledes av Olaf Olstad. – Jeg gleder meg stort til innsats for foreningen i året fremover, sier Terje Bredal til Reitwagen.no.

Økt profesjonalisering av forhandler
– NMCF arbeider for økt profesjonalisering. Det er en fordel for norske motorsyklister og alle aktører er tjent med solide MC-forhandlere, sier sekretær Olaf Olstad. Han peker på at MC-forhandlerne er en av de viktigste møteplassene for norske motorsyklister. Det er en faktor som åpner for god kommunikasjon direkte mot MC-førerne.


Kommunikasjon med kundene

– Vi ser at det kommer mange nye motorsyklister inn i butikkene. Å kommunisere godt med disse er helt avgjørende for å oppnå målene som er satt i sikkerhetsarbeidet. Forhandlerens mulighet til å snakke direkte med motorsyklistene er en gylden mulighet til positiv påvirkning. Gjennom NMCF er det stor fokus på MC-sikkerhet, holdninger og teknisk veiledning, sier Olstad.


Nasjonal tiltaksplan

NMCF er tungt involvert MC-delen i Nasjonalt tiltaksplan for trafikksikkerhet 2022-2025 og bidrar med konkrete tiltak i oppfølgingsplanen.

– Fem av våre seks aktiviteter i 2022 er direkte knyttet opp til sikkerhetsplanen til veimyndighetene. Forhandlerne skal veilede kunder og bidra til økt kunnskap om MC-sikkerhet blant norske motorsyklister. Det første tiltaket som kommer, er MC-forhandlernes kickstart av sesongen 8. og 9. april. Her blir det fokus på MC-hjelm.


Fokus på dekk 29. og 30. april
– Dekk er en viktig del av sikkerhetsarbeidet. Alle våre forhandler har høy kompetanse innen MC-dekk og det beste grunnlaget for å finne riktige dekk som gir de ønskede kvalitetene og gode kjørelengde, sier Olstad.

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022-2025 er utarbeidet av Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og åtte storbykommuner. I tillegg har en rekke øvrige statlige aktører og interesseorganisasjoner gitt innspill til planen.


NMCF har laget en aktivitetskalender for 2022:
8.- 9. april: Kickstart av MC-sesongen – fokus på MC-hjelm
29. – 30. april: Dekkdager med Bridgestone
14. mai: Trafikksikkerhetsdag (TS-Dag)
10. – 11. juni: Fokus på MC-ferie – de beste rådene fra faghandleren
23. – 24. september: Vinterlagring av MC – hva gjør vi med batteriet?
4. – 5. november: Silly Season-tilbud på alt som har med MC å gjøre

– Ved oppstarten i 2016 forholdt foreningen seg til et relativt lite antall premissleverandører. I 2022 ser vi at NMCF samarbeider med de aller fleste aktørene innen MC i Norge. Det gir NMCF en helt annen posisjon enn i 2016. Vi mener det er positivt for alle som ønsker en solid bransje, at forhandlerne blir lyttet til og har innflytelse på MC-relaterte problemstillinger, sier Olaf Olstad.

– Økonomien i foreningen er bunnsolid. Etableringen av NMCF og samarbeid mellom medlemmene har økt inntjeningen på sluttleddet med gode avtaler, avslutter Olaf Olstad.

Om NMCF:
NMCF ble stiftet 14. april 2016. NMCF står for Norsk MC-Forhandlerforening og skal ivareta forhandlerens posisjon i verdikjeden og sørge for at norske MC-forhandlere fortsatt vil være den viktigste møteplassen for norske motorsyklister også i fremtiden.

Share via
Send this to a friend