Ny Mr. Trygg Trafikk i Norge: Jan Kristiansen, trafikksikkerhetsrådgiver i Motorsykkelimportørenes Forening, MCF, er valgt inn som nytt styremedlem i Trygg Trafikk

Bjørn Richard Johansen
Jan Kristensen, som er av landets mest anerkjente motorsyklister og tidligere sjef for motorsykkelavdelingen ved Oslo Politikammer i en årrekker, er valgt inn som nytt styremedlem i Trygg Trafikk. Samtidig er Karin Bjørkhaug valg til ny styreleder i Trygg Trafikk.


35 år i Politiet
Jan Kristensen var inspektør og sjef for motorsykkelavdelingen, samt inspektør med fokus på etterforskning og havnepolitiet, i sin tid ved Oslo Politikammer. Etter at han gikk av med pensjon har han jobbet som forsikringsutreder hos Van Ameyde Norway, samt vært tilknyttet Motorsykkelimportørenes Forening, MCF, som trafikksikkerhetsrådgiver. I alt jobbet Jan Kristensen 35 år i Politiets tjeneste hvorav fokus på motorsykkelen var en rød tråd gjennom alle år i politi-karrieren.

Jan Kristensen var nylig med for å teste snøscooterløypene i Tydal. Han var veldig imponert over det han så. Rolig og god kjøring i de flotte snøscooterløypene i Tydal.

Gleder meg til å bidra i styret i Trygg Trafikk
– Jeg gleder meg til å ta fatt på rollen som styremedlem i Trygg Trafikk, sier Jan Kristensen til Reitwagen.no. Trygg Trafikk arbeider for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle. Mange er opptatt av sikkerhet i samferdselssektoren, men Trygg Trafikk er den eneste aktøren som kun arbeider med trafikksikkerhet, heter det på foreningens hjemmeside.

Tanja Stauning, Service Manager hos Honda i Norge og Per Anton Vinje, adm. direktør i Kellox som importerer Honda i Norge.

Jan Kristensen er kjent for å ha jobbet aktivt for fokus på kompetanseutvikling for motorsykkel, ATV og snøscooter i en årrekker.

– Få har gjort så mye for motorsykkelsaken, ATV og snøscootersaken i Norge som Jan Kristensen, sier Per-Anton Vinje som er styreleder for MCF i Norge.

Antall motorsyklister har økt betydelig i de senere år. Vedlagte grafikk viser utviklingen av den totale bestanden av motorsykler i Norge og utviklingen i antall drepte og skadde MC-førere. Ajour pr. 31.12.2020. Kilde: NMCU.org

NMCU følger utviklingen
I løpet av de senere år har antallet motorsykler økt betydelig i Norge. I 1980 var 4,8 % av bestanden av motorsykler innblandet i en trafikkulykke med personskade. I 2010 var andelen redusert til 0,34 % og i 2020 var andelen nede i 0,26%.

Odd Terje Døvik er leder for sentralstyret i Norges Motorcykkel Union, NMCU.

Ulykkesrisiko og skaderisiko
– Det er lett å forstå at en motorsyklist har større risiko for å bli skadet i en trafikkulykke enn for eksempel en bilfører. Uten et beskyttende karosseri rundt seg kan et sammenstøt som bare fører til en bulk i skjermen på en bil kunne føre til personskade for en motorsyklist, sier Odd Terje Døvik som er leder for sentralstyret i NMCU. Saken rundt den oppdaterte statistikken fra 2020 ble først lagt ut på NMCU.org sin hjemmeside. Les også: NMCU: Kjør motorsykkel og unngå smitte på en sikker måte. Dette gjelder også ulykker på motorsykkel generelt. I 1980 var 4,8 % av bestanden av motorsykler innblandet i en trafikkulykke med personskade. I 2010 var andelen redusert til 0,34 % og i 2020 var andelen nede i 0,26%.

Arve Lønnum som er sekretær for Motorsykkelimportørenes Forening, MCF. Her intervjues han av TV2.

Jan Kristensen er en god rådgiver
– Det er alltid nyttig å søke og å få gode råd i saker knyttet til trafikksikkerhet, kjøreutvikling og andre forhold knyttet til MC, ATV og snøscooter, sier Arve Lønnum som er sekretær for Motorsykkelimportørenes Forening, MCF. Kristensen blant annet sentral i utviklingen av foreningens ulike faglige kursprogram.

Jan Kristensen (høyre) sammen med Anders Anundsen, tidligere justisminister i regjeringen fra Frp. Anundsen er nå i sekretariatet for MCF og rådgiver for Motorsykkelimportørenes Forening i Advokatfirmaet Adlo.

Karin Bjørkhaug ny leder i Trygg Trafikk
I tillegg til at Jan Kristensen ble valgt inn i styret den 13. april ble Karin Bjørkhaug (Krf) enstemmig valgt av landsmøtet i Trygg Trafikk som ny styreleder i organisasjonen. Bjørkhaug bor i Orkland kommune i Trøndelag og har blant annet lang fartstid som fylkespolitiker for Kristelig Folkeparti.

Karin Bjørkhaug er ny styreleder i Trygg Trafikk.

Den nyvalgte styrelederen er leder i hovedutvalg for transport og for trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag fylke og sitter på fylkestinget i samme fylke. Hun har vært vara til Stortinget i to perioder mellom 2005 og 2013. Bjørkhaug sitter også i sentralstyret til Kristelig folkeparti.

Gleder seg
– Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på oppgavene sammen med resten av styret. Jeg føler meg heldig som har blitt kjent med Trygg Trafikk som en kunnskapsbasert organisasjon som nyter stor grad av tillit med høy integritet, sier Karin Bjørkhaug i en pressemelding fra Trygg Trafikk. Organisasjonen har en bred kontaktflate over hele landet i alle aldersgrupper og i mange ulike miljøer. Det gjør at Trygg Trafikk har en viktig posisjon i det nasjonale trafikksikkerhetssamarbeidet.

– Det er et stort og ansvarsfullt oppdrag som styreleder og styrets viktigste bidrag vil være å spille organisasjonen god, sier Karin Bjørkhaug. Jeg har stor tro på at Trygg Trafikk vil spille en viktig rolle når vi skal jobbe mot de konkrete målene for å nå nullvisjonen.

– Det vil kreve både vilje og innsats fra alle aktører innen trafikksikkerhet i landet, men det er mulig, sier den ferske styrelederen Karin Bjørkhaug.

Tomas Iver Hallem (Sp), fylkesvaraordfører i Trøndelag gikk av som styreleder i april.

Opptatt av tiltak rettet mot adferd
I trafikksikkerhetsarbeidet er det spesielt de adferdsrettede tiltakene som engasjerer styrelederen aller mest.

– De aller fleste er enige i at trafikksikkerhet er viktig. Som regel er det infrastruktur-tiltak som får mest fokus og er det folk er opptatt av. Jeg er mest opptatt av de tiltakene som går på adferd og valgene vi tar i ulike situasjoner i trafikken. Av konkrete tiltak vil jeg trekke frem Trafikksikker kommune som et målrettet tiltak, og ikke minst arbeidet rettet mot risikosøkende ungdom. I dette arbeidet er det viktig at organisasjonen jobber både bredt og smalt samtidig, sier Bjørkhaug.

Bjørkhaug tar over stafettpinnen etter Tomas Iver Hallem (Sp), fylkesvaraordfører i Trøndelag.

Jan Johansen direktør i Trygg Trafikk

Takket av Tomas Iver Hallem for god innsats på landsmøtet
Tomas Iver Hallem fortjener en stor takk for den innsatsen han har gjort for Trygg Trafikk og trafikksikkerheten i Norge. All honnør til han og de øvrige styremedlemmene våre som nå gir seg. Nå som Hallem takker for seg, er det gledelig å kunne ønske velkommen en annen trønder som over tid i sin rolle som fylkespolitiker har vist et oppriktig engasjement for trafikksikkerheten. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med Bjørkhaug og resten av styret i tiden framover og er overbevist om at vi sammen kan få til nye viktige gjennomslag for økt trafikksikkerhet i Norge, sier Jan Johansen direktør i Trygg Trafikk.

Jan Kristensen på sin H2 Kawasaki.

Etter landsmøtet i Trygg Trafikk 2021 ser styrets sammensetning slik ut:

Leder:

Karin Bjørkhaug (Trøndelag fylkeskommune), til landsmøtet 2023

Medlemmer:

Jannicke Bergesen Clarke (Vestland fylkeskommune), til landsmøtet 2022

Linda Medalen (Politiets Fellesforbund), til landsmøtet 2023

Knut Duesund (Notodden kommune), til landsmøtet 2022

Hans Jørgen Molvig (Finans Norge), til landsmøtet 2022

Jan Kristensen er kjent for å ha god humor. Alltid et smil på lur.

Jan Kristiansen (MCF Motorsykkelimportørenes forening) til landsmøtet 2023

Knut Olav Røssland Nestås (ansattes rep.), til landsmøtet 2023

Vararepresentanter:

Mari Siljebråten (Troms fylkeskommune) – 1. vara, til landsmøtet 2022

Atle Fiskvik (Viken fylkeskommune) – 2. vara, til landsmøtet 2023

Kathrine Sætre Evensen (Vestfold og Telemark fylkeskommune. ) – 3. vara til landsmøtet 2023

Kenneth Minde (ansattes 1. vara), til landsmøtet 2023

Torunn Mevik (ansattes 2. vara), til landsmøtet 2023

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend