NMCU: Kjør motorsykkel og unngå smitte på en sikker måte.

Bjørn Richard Johansen
Hver dag repeteres det samme budskapet om at unødvendige reiser skal unngås som følge av Covid 19-pandemien. Om man må reise bør man unngå å reise kollektivt så langt det er mulig, for å redusere antall møtepunkter. Da er motorsykkelen et utmerket alternativ, noe mange synes å ha oppdaget. Norsk Motorcykkel Union (NMCU) oppfordrer motorsyklister og andre trafikanter til vise hensyn, uansett hvor mange hjul man ferdes på – alle ønsker å komme trygt hjem til de vi er glad i.

Din kjørestil er viktig!
– Hold god avstand til andre trafikanter og skap deg handlingsrom. Kjør litt til venstre for midten i din kjørebane, det er tillatt å ta plassen og du synes bedre. Len deg aldri over i motsatt kjørebane. Ha handlingsberedskap – slik at du stanse med god margin om noe uventet skulle skje, sier styreleder Odd Terje Døvik i Norsk Motorcykkel Union (NMCU).


NMCU er interesseorganisasjonen til norske gatemotorsyklister. NMCU ble startet i 1972 og har 10.000 medlemmer. Organisasjonen har representant i MC-Rådet og er høringsinstans for departementene og direktoratene i saker som angår motorsykkel. Internasjonalt er NMCU aktivt medlem i Nordisk Motorsykkel Råd (NMR) og i Federation of European Motorcyclists’ Associations (FEMA).

– Gå ut fra at ingen ser deg, og legg opp kjøringen ut fra det. Ikke stol på andre i trafikken enn deg selv – du er selv den viktigste faktoren for å kjøre sikkert, sier styreleder Odd Terje Døvik.


NMCU styrelederen har også følgende andre råd:

  • Kjør aldri forbi i et kryss eller ved tilsluttende veier, da biler kan svinge ut eller gjøre en venstresving foran deg. De fleste ulykker som involverer andre trafikanter skjer i kryss.
  • Hastigheten du holder er avgjørende. I mange ulykker har for høy hastighet bidratt til ulykken. Jo raskere du kjører, dess lengre blir din reaksjons- og bremstestrekning.
  • Tilpass fart og kjørestil etter vegmiljø, øvrig trafikk og fartsgrensen på stedet. På våren er det mye grus og asfalthull før veiene blir feiet og reparert etter vinteren. En motorsyklist kan aldri ta seg friheten til å ta en sjanse.
  • Kjør aldri utover dine egne begrensninger og ikke føl gruppepress når du kjører med andre. Det viktigste er turen og å komme fram, ikke å være først.


Ta vare på deg selv og sykkelen!

– Vedlikehold sykkelen din – sjekk dekk, bremser og lys før du starter sesongen, sier Odd Terje Døvik. Han legger til:

  • Ta lappen før du begynner å kjøre MC. Statistikken viser at flere av de som dør i MC-ulykker ikke har førerkort for MC og de fleste av disse eier ikke engang en motorsykkel. Ikke lån bort din MC til hvem som helst.
  • Kjør aldri under påvirkning av alkohol eller dop. Det er en selvfølge, men det er en kjensgjerning at flere som dør i MC-ulykker er påvirket.
  • Bruk hjelm og godkjent kjøreantrekk. Bruk ryggskinne. Ta aldri for gitt at du synes uansett hva du har på deg. Hjelp dine medtrafikanter ved å gjøre deg så synlig som mulig.
Fokus og god planlegging før hver sving er viktig på MC. Her er bilde tatt av Yamaha.

Øvelse gjør mester!
– Flere studier viser at mange motorsyklister har praktisert dårlig bremseteknikk i forbindelse med ulykker. Velg gjerne en MC med ABS-bremser og tren på bremseteknikk for å kunne håndtere motorsykkelen ved panikkbremsing, understreker Odd Terje Døvik.

  • Det er en kjensgjerning at flere av singelulykkene skjer i sving, noe som kan tyde på at man mangler trening. Det er mange som arrangerer førerutviklingskurs i korona-sikker form. Meld deg på kurs for instruksjon og trening. Da kan du kjøre med større trygghet – og det blir morsommere å kjøre.
  • Det er ikke farlig å kjøre MC, men det forutsetter at motorsyklister og andre trafikanter følger spillereglene og opptrer korrekt i trafikken.
Share via
Send this to a friend