Historisk kommunestyremøte i Åsnes: Alle 10 nye traseene for snøscooterleder i Åsnes ble vedtatt.

Bjørn Richard Johansen
Det blir 10 nye snøscootertraseer i Åsnes. Det er klart etter at alle de 10 foreslåtte nye traseene for snøscooterleder i Åsnes ble vedtatt i kommunestyret i går, skriver iSolør.no. En av løypene skal evalueres etter tre år på grunn av slagugler. – Stor honnør til snøscootermiljøet i Åsnes, sier Erik Kirkvold i Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR.

Viktig for Åsnes kommune
Åsnes kommune er den midterste og største av de tre kommune som utgjør Solør i Innlandet fylke. Åsnes grenser i nord mot Våler, i sør mot Grue, og i vest mot Nord-Odal og Stange, og riksgrensen mot Sverige i øst. Flisa er det største tettstedet i Åsnes kommune. Nylig skrev Reitwagen.no om det store engasjementet rundt snøscooter i kommunen (se link). Videre: I fjor hadde vi også en sak om planene for gode snøscooterløyper i regionen (se link).

Ordfører Kari Heggelund i Åsnes kommune.

God diskusjon i kommunestyret i går
iSolør skriver at det som ventet ble det en lang diskusjon rundt utvidelsen av nettet for snøscooterleder i Åsnes i kommunestyret mandag kveld. Det endte med at alle 10 nye foreslåtte traseer ble vedtatt. Det var avisen iSolør.no som omtalte saken først.

De nye løpene ble sikret med støtte fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre forteller politisk sekretær May Grete Skolegården i Åsnes kommune til Reitwagen.no. Det var litt ulik votering knyttet til de ulike løypene, men det var bare Venstre og en uavhengig representant som stemte nei. I alt er det 23 medlemmer i kommunestyret i Åsnes som nå håper på vekst som følge av satsingen på snøscooter.

Arild Bredesen er styreleder i ÅFIL avdeling snøscooter

ÅFIL avd Snøscooter
Det er Åsnes Finnskogen IL avd. Snøscooterklubb som har vært den gode drivkraften bak det flotte prosjektet med de 10 nye snøscootertraseene.

– Vi startet med å legge disse planene i 2019 gjennom blant annet grunneiermøter og dialog med kommunen. Så har våre 190 medlemmer i klubben vært aktiv på mange plan i prosessen, sier Arild Bredesen som er styreleder i ÅFIL avdeling snøscooter, til Reitwagen.no.

Flisa Camping er en helårs campingplass som nå blir ypperlig stopp når du er på snøscootertur.

Viktig for reiselivet i flere kommuner
– Nå skal vi gå i gang med å samarbeide nært med reiselivet og næringslivet i Finnskogen området. Her har vi også fått et solid økonomisk bidrag fra Innlandet fylkeskommune. Her samarbeider vi også med Visit Kongsvinger, Visit Elevrum og næringshagen på Flisa, forteller en engasjert Arild Bredesen.

– Jeg vil spesielt fremheve det gode samarbeidet vi har med Flisa Camping – Færden Camping som er en helårs campingplass. Der vil nå få scooterløype helt inn i campingplassen, sier Arild Bredesen. Det er også etablert et interkommunalt samarbeid mellom Våler, Elverum og Vestre-Trysil. Dermed skal det gå å kjøre fra Åsnes, Våler via Elverum til Søre Osen. Her er det en flott innsjø og Søre Osen camping er også klart for å ta imot snøscooter turister.

– Vi er opptatt av å få til et godt samspill med naturen og skal sikre at vi også ivaretar Slaguglene i Flisdalen og friluftliv på alle mulige måter fremover, understreker Arild Bredesen.

Erik Kirkvold i Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR.

Stor ros fra SKFR
– Stor honnør til snøscootermiljøet i Åsnes miljøet og Åsnes Finnskogen Snøscooterklubb med Arild Bredesen som styreleder. Her har hele styret i foreningen lagt ned en kjempejobb, sier Erik Kirkvold i Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR.

Kirkvold legger til:
– Åsnes har vært en av pionerene for å opprette snøscooterløyper etter lovendringen i 2015 og har blitt en kommune å se opp til for andre som skal etablere løyper.

Løypekartet i Åsnes.

Arbeiderpartiet stemte for
Det er Senterpartiet med ordfører Kari Heggelund i Åsnes kommune og som hadde fremmet innstillingen til kommunestyret. Hun sier at utvidelsen av snøscooterledene har vært en vanskelig sak som er grundig diskutert i kommunen. Hun sier til iSolør at påkoblingen mot Flisa Camping er hun veldig positiv til.

Arbeiderpartiet hadde i forkant av avstemmingen hatt gruppemøte, og hadde bestemt seg for å stemme ja til alle de foreslåtte traseene, skriver avisa iSolør. I det ligger det også årlig evaluering av nettverket, slik at en blant annet kan høste erfaringer fra støy mot friluftsliv og hekkende slagugler i Flisdalen.

– Alle er enige om at snøscooterklubben har gjort en kjempejobb, og at frivillighet er viktig. De har brukt mye tid og penger på dette. Men så har vi også friluftsorganisasjoner som er interessert i dette, og har andre meninger. Det må vi respektere, sier ordfører Kari Heggelund til lokalavisen iSolør.


Veldig positivt for reiselivet
Arbeidet med å etablere snøscooterleder ble initiert av snøscootergruppa i Åsnes Finnskog Idrettslag i 2007, og i 2015 vedtok kommunestyret de første ledene i kommunen. Det ble bestemt at kjøring skulle skje i sterkt regulerte former, og all erfaring tilsier så langt at dette er overholdt.

Påkoblingen mot Flisa Camping er jeg veldig positiv til, men så syns jeg for eksempel ruta forbi Gjesåsen kirke er vanskeligere. I en begravelse skal en ikke trenge å høre støy fra snøscootere, sa ordføreren.

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend