Elverum-Trysil under høyspenten på snøscooter: Jobber med å skape flotte snøscooterløyper i Innlandet

Bjørn Richard Johansen
Avisa Østlendingen i Elverum har i dag en fin sak om at det jobbes med å skape en snøscooterløype fra Elverum til Trysil. Det er Rune Vangen som er i full gang med å planlegge snøscooterløype fra Løbergsmoen i Elverum til Trysil og til Gravberget. Han håper snøscooterløypen kan åpne i løpet av to år, sier Rune Vangen til Østlendingen. – Dette er et veldig godt prosjekt og vi er imponert over arbeidet i Elverum, sier Erik Kirkvold som leder Snøscooterklubbenes Fellesråd til Reitwagen.no.
Flott artikkel og oppslag i Østlendingen i dag.

Populær og voksende Facebook gruppe
Vangen startet nylig Facebookgruppa «Vi som sier ja til snøscooterled fra Løbergsmoen til Trysil og Gravberget», som allerede har 1.200 medlemmer. Snøscooterledene skal følge høyspentledningene. Med andre ord, det er ikke nødvendig med noen ytterligere inngrep i naturen for å få til dette sier initiativtakerne i oppslaget.

Rune Vangen er kjent fra å drive Østlandet Motorservice i Elverum og Drevsjø.

I formannskapet i Elverum onsdag presenterte Rune Vangen, som i det daglige driver Østlandet Motorservice i Elverum og Drevsjø, sammen med Arild Bredesen fra Åsnes Finnskog IL og Kristian Hanssen fra Engerdal snøscooterforening (trykk på link for å lese mer) planene om en snøscooterled under høyspentlinja fra Løbergsmoen østover mot ledene i Gravberget og Vestre Trysil, skriver avisen i dag. Østlendingen er den ledende lokalavisen for Østerdalen, Solør, Glåmdalen, samt Trysil og Engerdal.

Erik Kirkvold leder Snøscooterklubbenes Fellesråd gir stor ros til prosjektgruppen i Elverum.

Snøscooterklubbenes Fellesråd roser Åsnes Finnskog IL og Engerdal Snøscooterforening
– Dette er et veldig godt prosjekt og vi er imponert over arbeidet i Elverum, sier Erik Kirkvold som leder Snøscooterklubbenes Fellesråd til Reitwagen.no. Snøscooterklubbenes Fellesråd har 43 lokale snøscooterklubber som medlemmer fra Agder i Sør, til Troms og Finnmark i nord. Han får støtte av Einar Grindvold som er styreleder for Snøscooterimportørenes Forening i Norge.

Flotte naturopplevelser.

Ikke nødvendig med nye naturinngrep
– Snøscootersledene skal følge høyspentledningene. Med andre ord, det er ikke nødvendig med noen ytterligere inngrep i naturen for å få til dette, sier Rune Vangen til Østlendingen. Han adresser også i artikkelen en rekke fordeler med å få på plass snøscooterløypen fra Elverum til Trysil.

Kristian Hanssen fra Engerdal snøscooterforening

– Snøscootersledene vil bli gode tilbud både til lokalbefolkningen og for tilreisende, som da ikke må reise til Sverige for å dra på langtur med snøscooter, sier Rune Vangen til Østlendingen.

Erik Kirkvold styreleder i Snøscooterklubbenes Fellesråd.

– I Sverige har vi også en rekke gode rapporter fra de gode konsekvensene som følger for lokalsamfunnet når det blir utviklet snøscooterløyper, sier Erik Kirkvold i Snøscooterklubbenes Fellesråd til Reitwagen.no.

Kristian Hanssen fra Engerdal snøscooterforening.


Kristian Hanssen
fra Engerdal Snøscooterforening påpeker at etablering av løyper gir ringvirkninger for næringslivet. Nettopp de gode erfaringene og eksemplene Erik Kirkvold i Snøscooterklubbenes Fellesråd også har både fra andre steder i Norge og fra Sverige.

– Videre kan ledene brukes til andre ting enn snøscooterkjøring, for eksempel til hundekjøring og skigåing. Det blir også mindre ulovlig kjøring med etablerte snøscooterleder, sier han til lokalavisen.

Gode snøscooterløyper gjør at man er i pakt med naturen.

God idé
De fleste politikerne i formannskapet er positive til at det arbeides videre med snøscootersledene.

– Dette er et artig prosjekt å følge med på, og det er en god idé å bruke høyspenttraseene, som allerede ligger klare. Jeg har selv vært på langkjøring med snøscooter i Sverige, og det er en opplevelse å kjøre lange turer. Jeg tror dette kan være positivt for næringslivet og turismen i vårt område, sier Magnus Stenseth (Ap) til Østlendingen.

Men også kritiske stemmer så mer informasjon er viktig
Østlendingen har også hentet inn kommentarer fra flere av politikerne i kommunestyret. Gjermund Gjestvang (MDG) er negativ.
– Snøscooterleder krever omfattende utredninger og er kilde til store konflikter, påpeker han.

Heller ikke varaordfører Eldri Svisdal (SV) er udelt positiv.
– Likevel er dette en sak det bør jobbes videre med. Jeg tror det er mulig å finne gode løsninger sier hun.
– Her baserer nok holdningen seg på for lite kunnskap. Snøscooterkjøring handler i dag om å kjøre trygt, godt og i pakt med naturen i godkjente snøscooterløyper. Her har vi mye god erfaring fra andre steder i landet, samt fra Sverige som bare er kort vei fra denne aktuelle snøscooterløypen. Lyd fra snøscooteren er også på vei til å bli minimal som følge av ny motorteknologi. I fremtiden vil vi også få mer el-drivkraft inn i snøscootere slik at de i praksis sikkert som i bilparken gjør bilene helt stille, sier Erik Kirkvold i Snøscooterklubbenes Fellesråd til Reitwagen.no.

Arild Bredesen i snøscootergruppa til Åsnes Finnskog IL.

Både Dag Martin Bakken (Frp), Yngve Sætre (H) og Arnfinn Uthus (Sp) er positive.
– Det bor faktisk folk i distriktene, og det må legges til rette for at utmarka kan brukes. I denne saken blir Eidsiva Energi en viktig samarbeidspartner. Jeg har tidligere vært i kontakt med selskapet om dette, og tilbakemeldingene da var positive, opplyser Arnfinn Uthus til lokalavisen.

Mange positive ringvirkninger for lokalt næringsliv følger som konsekvens av gode snøscooterløyper. Her er Engerdal et godt eksempel, sier Erik Kirkvold i Snøscooterklubbenes Fellesråd.

Stifter snøscooterklubb
Kommunedirektør Kristian Trengereid sier til Østlendingen at administrasjonen i Elverum kommune vil legge fram en sak om snøscooterleder til politisk behandling så snart som mulig etter at kommunen har fått en formell henvendelse om den planlagte etableringen.

Familier på snøscootertur med slede.

Rune Vangen opplyser at det så snart som mulig blir stiftet en snøscooterklubb i Elverum, som viderefører arbeidet med snøscooterleden øst i kommunen.

– Vi står klar til å hjelpe Elverum kommunen og Elverum Snøscooterklubb, som er under etablering, med faktagrunnlag, erfaringer og kunnskap fra andre kommuner i Norge, samt de gode erfaringene man har sett rundt etablering av snøscooterløyper i Sverige, avslutter Erik Kirkvold i Snøscooterklubbenes Fellesråd.

 

Forside/hovedbildet: Faksimile/foto av oppslag i Østlendingen.

 

Share via
Send this to a friend