July 2022

Pål Anders Ullevålseter med 4 råd for å unngå MC-ulykker: Holdning, kjøreteknikk og innstilling til MC-førerrollen i fokus

Pål Anders Ullevålseter er frontfigur i en ny holdningsskapende Facebook-film og YouTube-video om å kjøre MC med klokskap og med gode kjøreteknikker. Filmen lanseres i dag for å bidra til økt fokus på MC-førerrollen. Det er Pål Anders Ullevålseter som sammen med Motorsykkelimportørenes Forening, MCF, står bak ideen til filmen.

Pål Anders Ullevålseter med 4 råd for å unngå MC-ulykker: Holdning, kjøreteknikk og innstilling til MC-førerrollen i fokus Read More »

Brilliant trekk av Erling-Sande eier: Honda og Suzuki med samme eier. Vi kunder blir vinnerne i form av økt service, tilgjengelighet og distribusjon

Honda og Suzuki med samme eier. Vi kunder blir vinnerne i form av økt service, tilgjengelighet og distribusjon i flere forhandlere over hele landet. Drammen-baserte Peak Invest AS, som blant annet eier Suzuki-importør Erling Sande As, har kjøpt Honda-importør AS Kellox.

Brilliant trekk av Erling-Sande eier: Honda og Suzuki med samme eier. Vi kunder blir vinnerne i form av økt service, tilgjengelighet og distribusjon Read More »

Vegdirektøren lyttet til råd fra MC-organisasjonene: Viktig å gjøre felles grep for å dempe ulykkessommeren 2022

En offensiv vegdirektør hadde invitert alle de viktige MC-organisasjonene til drøfting og orienteringsmøte i torsdag denne uken. Bakgrunnen er dobling i antall trafikkdrepte i bil og mc-ulykker i første halvår 2022 sammenlignet med i fjor. Det ble orientert om ulykkene og oppfordret til ideutveksling rundt tiltak for å stoppe og dempe utviklingen i 2. halvår av 2022. I første rekke planlegges det flere gode informasjons- og holdningstiltak for å minne MC-førere om at vi er en sårbar gruppe.

Vegdirektøren lyttet til råd fra MC-organisasjonene: Viktig å gjøre felles grep for å dempe ulykkessommeren 2022 Read More »