Vegdirektøren lyttet til råd fra MC-organisasjonene: Viktig å gjøre felles grep for å dempe ulykkessommeren 2022.

Bjørn Richard Johansen
En offensiv vegdirektør hadde invitert alle de viktige MC-organisasjonene til drøfting og orienteringsmøte i torsdag denne uken. Bakgrunnen er dobling i antall trafikkdrepte i bil og mc-ulykker i første halvår 2022 sammenlignet med i fjor. Det ble orientert om ulykkene og oppfordret til ideutveksling rundt tiltak for å stoppe og dempe utviklingen i 2. halvår av 2022. I første rekke planlegges det flere gode informasjons- og holdningstiltak for å minne MC-førere om at vi er en sårbar gruppe.
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og samferdselsminister Jon-Inge Nygård (Arbeiderpartiet).

Ulykkessommer 2022
Så langt i år er 15 drept i trafikken mot sju i hele juni i fjor. Dessverre skjedde siste ulykke i natt i form av en bilulykke i Bø i Telemark. Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland gikk også ut med en pressemelding på mandag i denne uken hvor hun og samferdselsminister Jon-Inge Nygård varslet en rekke grep om utviklingen fortsetter. Blant annet nevnte de «justerte fartsgrenser, økt bruk av fotobokser, økt tilstedeværelse av politi og forsterket informasjonsarbeid» som noen av tiltakene i kampen mot trafikkulykkene.

NMCU var med på møtet på torsdag. Her ser vi bilde av leder av sentralstyret i NMCU Odd Terje Døvik.

Sentrale aktører med MC-interesse
På torsdagens møte var følgende invitert til å møte: Norsk Motorcykkel Union (NMCU), Norges Trafikkskoleforbund (NTSF), Trafikkforum (organiserer trafikkskoler), Nord universitet (sentral i å godkjenne trafikklærere bl.a. i Norge), Norges Automobilforbund (NAF), Kongelig Norsk Automobilklub (KNA), Motorsykkelimportørenes Forening (MCF), Norsk MC-Forhandlerforening (NMCF), Politiet/Utrykningspolitiet og Trygg Trafikk. Videre deltok ledelsen og ekspertise fra Statens Vegvesen i møtet.

Bilde fra teams møtet på torsdag i regi av Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Godt møte og diskusjoner om ideer
– Det var et viktig og godt møte. Vi orienterte om det vi vet om det vi foreløpig har av informasjon og rådata fra de mange ulykkene. Vi må nå stå sammen for å tenke på hvilke grep vi bør gjøre, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland til Reitwagen.no. Vi oppfordret også organisasjonen som deltok til å vurdere egne tiltak og ideer som kan hjelpe til for å få bremset og snudd utviklingen. Vi vil også ha god kontakt med hensyn til utviklingen gjennom sommeren med deltakerne i møtet, understreker Hovland.

Ingrid Dahl Hovland i forbindelse med møtet med MC-møtet på torsdag.

– Jeg opplever at MC miljøet i Norge tar situasjonen og utfordringen på største alvor, er offensive, engasjerte og kunnskapsrike. Det kom også opp flere ideer og innspill underveis i møtet som vi hver på vår kant nå skal diskutere. Videre vet jeg at flere holdningskampanjegrep vil bli tatt i regi av deltakerne i møtet, sier Ingrid Dahl Hovland.

Honda NT1100 2022 er en av syklene på markedet med topp moderne sikkerhetsutstyr og teknologi.

Norges Trafikkskoleforbund deler sine råd
Norges Trafikkskoleforbund (NTSF) tok allerede dagen etter møtet et initiativ og gikk ut med sine råd for å redusere antall ulykker. Norges Trafikkskoleforbund ble stiftet i 1954, og representerer over 80 prosent av alle trafikkskoler og trafikklærere i Norge.

Deres råd er:

Øyvind Årbogen, trafikklærer og seniorrådgiver i Norges Trafikkskoleforbund.

Skap et raust handlingsrom
– Når du kjører motorsykkel må du snu om tankesettet, og ikke tenke som når du kjører bil. På motorsykkelen blir du lagt mindre merke til, samtidig som bilistenes oppmerksomhet ofte er rettet mot andre bilister. Så vær oppmerksom og sørg for et raust handlingsrom slik at du ikke blir overrasket over andres atferd, oppfordrer Øyvind Årbogen, trafikklærer og seniorrådgiver i Norges Trafikkskoleforbund.

Men hvordan skaper man dette rause handlingsrommet?
– Senk farten, skap avstand til de foran, plasser deg aldri i noens blindsone og pass på de bak deg når du planlegger å bremse, oppfordrer Årbogen.

Seniorrådgiver Lars-Inge Haslie i Statens Vegvesen.

Må snu den negative utviklingen
De siste 10-12 årene har det vært en positiv utvikling i antallet alvorlige motorsykkelulykker, til tross for en stor økning i antallet som kjører motorsykkel. Om vi ser på året vi er inne i har nedgangen nå stagnert, og motorsyklister utgjør 20 prosent av alle drepte i trafikken.

– Nå må alle motorsyklister ta ansvar for å unngå alvorlige ulykker. Starten på denne sesongen har vært svært dårlig. Vi har allerede mistet 12 motorsyklister, sier seniorrådgiver Lars-Inge Haslie i Statens vegvesen.

Statens vegvesen ber nå motorsyklistene om å selv bidra til å snu den dårlige sesongstarten til en mer trafikksikker sesong. Og det er særlig en gruppe som må skjerpe sansene – godt voksne menn.

– Vi ser dessverre for ofte at det er føreren selv som forårsaker ulykken, sier Haslie.

Motorsykkelinteressen har økt betydelig i Norge i de senere år.

Mindre synlig og mindre beskyttet
En motorsykkel synes ikke like godt som en bil og føreren er ikke beskyttet av et karosseri. Små marginer og feilhandlinger kan få fatale følger. Kjører du motorsykkel må du derfor kontinuerlig vurdere situasjonen, og forstå når risikoen øker.

– Det er krevende å kjøre motorsykkel, og man må hele tiden passe på å gjøre seg synlig med rett plassering og ha en fart som gjør at andre trafikanter kan oppdage deg, sier Lars-Inge Haslie.

Ingrid Dahl Hovland sier hun har veldig god dialog med MC-organisasjonene som hun opplever engasjerte i å bidra til å få ut viktige budskap nå i sommer.

De mest alvorlige ulykkestypene er fortsatt utforkjøring i sving, kryssulykker og kjøring i følge.

Ane Lønnum får lydsjekket sin motorsykkel før kjøring. Maks grensen er 100db.
Ane Lønnum her i forbindelse med banekurs på Rudskogen. Lydsjekk av sin motorsykkel før kjøring. Maks grensen er 100db.

Fire (4) enkle råd for tryggere MC-sommer

  1. Kjør slik at du har et handlingsrom rundt deg: det gjelder avstand til forankjørende, avstand sidevegs og bakover om mulig. Pass på at du både er synlig, tydelig og gjør deg forstått i trafikken
  2. Ved kjøring i kurver/sving: tilpass farten før kurven og sørg for at den er slik at du er bekvem og kan bruke gass på vei ut av svingen.
  3. Ved kjøring i kryss: Velg en fart inn mot krysset slik at du kan håndtere møtende eller kryssende trafikk, eller andre uforutsette hendelser. Hvis du kan unngå å være i krysset samtidig med andre, blir risikoen mindre.
  4. Ved kjøring ifølge: Ta hensyn til den med minst erfaring. Førererfaring og syklenes kjøreegenskaper kan være vidt forskjellige. Gjør derfor avtaler på forhånd om fart, plassering og tegn til hverandre underveis
Foto fra Grimsdalen i Rondane i Innlandet. Motorsykkel: BMW GS 1250.
Share via
Send this to a friend