Sterkt personlig brev fra Lars Monsen til Engerdal kommune. Landbaserte snøscooter- og hundekjøre-traseen er avgjørende.

Bjørn Richard Johansen
Lars Monsen, som har fått nytt liv i Femund Lodge sammen med Trine Rein, har sendte et brev til Engerdal kommune hvor han tar til orde for å gjøre grep for å redde bygda Elgå. Et avgjørende steg i riktig retning vil være å få på plass den landbaserte snøscooter løype- og hundekjøre-traseen fra Drevsjø til Elgå.
Lars Monsen her i butikken på Femund Lodge.

Nye krefter og entusiaster som Lars Monsen og Trine Rein er viktige for Engerdal. Det har vært kommentarer Reitwagen.no har fått når vi i løpet av de siste 2 årene har vært på snøscooterturer i Engerdal kommune.

Lars Monsen og Trine Rein har satset på Elgå i Engerdal.

Lars Monsen er en norsk villmarks- og ekspedisjonsfarer, foredragsholder og programleder i sin egen naturserie på tv. TV-seriene har vært blant NRKs mest populære i en årrekke. Videre har han satset på å bygge opp Femund Lodge i Engerdal kommune, samt en tur- og villmarkskolleksjon av gode klær og utstyr.

Femund Lodge området og Engerdal har blitt trukket frem som et av landets flotteste steder å kjøre snøscooter i. Så langt er det utviklet ca. 27 mil med løyper i fantastiske omgivelser. Kommunen har også vedtatt at de skal jobbe for å få landgående løyper helt frem til Femund Lodge. – Det er et veldig viktig prosjekt, sier Lars Monsen som driver Femund Lodge.

Erik Kirkvold er leder for styret i Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR.

Viktig at kommunen hører på Lars Monsen
– Vi ser veldig positivt på at Lars Monsen har satset med å etablere Femund Lodge og dermed også ha et godt tilbud til oss som kjører snøscooter, sier Erik Kirkvold som er leder for styret i Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR. De koordinerer snøscooterforeninger over hele landet. 

Engerdal er foregangskommune med å utvikle snøscooterløyper i Norge.

Engerdal har vært foregangskommune
Å få bygget landgående løyper helt frem til Femund Lodge er et veldig viktig prosjekt.
– Det er helt sentralt for å kunne satse og utvikle samfunnet her oppe ved Femunden har Lars Monsen sagt til Reitwagen.no tidligere.

Femund Lodge i flott vinterprakt.

Men nå sier Lars Monsen klar i fra!
Femund Lodge ligger ved Elgå, som er ei lita bygd i Engerdal kommunen. Den ligger ved østbredden av Femunden, 45 kilometer nord for kommunesenteret Engerdal. Det er 61 km kjørelengde fra Elgå til sentrum i Engerdal. Elgå er endepunkt for fylkesvei 221, og om sommeren det sørligste anløpssted for rutebåten MS «Fæmund II». Bygda er utgangspunkt for fotturisme i Femundsmarka nasjonalpark.

Lars Monsen ber kommunen ta grep for å få landbaserte snøscooter og hundekjøre-trase.

Brevet – Et sterkt og viktig budskap
I brevet skriver Lars Monsen:

Hei, ansvarlige politikere i Engerdal,

Elgå er ei bygd som er i ferd med å dø ut! Det må skapes næring for andre enn bare reindrifta (det er flott vi har reindrift, og de må også støtte annet næringsliv!) også vinterstid, ikke bare i sommermånedene.

Et avgjørende steg i riktig retning vil være å få på plass den landbaserte scooter- og hundekjøre-traseen fra Drevsjø til Elgå.

Denne vil umiddelbart skape økte muligheter til inntjening for de mange små bedriftene nord i kommunen:

  • Alle gårdene langs traseen vil kunne tilby servering og overnatting, isfisketurer og lignende
  • Nærbutikken i Elgå, Femund Nasjonalparkhotell, Båtstø Camping, Femund Lodge og Femund Friluft vil kunne ha inntjening i en tid på året når det hittil koster mye mer enn det smaker å drive butikk (med andre ord; solid underskudd, det gjelder også Femund Lodge de to siste vintrene)
  • Med en slik trase på land vil Elgå bli et attraktivt og naturlig sjekkpunkt for Femundløpet, verdens største hundeløp! Det vil også styrke Drevsjø sin posisjon som det mest sentrale sjekkpunktet i løpet.
  • Traseen fra Sømådalen til Elgå over Femund-isen som kom for to år siden har vært et positivt tiltak, men det er ikke nok.
  • Isen legger seg kanskje ikke før i starten av februar, og er uforutsigbar. Femundløpet tar for eksempel ikke sjansen på å innlemme Elgå som sjekkpunkt på grunn av dette.
  • En landbasert trase kan ta i bruk skogsveier så mye som mulig, og sålen i løypa kan kjøres opp med en gang det kommer snø nok, altså ofte allerede før jul. Helårsmerking er ønskelig, dette kan bli en flott turløype også sommerstid.
  • Jeg vurderer å stenge Femund Lodge fram til juni måned fordi trafikken av turister vinterstid er så lav, og fordi strømutgiftene er som de er.
  • Hva er status, og hvordan ser framdriftsplanen ut med hensyn til scooter- og hundekjørertraseen fra Drevsjø til Elgå som kan redde bygda deres?

Vennlig hilsen
Lars Monsen
Femund Lodge

Erik Kirkvold i Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR sier det blir spennende å følge saken og oppfølgingen fra kommunen.

Viktig sak sier Erik Kirkvold i SKFR
– Vi håper kommunen følger oppfordringen til Lars Monsen som beskrevet i brevet, sier Erik Kirkvold i Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR. Det blir spennende å følge saken og oppfølgingen fra kommunen.
Reitwagen.no har vært i kontakt med kommunen som enda ikke har fått satt seg grundig inn i brevet.

Terje Langfloen er fungerende ordfører og representerer Samlingslista i Engerdal kommunestyret. Her med ordfører Line Storsnes som for tiden er sykemeldt.

– Vi vil nå lese brevet før vi kan gi en kommentar, sier ordfører Terje Langfloen som er fungerende ordfører og representerer Samlingslista i Engerdal kommunestyre.

Rune Norby er styreleder i Snøscooterimportørenes Forening.

– Vi har lenge vært imponert over Engerdal kommune sin satsing på snøscooter og snøscooterløyper. Vi håper kommunen nå vil gjøre tiltak for å sikre at Lars Monsen og Trine Rein kan fortsette å satse på virksomheten Femund Lodge i Engå, sier Rune Norby som er styreleder i Snøscooterimportørenes Forening, SIF.

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend