Femund Lodge og Engerdal. Det perfekte reisemål for oss med interesse og engasjement for snøscooter, sier Lars Monsen.

Bjørn Richard Johansen
Engerdal kommune i Innlandet fylke er en foregangskommune i snøscooter i Norge. Så langt er det utviklet ca. 27 mil med løyper i fantastiske omgivelser. Kommunen har også vedtatt at de skal jobbe for å få landgående løyper helt frem til Femund Lodge. – Det er et veldig viktig prosjekt, sier Lars Monsen som driver Femund Lodge.
Lars Monsen driver Femund Lodge med mål å gjøre det til en populær helårsdestinasjon i Engerdal kommune.

17 åringen Lars Monsen
Få har et nærere forhold til natur i Norge enn nettopp Lars Monsen. Han forteller Reitwagen.no at basillen kom basert på farens interesse for det å være ute i naturen. Som 17. åring husker han også at han rett ved Femund Lodge var klar med oppakning og gikk inn i Femundsmarka i sprengkulde.
– Det er virkelig godt å være tilbake igjen, sier Lars Monsen med et smil når vi møter han i kafeen på Femund Lodge. I disse dager gleder han seg til den nye Monsen på villspor-serien med seks nye programmer som skal sendes på NRK fra mars. Se også Reitwagen.no sin reportasje fra besøket i Engerdal i fjor på denne linken.

Arild Sagen, gårdskokk til venstre, Erik Kirkvold, styreleder i SKFR og Kristian Hanssen som er leder i snøscooterklubben i Engerdal helt til høyre i bildet.

SKFR og Engerdal Snøscooterforening
I helgen har sentrale aktører i snøscooter-Norge vært samlet på Femundstunet i Engerdal. Hotell, hytter og campingmuligheter gjør plassen til et unikt utgangspunkt for å kjøre inn i det som trolig er landets beste snøscooterløyper. Det er også et godt eksempel på at lokale virksomheter nyter godt av stor interesse for løypene i kommunen.

Flotte løyper. Her ser vi Femunden i det fjerne.

Det er Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR, og Engerdal Snøscooterforening som sammen med Snøscooterimportørenes Forening, SIF, står bak helgens arrangement. SKFR representerer hele 45 lokale snøscooterklubber fra Agder i sør til Troms og Finnmark i nord med 80.000 følgere på ulike grupper på Facebook. Snøscooterinteressen er i sterk vekst i Norge, samtidig som teknologiutviklingen på snøscootere bidrar til å gjøre de mer og mer stillegående. Det jobbes også med å se på endringen av motorferdselsloven som gjør at det skal bli enklere for kommuner å enklere legge tilrette for snøscooterløyper.

Fungerende ordfører Terje Langfloen (varaordfører) og ordfører Line Storsnes.

Fantastiske løyper
Hele 27 mil har Engerdal Snøscooterforening utviklet sammen med Engerdal kommune, som har en klar strategi om å bruke den økende snøscooterinteressen for å skape vekst i kommunen.

– Vi har utviklet en strategi for vekst hvor snøscooteren har en sentral plass, sier fungerende ordfører Terje Langfloen. Han er stedfortreder for ordfører Line Storsnes som er sykemeldt for tiden. Han representerer Senterpartiet på Samlingslista i Engerdal. Femunden er den tredje største innsjøen i Norge og den største som ikke er regulert. Den er også den største av innsjøene som ligger over 600 moh i Skandinavia. Den var landets nest største frem til 1957 da Røssvatnet ble regulert og derved større enn Femunden.

Lars Monsen serverer kaffe i standsmessig kopp.

Landfaste løyper er viktig
– For oss som satser på å utvikle helårsvirksomhet her i Engerdal er det å få landsfaste snøscooterløyper helt opp til Femund Lodge viktig, sier Lars Monsen. Vi møter han med full butikk av snøscooter gjester på tur i ettermiddag.

Tove Elgåen (til venstre) er vertskap for Båtstø Camping.

Han får også støtte for dette hos Tove Elgåen som er vertskap for Båtstø Camping.
– Det å få så mange besøkende på snøscooter har overgått alle våre forventninger, sier Tove Elgåen. Det er voksne gjester som har god tid og som stortrives med å være ute i naturen, sier hun. Dermed er det perfekt å legge et stopp hos oss, når de har behov for god overnatting eller et godt måltid.

Like ivrig er gårdskokk Arild Sagen som har forberedt lunsjen. Tilsvarende holdning og engasjement så vi også hos Frode Sømoen som driver Sømådalen Landhandel, som vi passerte på vei opp til Femunden.

Vararordfører Terje Langfloen forteller at de i Engerdal kommune har sett en veldig positiv effekt av snøscooterløypene.

Kommunen med 1.260 innbyggere har vedtatt i kommunen at de ønsker landfaste snøscooterløyper helt frem til Femund Lodge og Båtstø Camping ved Femundens bredde.
– Vi jobber nå for å utvikle landfaste løyper helt opp til Femund Lodge. Det krever godt samarbeid med en rekke interesser men vi ser at vi har fått det til de andre stedene hvor vi har fått utviklet snøscooterløypene, sier vararordfører Terje Langfloen til Reitwagen.no.

Kristian Hanssen, leder i Engerdal snøscooterforening sammen med Tove Elgåen som er vertskap og driver Båtstø Camping.

Femundstunet
Overnattingsstedet er perfekt for snøscooter turister om vinteren, samt motorsykkel og bilturister om sommeren. I dag har Engerdal Snøscooterforening i samarbeid med representanter fra Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR, hatt en fellestur inn til Femund Lodge. Samlet ble det ca. 12 mil kjøring med snøscooter fra overnattingsstedet Femundstunet ved Drevsjø opp til Båtstø Camping og Femund Lodge. Deretter retur til Femundstunet ved Drevsjø.
– Det er veldig artig å få besøk av sentrale tillitsvalgte i Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR, samt fra Snøscooterimportørenes Forening, sier Kristian Hanssen, leder i snøscooterklubben i Engerdal med ca. 160 aktive medlemmer.

Mange snøscootergjester som skal spise lunsj.

Båtstø Camping
For oss har snøscooterløypene betydd mye, sier Tove Elgåen som er vertskap for Båtstø Camping. Nå får vi også besøkende på vintersesongen, som kommer via snøscooterløypene. Hun gleder seg til det blir landfast forbindelse med løyper, slik at de slipper å gå over den islagte Femunden.

– Nå er det alltid usikkerhet om når isen kommer, og hvor lenge den blir liggende, forteller Tove Elgåen. Får vi landfaste løyper vil vi vite at vi kan planlegge med turister fra snøen kommer om høsten til den forsvinner på våren. Klart det betyr mye for oss som driver næringsvirksomhet som campingplass, hytter og kafe, understreker Tove Elgåen.

Fra SNO deltok Øyvind Angard (fra venstre), Runa Skyrud, Martin Røsand og Erik Ydse. Erik Krikvold i SKFR i orange bukse.

God og viktig diskusjon med SNO
– I går kveld hadde vi en veldig godt samtale med representanter fra Statens Naturoppsyn, SNO, om viktigheten av å samarbeide godt med snøscooterinteressene, sier Erik Kirkvold som er styreleder for Snøscooterklubbenes fellesråd. Videre hadde vi en god diskusjon om det som opptar oss alle, nettopp det at vi har felles fokus på lovlig kjøring i godkjente snøscooterløyper. Fra SNO deltok Øyvind Angard, Runa Skyrud, Martin Røsand og Erik Ydse.

– Det var veldig hyggelig og nyttig å bli invitert til samlingen. Videre ble den en veldig god diskusjon, forteller Erik Ydse som er seniorrådgiver i Statens Naturoppsyn, SNO.

Kristian Hanssen, leder i Engerdal snøscooterforening, sammen med Lars Monsen.

Muligheter for vekst i Engerdal
Det er utrolig hyggelig å høre responsen fra kundene som kommer på snøscooter. De er engasjerte og over seg av begeistring for de flotte løypene Engerdal kommune og Engerdal Snøscooterklubb har utviklet. Lars Monsen har et viktig budskap til alle med interesse for naturen.

– Sporløs ferdsel er alfa og omega. Ikke etterlat spor i naturen. Er du på tur rydd opp søppel etter deg, eller om du ser noe i naturen. Ikke bruk kniv for å ta never. Bruk hendene. Det samme med snøscooter. Følg løypene slik at det skjer i pakt med natur og kommunalt samarbeid, sier en engasjert Lars Monsen til Reitwagen.no.

– Femund Lodge og Engerdal kommune er således det perfekte reisemål for oss med interesse og engasjement for snøscooter. Kommunens innstilling og plan bety mye for oss som satser på å bygge opp næringsvirksomhet ved Femundens bredde, avslutter Lars Monsen.

Share via
Send this to a friend