Narvik kommune vil satse på snøscooter og å legge til rette for snøscooterløyper

Erlend Lønnum
Kommunestyret i Narvik har nylig besluttet at snøscooterløyper skal bli et av satsningsområdene for kommunen fremover. Det kommer frem i den nye kommuneplanen som er vedtatt.


Vekst med snøscooter
Snøscooter vil trolig bidra til å skape vekst i Narvik regionen i årene fremover. Det slås fast i den nye kommuneplanen som i dag omtales i lokalavisen Fremover.

«Reiselivet skal utvikles videre (…) friluftsarealer må gjøres tilgjengelig for flere, blant annet ved å legge til rette for scooterløype.»

Narvik er nå en storkommune bestående nå av Narvik, Ballangen og Tysfjord, som følge av sammenslåing av kommunene 1. januar 2020. I forbindelse med sammenslåingen ble det bestemt at det skulle lages en ny langsiktig plan som løper frem til 2040. Videre vil planen bli oppdatert hvert fjerde år.

Erik Kirkvold i Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR, med stor ros til alle som har jobbet aktivt med å få kommunen til å fokusere på snøscooterløyper i årene som kommer.

Fokus på aktivitet, friluft og reiseliv
Det har blitt lagt ned nøye og grundig arbeid i den nye kommuneplanen, og det er høyt fokus på at det skal være aktivitet, friluft og reiseliv skriver avisen lokalavisen Fremover i en artikkel om den nye kommuneplanen.


Stort snøscootermiljø
Dette bringer snøscooterløypene naturlig inn, og Narvik har lenge vært en motor for et engasjert og godt snøscootermiljø blant annet med debatten 30. august 2021 med stappfull i alle aldersgrupper.

Luke Sion Johansen var ivrig å lytte til debatten om snøscooter høsten 2021.

Luke Sion Johansen var yngste deltaker på den snøscooterpolitiske debatten i fjor i Narvik i forkant av Stortingsvalget.
– En lærerik debatt. Jeg fant ut litt mer om hvem som jobber for saker jeg er opptatt av, sa Luke Sion Johansen etter debatten. Her avbildet med flott caps som han fikk i etterkant av debatten fra Snøscooterimportørenes forening, SIF

Atle Ivan Rishaug som er styreleder i Ofoten Snøscooterforening.

Stor ros til det lokale engasjementet i Narvik
– Det er mange som har stått på for å sikre at Narvik nå har valgt å legge inn i kommuneplanen at det skal satses på snøscooter, sier Erik Kirkvold som er leder for Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR.

Evenes Snøscooterforening med Hans-Erling Hanssen i spissen får ros fra Erik Kirkvold i Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR.

Ofoten Snøscooterforening med leder Atle Ivan Rishaug og Evenes Snøscooterforening med Hans-Erling Hanssen er eksempler på sentrale aktører lokalt som har vært aktive for å vise hva snøscooterinteressen kan medføre av positiv vekst, forteller Kirkvold.

Fra forslaget til Ofoten Snøscooterforening.

Snøscooterpolitisk debatt i valgkampen i fjor
For et år siden samlet noen av landets viktigste snøscooterpolitikere seg til debatt i Narvik. Det var rett i forkant av stortingsvalget. Det var med å sette temaet positivt på agendaen, sier Erik Kirkvold.

Videre har en rekke av aktørene som deltok i TV-serien Sledheads på TV2 med Marlene Føre Franzen og Sondre Zachariassen i spissen vært aktive. Alle er støttet av Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR og Snøscooterimportørenes Forening, SIF, som blant annet har bidratt med å hente frem gode eksempler fra andre kommuner som har satset på snøscooterløyper.

Marlene Føre Franzen er aktiv både i næringslivet og i snøscootermiljøet i Narvik.

Positivt for næringslivet
– Dette er veldig gledelig, sier Erik Kirkvold som er leder for Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR. Når det legges til rette for godkjente løyper ser vi mange positive effekter for lokalsamfunnet, næringslivet og idretten. Reiselivet, hotell, matbutikker, restaurant og bensinstasjoner er blant de virksomheter som får en effekt av satsing på snøscooter.

Rune Norby er styreleder i Snøscooterimportørenes Forening, SIF.

Godt for sikker kjøring
– Vi ser også at godkjente løyper gir mindre ulykker. Videre utvises det stor respekt fra de som kjører snøscooter å følge godkjente løyper som blir utviklet i nært samarbeid mellom kommunene og snøscooterforeningene, forteller Erik Kirkvold i SKFR. Løpene kan også brukes av mange andre til ski, tur og hundekjøring som de gjør iblant annet Tydal og mange steder i Sverige.

Sandra Borch deltok for Senterpartiet i debatten i Narvik i fjor. Hun var aktiv støttespiller for snøscooterløyper og fikk mye applaus i salen. I dag er hun Landbruks- og matminister i AP/Sp Regjeringen.

Gratulerer til snøscooterinteressene i Narvik
– Gratulerer til alle som her har gjort en kjempejobb i Narvik, sier Rune Norby som er leder av Snøscooterimportørenes Forening, og til daglig ansvarlig for Lynx og 3-hjuls motorsykkel, 3WV, i BRP.

Bengt Rune Strifeldt ble kåret til Norges viktigste snøscooterpolitiker i fjor av Reitwagen.no . Han markerte seg aktivt som støttespiller for snøscooterløyper i Narvik og i landet forøvrig i forbindelse med snøscooterdebatten i Narvik.

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend