Ny undersøkelse: Snøscooterkjøring får stadig økt støtte. Aktive snøscooterforeninger, flere snøscooterløyper og Snøscooterklubbenes Fellesråds innsats gir resultater

Erlend Lønnum
I en ny undersøkelse gjennomført for Rana Blad, en avis i Amedia konsernet, svarte over 52% av de spurte ønsket flere snøscooterløyper. Av de mellom 18 og 29 år svarte hele 61 prosent at de ønsket flere snøscooterløyper. Dermed er annenhver for og nesten ingen imot.


Det skjer samtidig som toneangivende politikere i Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet støtter opp om Snøscooterklubbenes Fellesråd (SKRF) sine anbefalinger. Undersøkelsen i regi av Amedia viser at mer enn annenhver er for snøscooter og nesten ingen er i mot. Mer om undersøkelsen nedenfor i artikkelen.

Snøscooterklubbenes Fellesråd så dagens lys 6. februar 2013. Nå teller foreningen 43 lokale snøscooterklubber fra Agder i Sør, til Troms og Finnmark i nord. Snøscooterklubbenes Fellesråd har som formål å være et kontaktnett og en informasjonskanal for snøscooterklubber som driver med turkjøring.

Senterpartiets Sandra Borch løftet frem snøscooter saken i Stortinget nylig. Fremmet godt forslag om forbedring av loven om motorferdsel i utmark og vassdrag

Bredere politisk engasjement
At toneangivende politikere i Høyre, samt at Senterpartiet og Fremskrittspartiet i Stortinget har fremmet gode forslag for snøscooterinteressene er svært positive utviklingstrekk.

Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt, Frp, med godt forslag i Stortinget nylig. Vil sikre fullt lokalt selvstyre over motorferdsel i utmark.

– Det lover godt for fremtiden, sier Erik Kirkvold som er leder i SKRF.

Erik Kirkvold er leder i SKRF. Snøscooterklubbenes Fellesråd

Snøscooterklubbenes Fellesråd mener beslutningen om og hvor det skal være lov å kjøre med snøscooter må gjøres av de samme folkene som er funnet skikket til å bestemme hvor hyttefelt, veier og annen infrastruktur skal ligge, nemlig hos de folkevalgte i hver enkelt kommune i Norge. Det er også det sentrale tillitsvalgte i Høyre i Finnmark og Fremskrittspartiet og Senterpartiet har foreslått i Stortinget.

Vetle Langedahl, Hammerfest Høyre og flere tillitsvalgte i Finnmark Høyre hadde et godt utspill nylig om snøscooterbruk.

– Det faktum at Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Høyre har tonet flagg og tar til orde for at kommunene må få regulere bruken av snøscooter uten at statsforvaltere overprøver de lokale vedtakene er viktig nå i et år med stortingsvalg, sier Erik Kirkvold.

Bildet: Oppslag fra Rana Blad.

Interessant undersøkelse i Rana Blad
Rana Blad har gjort en undersøkelse i Nordland, Troms og Finnmark. Utvalget har vært 1055 i Nordland, 1013 i Troms og 1074 i Finnmark, totalt 3.142 personer over 18 år deltok i undersøkelsen i regi av Infact AS. Undersøkelsen ble gjennomført i slutten av mars. Spørsmålet var: Synes du det bør åpnes for flere lovlige løyper for snøscooter i Nord-Norge?

Bildet: Fakta fra undersøkelsen i Rana Blad.

Annenhver nordlending vil ha flere lovlige løyper
– Derfor var det veldig hyggelig å lese den gode meningsmålingen gjort i regi av Rana Blad denne uken. Svarene her bør glede alle med interesse for snøscooter i Norge. Analysen er gjort av InFact AS for Amedia og Rana Blad. Den viser at over 52% av de spurte ønsket flere snøscooterløyper og 29,9% svarte nei. Av de mellom 18 og 29 år svarte hele 61 prosent at de ønsket flere snøscooterløyper.

Bildet: Fakta fra undersøkelsen i Rana Blad.

I artikkelen i Rana Blad, som også er gjengitt i andre Amedia aviser, sier blant andre Hilde Elvebakk, leder i Rana Snøscooterforening: Vi ønsker seg at løypene i Rana og i Hemnes blir knyttet sammen. Og hun får altså god støtte i undersøkelsen hvor omtrent halvparten av de spurte mener det bør åpnes for flere lovlige snøscooterløyper.

Bengt Rune Strifeldt, Frp, ute på snøscootertur hjemme i Finnmark.

– Svært gledelig og positiv undersøkelse og ikke minst viser at ungdommen ser svært positivt på snøscooterkjøring, som også er en viktig del av ungdomskulturen i Nord-Norge og de deler av landet hvor man kan bruke snøscooter, mener Erik Kirkvold i SKRF.

Einar Grindvold er styreleder i Snøscooterimportørenes Forening, SIF.

– Dette var et svært gledelig resultat. Undersøkelsen er også helt i samsvar med det vi ser i markedet med økt og positiv interesse til snøscooter og snøscooterkjøring, sier Einar Grindvold som er styreleder i Snøscooterimportørenes Forening, SIF.

Bildet: Oppslag i NRK denne uken men mangler kommentarer fra Snøscooterklubbenes Fellesråd.

Forsøkte å gi NRK kommentarer
NRK Vestlandet publiserte i går en sak om Senterpartiet som i likhet med Fremskrittspartiet og flere representanter fra Høyre har tatt til ordet for at kommunene må få regulere bruken av snøscooter uten at statsforvaltere overprøver de lokale vedtakene.

– Her så vi at de har hentet inn kommentarer fra flere hold, men ikke fra oss som representerer snøscooterforeningene over hele landet, sier Erik Kirkvold. Det er beklagelig at NRK her ikke henter inn kommentarer fra oss i SKRF. Vi ringte også opp redaksjonen og reporteren og sendte over informasjon i etterkant. Uten at det ble lagt på våre kommentarer, oversendte fakta eller sitater, sier Erik Kirkvold i SKRF. Reportasjen i NRK kan du lese her på linken: Friluftslivet blir overkjørt.

SKFR står på for snøscooterforeningene rundt om i Norge.

– Det er flere ting i artikkelen som er upresise og feilaktige. NRK Vestland prøver for eksempel å sette antall kilometer løyper i perspektiv ved å si at de 250 mil med nye løyper tilsvarer avstanden Bergen – Istanbul i luftlinje. Hva de ønsker å oppnå med det er vanskelig å vite, men mange av de 250 var tidligere isfiskeløyper og løyper fra forsøksordningen mellom 2001-2014. Og det er jo ikke spesielt rart det blir nye løyper etter 2015, de aller fleste kommuner sør for Nord-Troms jo ikke hadde anledning til å kanalisere snøscooterkjøringen i lovlige løyper. Det var jo derfor de ba Stortinget om et verktøy i form av lovendring.

Godt utspill fra Høyre tillitsvalgte i Finnmark nylig.

– Dessverre viser erfaringene at prosessene er alt for tungrodde og kostnadskrevende. Videre ser vi at Statsforvalternes, tidligere Fylkesmannen, overprøving i mange tilfeller viser at representantene fra Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre har et godt poeng når de nå vil styrke lokalt sjølstyre, avslutter Erik Kirkvold i Snøscooterklubbenes Fellesråd.

– Heldigvis ser vi at vi i stadig økene grad blir kontaktet av mediene for å bidra med fakta og kommentarer rundt utviklingen innen snøscooterområdet i Norge, forteller Erik Kirkvold.

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend