MC-politisk debatt vil sette sitt preg på Arendalsuka 2021

Bjørn Richard Johansen
NMCU, Norsk Motorcykle Union, MCF, Motorsykkelimportørenes Forening og Opplysningsrådet for Veitrafikk med en rekke andre aktører samarbeider om Samferdselsteltet i Arendalsuka i 2021. Prime-time debatten blir om «Motorsykkelpolitisk debatt – MC skaper kjøreglede og vekst for reiselivet i Norge» på tirsdag 17. august fra kl. 18.00 – 19.00 i Arendal. MC-damene i WIMA som blir stadig mer populær vil nok også sette sitt preg på MC-deltakelsen og Arendalsuka i år. Det blir også arrangert en mottakelse hos LilleRolf’s MC-shop i forbindelse med Arendalsuka.


Norges mest spennende møteplass
Arendalsuka er en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Uken er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Arendalsuka vil på denne måten bidra til å styrke kraften i vårt levende demokrati.

Samferdselsminister Knut-Arild Hareide i samtale med Bjørn Richard Johansen i Reitwagen.no . Her fotografert i forbindelse med Straand Treffet 2020. Lars Arne Straand midt i bildet.

Som en samlet stemme utgjør motorsyklistene en stor velgergruppe i Norge med mer enn 500.000 interessenter som har førerkort, mc eller interesse for motorsykkelen. I Arendalsuka deltar alle partier fra Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Miljøpartiet De Grønne. Videre finner vi alle mulige organisasjoner tilstede med stands og arrangement.
Link til å melde seg på/interessert i arrangementet.

Jan Kristensen er en av mange motorsyklister som kommer til Arendalsuka.

Har meldt seg på
– Jeg har alt meldt meg på og kommer til arrangementet i Arendalsuka. Dette blir en flott markering av motorsykkelsaken på den dagen hvor alle er i Arendalsuka, sier Jan Kristensen som er styremedlem i Trygg Trafikk og trafikksikkerhetsrådgiver i Motorsykkelimportørenes Forening, MCF. Jan Kristensen var inspektør og sjef for motorsykkelavdelingen, samt inspektør med fokus på etterforskning og havnepolitiet, i sin tid ved Oslo Politikammer. Etter at han gikk av med pensjon har han jobbet som forsikringsutreder hos Van Ameyde Norway, samt vært tilknyttet Motorsykkelimportørenes Forening, MCF, som trafikksikkerhetsrådgiver. I alt jobbet Jan Kristensen 35 år i Politiets tjeneste hvorav fokus på motorsykkelen var en rød tråd gjennom alle år i politi-karrieren.

Arendalsuka skal være en politisk møteplass, bidra til engasjement og interesse for politikk, bidra til at organisasjoner og enkeltpersoner kommer i direkte kontakt med våre mest sentrale nasjonale aktører innenfor politikk, organisasjons- og næringsliv.

MC bransjen vil være godt representert
En rekke aktører i MC-bransjen har varslet sin ankomst. Og de viktige MC mediene i Norge med MC-avisa, Reitwagen.no, Calvat’s garage og Bikelife Norge med sin podcast, YouTube og Facebook kanal har varslet sin ankomst til Arendalsuka. MC-Avisa stiller blant annet med Jarle Hole som nærmest er en legende innen norsk MC-presse.

Dermed vil MC bransjen for første gang gjøre seg godt markert i bybildet. Konseptet til Arendalsuka er at alle er velkommen.

Per-Anton Vinje er styreleder i Motorsykkelimportørenes Forening, MCF.

– Det er en fin måte å vise for det politiske Norge hvor mange vi er som har interessen for motorsykkel, og hva vi bidrar til med verdiskapning. Videre er vi en ypperlig korona-fritt transportkilde i disse Covid-19-tider, samt at vi bidrar med å skape mindre køer på veiene, mindre behov for parkering m.m., sier Per-Anton Vinje som er styreleder i Motorsykkelimportørenes Forening, MCF. Han er adm. direktør i Kellox AS som er den største norske importøren av motorsykler. Honda er det største merket i porteføljen. Kellox AS er også store på maritime produkter som Northmaster, Oceanmaster, Coaster og Micore.

NMCU gleder seg til Arendalsuka, sier Odd Terje Døvik som er leder i NMCU.

– Om vi regner alle som har førerkort og interesse for motorsykkel representerer vi ca. 500.000 velgere, så vår stemme er viktig, sier Per-Anton Vinje.

Samferdselssektoren samles under samme teltduk under Arendalsuka i et samarbeid under ledelse av Opplysningsrådet for Veitrafikk. I 2020 ble det ikke gjennomført noen uke som følge av Covid-19 situasjonen globalt. Men i 2019 var det hele 75.200 unike besøkende i Arendal sentrum. Det ble gjennomført1.261 arrangementer og 204 stands. Det var 438 akkrediterte pressefolk i byen som kunne besøke 115 arrangementssteder inkludert 21 båter. Det var drøye 1.200 aktører tilstede som gjennomførte arrangement og stands. I alt bidro 3.728 personer fra scenen med å holde innlegg eller delta i en debatt. Se mer på Arendalsuka.no.


God tilstrømning til MC-bransjen
Motorsykkelbransjen opplever en stor tilstrømning av nye motorsyklister, samt gamle førerkort-veteraner som starter å kjøre igjen etter å ha latt førerkortet på MC-hvile i noen år.

– Vi er veldig glade for å ha blitt invitert av Opplysningsrådet for Veitrafikk til å delta i på årets arrangement, sier Per-Anton Vinje som er styreleder i Motorsykkelimportørenes Forening, MCF. Han er adm. direktør i Kellox AS som er den største norske importøren av motorsykler. Honda er det største merket i porteføljen. Kellox AS er også store på maritime produkter som Northmaster, Oceanmaster, Coaster og Micore.

Odd Terje Døvik er leder i sentralstyret i NMCU.

– NMCU er gatemotorsykkelistens stemme og det er derfor helt naturlig at vi deltar på Arendalsuka, sier Odd Terje Døvik, leder av sentralstyret i Norsk Motorcykkel Union, NMCU til Reitwagen.no. Det er mange tema vi vil få berørt under debatten.

I 1980 var 4,8 % av bestanden av motorsykler innblandet i en trafikkulykke med personskade. I 2010 var andelen redusert til 0,34 % og i 2020 var andelen nede i 0,26% viser NMCU oversikten.

– Men et forhold jeg vet vi vil adressere er det faktum at antallet motorsykler er økt betraktelig i de siste 20 år, mens antallet ulykker heldigvis er falt dramatisk i forhold til bestanden, sier Odd Terje Døvik i NMCU.

Eli-Johanne Stene, president i WIMA i Norge.

WIMA, Womens International Motorcycle Assosiation, som er den største kvinneorganisasjonen for motorsyklister i Norge gleder seg også til å delta i Arendalsuka.
– Dette er et flott initiativ fra OVF, MCF og NMCU og vi i WIMA vil legge opp til å delta under Arendalsuka, sier Eli-Johanne Stene som er president i WIMA i Norge.

Butikken ligger sentral i Arendal. Parkveien 2 er bare 15 minutter å gå fra Pollen.

Mottakelse hos LilleRolf’s MC-shop
– Utrolig hyggelig at det blir en MC-debatt under Arendalsuka. Dette gleder jeg meg til, sier Rolf Trygve Thorjussen. Han driver LilleRolf’s MC-shop i Arendal.

I forbindelse med arrangementet i Arendalsuka vil det også bli lagt opp til en hyggelig og uformell mottakelse i regi av OFV, MCF, NMCU og Samferdselsteltet hos LilleRolf’s MC-Shop i Arendal. Faghandleren ble etablert våren 2002 og selger Honda, Kawasaki, Aprilia, Piaggio og Vespa. De levert deler og utstyr til MC, og med hovedvekt Honda Goldwing.

– Vi er den forhandleren som selger flest Gold Wing, forteller en entusiastisk Rolf Trygve Thorjussen.

Per-Anton Vinje liker å pakke opp Honda produktene.– Fremover vil vi sy sammen en spennende debatt som vi vil skape under den spennende tittelen: Motorsykkelpolitisk debatt – MC skaper kjøreglede og vekst for reiselivet i Norge», forteller Per-Anton Vinje i MCF. Her vil vi også komme inn på behovet for ytterligere reduksjon i avgiftene, bedre sikring av veier tilpasset mc, fordelen med å kjøre MC inn til byene, parkeringsmulighetene for MC m.m., ut over det positive reiselivsaspektet. Velkommen til å delta tirsdag 17. august kl. 18.00 – 19.00 i Samferdselsteltet i Arendal sentrum. Vår debatt går av stabelen rett før den årlige Samferdselsdebatten kl. 20.00, og den store Partilederdebatten på NRK, fra Arendal, som også markerer starten på valgkampen, forteller Per-Anton Vinje i MCF til Reitwagen.no.

Knut-Arild Hareide, aamferdselsminister i samtale med den anerkjente trafikkskolelæreren Tore Johannessen under Straand Treffet 2020. Johannessen er også rådgiver i Trafikkforum og har utgitt en ny lærebok om god MC-kjøring i vår.
Share via
Send this to a friend