NMCU – 50 år i Norge – Spennende landsmøte på Gardermoen til helgen. NMCU markerer sitt jubileum på «Motorsyklistenes dag – NMCU 50 år» som er lagt til 1. mai 2022

Bjørn Richard Johansen
NMCU ble til fordi en eller annen byråkrat ville forby sykler over 400 kubikk. Siden 1972 har Norsk Motorcykkel Union, NMCU, vært en pådriver for MC-interessen i Norge. Eller som NMCU selv sier det: «Den landsdekkende organisasjonen for gatemotorsyklister i Norge». Reitwagen.no gratulerer 50 års jubilanten ved inngangen til Motorsykkelens Uke 2022 og gleder oss til markeringen 1. mai.


50 år i Norge og ny 50-års jubileums logo
Norsk Motorcykkel Union (NMCU), har over 9000 medlemmer og er landets største motorsykkelorganisasjon. Den er bygd opp rundt 17 fylkeslag, et sentralstyre og et sekretariat som ligger samlokalisert med Norges Motorsportforbund på Ullevål Stadion. Bård Vikestad er daglig leder ved NMCU-sekretariatet.


NMCU sin dag, «Motorsyklistenes dag – NMCU 50 år», er lagt til 1. mai 2022
NMCU – har i 50 år jobber for norske motorsyklisters rettigheter, sikkerhet og samhold. Jubileet sammenfaller med Frivillighetens år og vil bli markert på flere måter gjennom året. Frivillighet Norge har tatt initiativ til at organisasjonene skal markere sin egen dag under konseptet «Vår Dag». NMCU sin dag, «Motorsyklistenes dag – NMCU 50 år», er lagt til 1. mai 2022 som er en tradisjonell dato for sesongstart i det ganske land. Dette vil arrangeres lokalt av NMCUs kretser.

Odd Terje Døvik leder NMCU. Foto: Kjell Inge Søreide.

42 år på motorsykkel
I dag ledes NMCU av Odd Terje Døvik fra Søgne, Kristiansand. 58 åringen har kjørt mc i 42 år og har ledet NMCU fra 2017. Han er klar for en ny økt med den gule ledertrøyen. Sørlendingen startet sin NMCU karriere som styremedlem i NMCU Vest-Agder i 2015. Lappen på mc – og medlemskapet i NMCU – har vært på plass siden høsten 1979.

I et intervju i MC-avisa for et par år siden fortalte han om sin første store MC. Han kjøpte sin første tunge motorsykkel, en 1970-modell Honda CB 750 K0, en uke før han fylte 17. Men da var det fortsatt ett år igjen til han kunne kjøre den, så 100-kubikkeren fikk gjøre nytten en stund til.

NMCU statistikk som viser økning i antall sykler og antallet ulykker sett opp mot kjøretøyutviklingen.

Jubileumsfeiring i 2022
Styreleder Odd Terje Døvik gleder seg til jubileumsfeiringen.
– NMCU har oppnådd mye på vegne av norske motorsyklister, og har en posisjon som er langt større enn våre ressurser skulle tilsi. Akkurat nå er det stille rundt oss, men vi følger med og er på vakt. Målet er fortsatt å arbeide for at norske motorsyklister skal få utøve sin hobby og dekke sine transportbehov med størst mulig frihet og færrest mulig begrensninger!

Odd Terje Døvik her fra NMCU kretskonferanse på Gardermoen i fjor høst.

NMCU er viktig i årene fremover
– NMCU har vært en aktiv medspiller i å utvikle en god motorsykkelpolitikk i Norge. Og snakke motorsykkelens sak i alle sammenhenger, sier Odd Terje Døvik. Han er også fylkessekretær i Vest-Agder i tillegg til å lede NMCU sitt sentralstyre og betalt inn kontingent slik at han er livstidsmedlem i NMCU.

Vi har spurt Odd Terje Døvik om hva som er de viktigste budskapene fra han og NMCU ved inngangen til 50-års jubileet:

  • NMCU er motorsyklistenes vaktbikkje. Vi passer på at våre myndigheter ikke legger unødvendige begrensninger på vår mulighet til å ferdes så fritt som mulig på syklene våre.
  • NMCU er ingen trafikksikkerhetsorganisasjon, selv om vi selvsagt også er opptatt av trafikksikkerhet. Men hvis trafikksikkerhetstiltak som foreslås eller vedtas fratar oss muligheten til å bruke syklene våre slik vi ønsker, da må vi protestere
  • En gang ble det foreslått at det aller beste tiltaket for å bli kvitt MC-ulykkene var å forby motorsykkelen. Slike tåpeligheter er det heldigvis lenge siden vi har sett. Det er heller ikke myndighetene som skal bestemme hvor store sykler vi skal få lov til å kjøre. Det valget vil vi selv ta!
  • Det er ikke NMCUs oppgave å håndheve verken fartsgrenser eller støykrav. Vi oppfordrer alle til å respektere reglene som finnes, men overlater til myndighetene å håndheve dem. Det er jo ikke bryggeriene som skal jakte på promillekjørere.
  • NMCU hadde sitt utspring i klubb- og treffkulturen. Det er en kultur som har vært i tilbakegang i flere. NMCU må tilpasse seg dette, eller dø. Vi har forandret mye igjennom mine fire år som sentralstyreleder, og er ikke ferdige ennå. Jeg aksepterer at noen ikke liker dette, men ser ikke at vi har noe valg.
  • NMCU ble stiftet i 1972. Den første PCen ble introdusert i 1981. iPhonen kom i 2007. Når noen i 2022 kritiserer oss for å digitalisere for fort er sannheten at vi i virkeligheten er lovlig sent ute
  • NMCUs framtid tilhører de unge, og i stadig større grad kvinnene. Organisasjonen har fremdeles et sterkt innslag av middelaldrende menn med høyt hårfeste, men de unge kommer. Og damene. Både sønnen min og kona kjører sykkel, så jeg har i alle fall gjort mitt for å utvide mangfoldet.
Bård Vikestad er daglig leder ved NMCU-sekretariatet.

Spennende landsmøte
Neste lørdag er det landsmøte i NMCU på Gardermoen og valgkomiteen har innstilt Døvik til gjenvalg. Samtidig er det varslet at det vil bli et benkeforslag på Bente-Irene Finseth. 53 åringen har kjørt motorsykkel i 17 år, er fra Ranheim i Trøndelag og jobber som seniorrådgiver i Statens Vegvesen.

– Det er flott at det er kandidater som ønsker å bidra aktivt i NMCU og motorsykkelsaken, sier Odd Terje Døvik til Reitwagen.no. Dermed blir det et spennende årsmøte til helgen. Nylig ble det rettet kritikk mot NMCU i en artikkel i MC24-7.no som Døvik har svart på i et innlegg som er lagt ut på NMCU.org hjemmesiden.

– Jeg er engasjert og klar for en ny periode. Derfor har jeg takket ja til valgkomiteen til å stille til gjenvalg, sier Odd Terje Døvik. Det har også vært veldig hyggelig å få mye støtte rundt midt kandidatur, samtidig som jeg ser at det er mange som er aktive med kritikk av meg. Men det er slik det skal være med organisasjonsfrihet.
– For meg virker det bare som ekstra motivasjon til innsats for NMCU, sier Døvik.

Eli-Johanne Stene er fylkessekretær i NMCU Hordaland og president i WIMA Norway, som er største organisasjon for damer på MC.

Eli-Johanne Stene, som er fylkessekretær i NMCU Hordaland og president i WIMA Norway, som er største organisasjon for damer på MC – sier i MC24-7 artikkelen:
– Jeg vil fremme et benkeforslag om en motkandidat. Hun har lang erfaring i sentralstyret, blant annet som kasserer. Bente-Irene Finseth har et sterkt engasjement for oss motorsyklister. Hun har sterke meninger, meningers mot og et varmt og vinnende vesen. Ikke minst er hun drivende dyktig og har lang fartstid fra flere MC-organisasjoner. Bente-Irene har sagt at hun ønsker å stille som motkandidat i et benkeforslag, sier Eli Johanne Stene.

Gratulerer med 50 års jubileet
Reitwagen.no gratulerer NMCU med 50 års jubileet og ønsker NMCU lykke til med landsmøtet på Gardermoen lørdag 19. februar.

Fakta om NMCU:
Norsk Motorcykkel Union (NMCU) er interesseorganisasjonen til norske gatemotorsyklister. NMCU ble startet i 1972 og representerer eierne og førerne av over 200.000 registrerte motorsykler i Norge. Organisasjonen har representant i MC-Rådet og er høringsinstans for departementene og direktoratene i saker som angår motorsykkel. Internasjonalt er NMCU aktivt medlem i Nordisk Motorsykkel Råd (NMR) og i Federation of European Motorcyclists’ Associations (FEMA).

Share via
Send this to a friend