YES – 450.000 motorsyklister, snøscooterbrukere og mopedister jubler! FrP har i forhandlinger med Regjeringen sørget for at vi får lavere avgifter på motorsykkel og snøscooter i Norge. Høyre, KrF, Venstre og Frp vil støtte forslaget i Stortinget.

Bjørn Richard Johansen
Det blir lavere avgifter på motorsykkel og snøscooter i Norge. Det er klart etter at Regjeringspartiene og FrP i dag har blitt enig om en statsbudsjettsavtale. Dette er gode nyheter for alle med interesse for motorsykkel og snøscooter i Norge. Avgiftsreduksjonen er betydelig, og dette sparer forbruker for opp mot 90 millioner kroner i avgifter i 2021. Dette betyr at en Yamaha MT-07 vil få ca. 30 % i avgiftslettelse. Et annet eksempel på en populær sykkel i markedet: BMW R 1250 GS. Her vil avgiftslettelsen bety drøyt 10 % i avgiftssom i forhold til regjeringens forslag utgjør kr 2.643 per snøscooter fra 500 cc og over. For snøscootere betyr det ca. 10% avgiftslettelse.
Det har vært tøffe forhandlinger i Stortinget gjennom høsten, bl.a. om avgifter på motorsykkel og snøscooter.

I høst har FrP i sitt forslag til statsbudsjett lagt vekt på at avgiftene på motorsykkel og snøscooter må bli lavere. I dag er det klart at partiet har fått gjennomslag for sitt krav i forhandlingene med regjeringspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti. Avgiftsreduksjonen er betydelig, og dette sparer forbruker for opp mot 90 millioner kroner i avgifter i 2021.

Hans Andreas Limi sitter i Finanskomiteen for FrP.

– Dette har vært en viktig sak for oss i over 20 år. Det viser også at vi holder det vi lover, når vi også i år sikret reduserte avgifter på motorsykkel og snøscooter statsbudsjettet for 2021, sier Hans Andreas Limi som er stortingsrepresentant for Frp og sitter i Finanskomiteen.

Et bredt lag av interessegrupper har jobbet aktivt for å fremme et godt budskap.

Stor glede blant 450.000 eiere av snøscooter, motorsykler og mopeder i Norge
En samlet bransje, med Motorsykkelimportørenes forening (MCF) i front, har jobbet for at forslaget til avgiftsreduksjoner på motorsykkel og snøscooter skulle få gjennomslag i forhandlingene på Stortinget. Reitwagen.no har også vært aktivt med i arbeidet med å få frem budskapet om at norske motorsyklister og snøscooterførere ønsker lavere avgifter.

Pål Anders Ullevålseter og Steinar Sandbye i MCF.

Store utslag vil bidra til økt motorsykkel- og snøscootersalget i 2021
– Foreløpige beregninger viser at alle sykler over 500 cc ser ut til å bli kroner 8.780,75 billigere. Nå blir innslaget på kubikkavgiften fra 225 til 500 kubikk. Dette betyr at alle motorsykler over 500 cc blir ca. kr 8.500 billigere fra 1. januar i forhold til avgiftene i dag, kr 8.780 i forhold til Regjeringens opprinnelige forslag. Dette betyr at en Yamaha MT-07 vil få ca. 30 % i avgiftslettelse. Et annet eksempel på en populær sykkel i markedet: BMW R 1250 GS. Her vil avgiftslettelsen bety drøyt 10 % i avgiftslettelse. Dette vil nok føre til at det vil selges flere motorsykler i mellomklasse-segmentet som er de syklene som har minst CO2- og NOx-utslipp, sier Steinar Sandbye som er styreleder i Motorsykkelimportørenes Forening.

– For snøscootere betyr det ca. 10% avgiftslettelse, sier Erik Kirkvold, styreleder for Snøscooterklubbenes fellesråd.

Odd Terje Døvik leder for Norges Motorcykkel Union, NMCU.

Gode nyheter!
– Dette er utrolig hyggelige nyheter for hele motorsykkel-Norge, sier Odd Terje Døvik som er leder for Norsk Motorcykkel Union, NMCU. Norges største motorsykkelorganisasjon med vel 10.000 medlemmer. Dette har vært et godt og felles lagarbeid for å få løftet frem et klart budskap om avgiftsreduksjoner. Stor honnør til Motorsykkelimportørenes Forening som har ledet an i arbeidet med å løfte frem budskapet på vegne av oss alle, sier Døvik.

Line Svarrer er storfornøyd. Nå vil enda flere få mulighet til å kjøpe MC.

– Dette var stort. Spesielt hyggelig er det at avgiftsreduksjonen vil få en positiv effekt for yngre motorsyklister som kjøper den type sykler. De vil få størst glede og mest utslag av avgiftsreduksjonene, sier Line Svarrer, som er en ihuga Harley-Davidson motorsyklist. Jeg tror en annen positiv effekt er at vi får flere kvinner på motorsykkel. De er ofte de som kjøper disse modellene som nå får lavere avgift.

Erik Kirkvold er styreleder for Snøscooterklubbenes fellesråd i Norge.

– En gledens dag, sier Erik Kirkvold, styreleder for Snøscooterklubbenes fellesråd. Snøscooterklubbenes Fellesråd består av 43 lokale snøscooterklubber fra Agder i Sør, til Troms og Finnmark i nord.

Leder i NAF MC Oslo, May Liss Urang.

– Dette var veldig gode nyheter for alle motorsyklister, sier May Liss Urang som er leder for NAF MC i Oslo. Stor ros til alle involverte og til det politiske Norge som nå innstiller på dagens forslag.

Ida Tømta er aktiv motorsyklist og testfører, samt skribent i Reitwagen.no

– Flott at dette har falt på plass. Denne avgiftsreduksjonen er helt på sin plass og vil bidra til mer fokus på miljøvennlige motorsykler, sier Ida Tømta som er motorsyklist, aktiv testkjører for blant annet Indian i Norge og reporter i Reitwagen.no

Terje Bredal i sine flotte omgivelser.

– En stor dag for oss alle som er opptatt av motorsykkel i Norge, sier Terje Bredal som er leder av Norsk MC-Forhandlerforening (NMCU) og som driver Speed Motorcenter i Sandefjord. Det er en av landets største MC forhandlere. Foreningen har videre medlemmer fra Kristiansand i Sør til Tromsø i nord.

Per Almestrand som styreleder og gründer av MC Huset i Hamar .

– Jeg må berømme Frp for å ha gjort en fantastisk innsats over år i og utenfor regjering for motorsykkel- og snøscooter saken. Dette er godt for hele bransjen og for alle brukere av motorsykkel og snøscooter, Per Almestrand som styreleder og gründer av MC Huset i Hamar gjennom 50 år.

Eli Johanne Stene er president for WIMA i Norge.

– Utrolig bra at dette blir løsningen i Stortinget. Innretningen på avgiften er slik at den vil kunne bidra til å få flere damer ut på motorsykkel. De starter ofte med de modellene som nå får avgiftslette, sier Eli Johanne Stene som er president for WIMA i Norge. En av de foreningene som organiserer kvinner på motorsykkel med følgere over hele landet.

Steinar Sandbye som er styreleder i Motorsykkelimportørenes Forening.

Alle MC-er over 225 cc blir rimeligere
Tiden har vært moden for å redusere ccm-delen av avgiftene ved å heve innslagstrinnet for avgift på CCM fra 225 til 500 ccm.
– En samlet bransje har ment at avgiftsnivået har vært for høyt. Bransjeaktørene har derfor foreslått å redusere CCM avgiften ved å øke innslagspunktet for CCM-avgift fra 225 ccm til 500 ccm. Vi vet at det finnes en rekke gode sykler mellom 300 og 500 cc. Ja de kan faktisk bli helt uten avgift hvis de ikke er over 75 g CO2. Det sier Steinar Sandbye som er styreleder i MCF i en kommentar.

– Det vil gjøre alle MC over 225 cc rimeligere, og det vil prosentuelt slå mest ut for de aller minste motorsyklene med lavest utslipp. Samtidig vil kronemessig de større syklene få samme lettelse som en 500 cc, men prosentuelt blir det for disse mindre utslag enn i dag, sier Sandbye.

Sterkt og likt budskap fra alle interessegrupper
– Selv om en slik endring vil slå kronemessig likt ut for alle sykler over 500 cc, vil den prosentuelle nedgangen være tydeligst for de letteste syklene. En slik endring vil sette ytterligere fokus på å kjøpe mindre motorsykler som tar minst plass og som regel bruker minst bensin, understreker Sandbye.

Odd Terje Døvik i NMCU gleder seg over avgiftsreduksjoner.

– Vi har støttet aktivt opp om dette og vet at det også er sykler som ofte blir kjøpt av dem som er nye motorsyklister, sier Odd Terje Døvik som er styreleder i Norsk Motorcykkel Union.

Einar Grindvold som er styreleder for Snøscooterimportørenes forening.

Snøscooterens familiescootere og arbeidshester blir rimeligere
På snøscootersiden har FrP fått gjennomslag for å ikke ta ccm-avgift under 500 ccm på snøscooter.
– Dette er elementer som først og fremst kommer familiesnøscootere og arbeidsmaskiner til gode, sier Einar Grindvold som er styreleder for Snøscooterimportørenes forening. Foreningen organiserer alle snøscooterimportører i Norge.

Erik Kirkvold, styreleder for Snøscooterklubbenes fellesråd.

– Det er utrolig bra at regjeringspartiene har valgt å støtte opp om forslaget som er fremmet av FrP til justeringer i budsjettet, sier Erik Kirkvold, styreleder for Snøscooterklubbenes fellesråd. Snøscooterklubbenes Fellesråd består av 43 lokale snøscooterklubber fra Agder i Sør, til Troms og Finnmark i nord.

Dette er riktig retning. Paradoksalt nok har avgiftssystemet for snøscooter straffet firetaktere.
– De er tyngre og har flere kubikk enn totaktere, men de regnes av mange som de mer miljøvennlige. Dessuten brukes de til arbeid og fritid. Derfor er det en helt riktig retning, sier leder i Snøscooter Importørenes Forening og får støtte fra lederen i Snøscooterklubbenes Fellesråd, Erik Kirkvold.


Bakgrunn og fakta om den sterke allianse av brukere og ett felles budskap

Den store velgergruppen på mer enn 450.000 eiere av motorsykler, snøscooter og mopeder har fulgt nøye med statsbudsjettsprosessen. For første gang har Norges Motorcykle Union, Motorsykkelimportørenes Forening og Norsk MC- Forhandlerforening, samt Snøscooterimportørenes Forening og Snøscooterklubbenes fellesråd hatt samme budskap rundt det å få lavere avgifter i statsbudsjettet. Saken har vært fremmet av Motorsykkelimportørenes Forening. Støttespillere er også en rekke interessegrupper og reiselivsbransjen som har positive effekter av lavere avgifter på motorsykkel og snøscooter, som igjen bidrar til aktivitet bl.a. for hoteller rundt om i Norge.

Snøscooterimportørenes forening representerer alle de store merkene som selges av snøscooter i Norge. Snøscooterklubbenes Fellesråd består av 43 lokale snøscooterklubber fra Agder i Sør, til Troms og Finnmark i nord. Snøscooterimportørenes forening organiserer alle snøscooterimportører i Norge. Norges Motorcykkel Union er en landsdekkende organisasjon for motorsyklister og organiserer i overkant av 10 000 betalende medlemmer. Motorsykkelimportørenes forening omfatter alle ledendemotorsykkelmerker som importeres til Norge og Norsk MC-Forhandlerforening organiserer motorsykkel faghandlene fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. NAF MC er tilknyttet NAF som er landets største organisasjon for bilister og motorsyklister i Norge.

Redaksjonen tar forbehold i detaljer rundt avgiftsordningen da vi ikke har fått sett ordlyden i detalj enda.

Share via
Send this to a friend