"Se oss" kampanje i regi av NMCU - Våren kommer, og endelig kommer flere motorsykler på veiene!

Bjørn Richard Johansen
Lørdag 30. april vil NMCU Oslo og Akershus og NAF MC Oslo holde «Se Oss»-dag og vil kjøre kortesjer rundt om i distriktet for å minne bilistene på at nå er vi her igjen.

Tre ruter
– Vi vil kjøre 3 offisielle ruter med NMCUs styremedlemmer. De vil ønske alle velkommen og informere kort om hvordan kortesjen skal opptre. Videre leder de kortesjen frem til samlingsstedet som i år er MC Oslo AS, Furuset Oslo, sier Kari-Anne Søreng-Stensrud som er fylkessekretær Oslo/Akershus (Viken) i Norsk Motorcykkel Union, NMCU.

Kari-Anne Søreng-Stensrud er fylkessekretær Oslo/Akershus (Viken) NMCU.

NAF MC Oslo er med
NAF MC Oslo er medlem i NMCF (Norsk MC-Forhandler Forening) som NMCU samarbeider med angående MC-sikkerhet. Her vil det bli holdt appeller med informasjon om MC-sikkerhet, mulighet for en god handel, m.m.

Leder i NAF MC Oslo, May Liss Urang.

NAF-MC Oslo vil også være med NMCU i dette arrangementet og vil kjøre egne ruter. NAF MC Romerike vil følge rute 1 fra Gardermoen.

NAF MC Oslo på tur
NAF MC Oslo på tur.

Våre 3 ruter har følgende oppstart:
1. Gardermoen, Esso Gardermoen, Jessheimveien 463, 2050 Gardermoen
2. Tyrigrava, Gamle Mossevei, 1420 Svartskog
3. Shell Asker, Solbråveien 1, 1383 Asker

Oppstart alle steder er kl 1100, med oppmøte 1030. Vi samles ved MC Oslo rundt kl 1300.


Bakgrunnsinformasjon:

MOTORSYKLISTENE AKSJONERER FOR Å BLI SETT

 • Hvert år blir mange motorsyklister drept og skadd i kollisjoner med biler, og i Transportøkonomisk institutts undersøkelse, “Motorsyklers og mopeders synlighet” slås det fast at bilførerne blir tilkjent juridisk skyld i de fleste ulykker av denne typen, et faktum som også bekreftes i en fersk studie fra det velrenommerte, nederlandske forskningsinstituttet, SWOV.
 • Den vanligste situasjonen er at bilføreren ikke overholder vikeplikten eller på annen måte overser motorsykkelen.
 • Dette gjelder særlig tidlig på våren når bilførerne er uvante med tohjulingene og motorsyklistene i tillegg er litt rustne etter en lang vinter uten kjøring. Ofte blir det bare små bulker på bilen, mens motorsyklisten som regel havner på sykehus. Problemet er ikke at motorsykler og mopeder er “usynlige”, men at bilførerne ikke er innstilte på å se etter motoriserte tohjulinger.
 • En kollisjon mellom en bil og en motorsykkel vil nesten alltid føre til alvorlige skader på MC-fører og passasjer og alle bilførere som har skyld i slike kollisjonsulykker angrer voldsomt i etterkant. Det finnes derfor overhodet ingen grunn til å tro at motorsykler blir oversett med viten og vilje.
 • Den viktigste årsaken til at vi ikke blir sett er nok at vi kjører små og lette kjøretøy som ikke oppleves som truende for bilførerens egen sikkerhet. Det faktum at vogntog (og politimotorsykler!) sjelden overses er et bevis på det.
 • Motorsyklistene tar selvfølgelig ansvar og kompenserer for bilførernes feilhandlinger gjennom aktpågivenhet, plassering, kjøremåte og bremseberedskap.

  Kari-Anne Søreng-Stensrud som er fylkessekretær Oslo/Akershus (Viken) NMCU i farta.
 • Men i følge TØIs rapport er det er aller mest og hente på å skape større bevissthet om motoriserte tohjulinger hos bilførerne. Også SWOVs undersøkelse sier at SE OSS problemet best løses gjennom stadige påminnelser til bilførerne om at MC og moped finnes i trafikkbildet.Rute 1:
  Kontaktperson fra styret (oransje vest) er Christer Edlund, mob: 900 44 765
  Innom Kløfta, Sørum, Fetsund Lillestrøm, Kjeller, Hagan og til MC-Oslo

Rute 2:
Kontaktperson fra styret (oransje vest) er Erik Brinchmann, mob: 970 82 504
Innom Tyrigrava, Drøbak, Ås, Ski og til MC-Oslo

Rute 3:
Kontaktperson fra styret (oransje vest) er Tore Hansen, mob: 951 80 114
Innom Slemmestad fabrikker, Billingstad trafikkstasjon, Ullevål Stadion til MC Oslo

Dere er velkomne hvis ønskelig å bli med både på ruter og oppmøte ved samlingssted MC-Oslo AS, Strømsveien 344, 1081 Oslo.

Fint om dere gir beskjed om dere kommer til ansvarlig «Se Oss» v/Christer Edlund, mob: 900 44 765, eller styreleder v/Tore Hansen mob: 951 80 114, epost kretsleder.nmcu.osloakershus@nmcuoa.com

Ruter NAF MC Oslo

Rute 1

Rute 2

Kontaktperson NAF MC Oslo May Liss Urang, mob 91867723
Bakgrunnsinformasjon:


MOTORSYKLISTENE AKSJONERER FOR Å BLI SETT

 • Hvert år blir mange motorsyklister drept og skadd i kollisjoner med biler, og i Transportøkonomisk institutts undersøkelse, “Motorsyklers og mopeders synlighet” slås det fast at bilførerne blir tilkjent juridisk skyld i de fleste ulykker av denne typen, et faktum som også bekreftes i en fersk studie fra det velrenommerte, nederlandske forskningsinstituttet, SWOV
 • Den vanligste situasjonen er at bilføreren ikke overholder vikeplikten eller på annen måte overser motorsykkelen.
 • Dette gjelder særlig tidlig på våren når bilførerne er uvante med tohjulingene og motorsyklistene i tillegg er litt rustne etter en lang vinter uten kjøring. Ofte blir det bare små bulker på bilen, mens motorsyklisten som regel havner på sykehus. Problemet er ikke at motorsykler og mopeder er “usynlige”, men at bilførerne ikke er innstilte på å se etter motoriserte tohjulinger.
 • En kollisjon mellom en bil og en motorsykkel vil nesten alltid føre til alvorlige skader på MC-fører og passasjer og alle bilførere som har skyld i slike kollisjonsulykker angrer voldsomt i etterkant. Det finnes derfor overhodet ingen grunn til å tro at motorsykler blir oversett med viten og vilje.
 • Den viktigste årsaken til at vi ikke blir sett er nok at vi kjører små og lette kjøretøy som ikke oppleves som truende for bilførerens egen sikkerhet. Det faktum at vogntog (og politimotorsykler!) sjelden overses er et bevis på det.
 • Motorsyklistene tar selvfølgelig ansvar og kompenserer for bilførernes feilhandlinger gjennom aktpågivenhet, plassering, kjøremåte og bremseberedskap.
 • Men i følge TØIs rapport er det er aller mest og hente på å skape større bevissthet om motoriserte tohjulinger hos bilførerne. Også SWOVs undersøkelse sier at SE OSS problemet best løses gjennom stadige påminnelser til bilførerne om at MC og moped finnes i trafikkbildet.

 

Share via
Send this to a friend