Trygg Trafikks Bård Morten Johansen med klare MC-råd: Vi som enkeltførere må jobbe kunnskapsbasert. Organisasjonene må sikre at nasjonale planer og strategier i trafikksikkerhetsarbeidet blir fulgt opp.

Bjørn Richard Johansen
– En utrolig god måte å raskt få ny kunnskap på er å se Norsk Motorcykkel Union (NMCU) sin film «Full kontroll» (se link til video i artikkelen). Filmen er delt opp i 27 kapitler som steg for steg viser deg grunnleggende kjøreteknikk. Her kan du virkelig få god og rask kunnskap. Så må du lære deg  god kjøreteknikk med å øve mye ved å kjøre MC, sier Bård Morten Johansen. Trygg Trafikk, MCF, NMCU, NAF, NAF MC, KNA, Norsk MC-Forhandlerforening (NMCF), ATL og Trafikkforum er nå med i samarbeidet om å sikre god informasjon om MC-utviklingen, kjøreutvikling, trafikksikkerhet og statistikk m.m. knyttet til motorsykkelkjøring i Norge. Organisasjonene representere mer en 525.000 medlemmer, sier Odd Terje Døvik i Norsk Motorcykkel Union (NMCU) med over 10.000 medlemmer.

Bård Morten Johansen er seniorrådgiver i Trygg Trafikk og en av landets mest anerkjente eksperter på MC-kjøring i trafikken. Han arbeider med trafikksikkerhetsfaget innenfor områdene trafikantatferd, kjøretøyteknologi og infrastruktur. Han har utgitt lærebøker for flere førerkortklasser og for valgfaget «Trafikk» i den videregående skolen.

Kunnskap, nasjonale planer, teknologi
– Bedre sikkerhet på veien handler om to ting: Vi som førere av MC-en må jobbe kunnskapsbasert og så må de store organisasjonene sikre at myndighetene fortsette å følge nasjonale planer og strategier i trafikksikkerhetsarbeidet. I tillegg må vi gjøre mer av det som virker godt og samtidig benytte oss av potensialet i ny teknologi. Det sier Bård Morten Johansen som er seniorrådgiver i Trygg Trafikk til Reitwagen.no

Et av motorsykkelmiljøene som har stort fokus på sikker og god kjøring er WIMA. Eli Johanne Stene som er president i WIMA i midten med to av 50 deltakere på kjørekurs på Rudskogen i juni. Linda Kristin Sanden fra Bergen og Marit Johnsrud fra Oslo til høyre.

«Full kontroll»
– En utrolig god måte å raskt få ny kunnskap på er å se Norsk Motorcykkel Union (NMCU) sin film «Full kontroll» (https://nmcu.org/full-kontroll/). Filmen er delt opp i 27 kapitler som steg for steg viser deg grunnleggende kjøreteknikk. Her kan du virkelig få god og rask kunnskap. Så må du lære deg god kjøreteknikk ved å øve mye ved å kjøre motorsykkel, sier Bård Morten Johansen.

Videre gir Johansen følgende råd:

  • Vurder om du trenger avrustning (‘vår’ og ‘sommerferie’ avrustning for å fjerne stivhet etter pause fra vinteren eller i form av noen ukers pause med annen aktivitet. Det å gi seg tid til å komme på plass inni sykkelen etter en lang pause), oppfriskning eller kompetanseheving på motorsykkel
  • Kjør uthvilt, edru og med fullt fokus på kjøreoppgaven
  • Ta pauser når DU trenger det og avtal med andre hvis du kjører i gruppe
  • Farten DU velger bestemmer hvor sikker turen blir

Det har vært stor vekst i antall solgte motorsykler i de senere år. Videre er det trolig mange som nok har hatt pause fra MC-kjøring i noen år som er tilbake på veien igjen som en følge av fokus på Norges-ferie i år som en følge av Corona-situasjonen. Dette er trolig blant årsakene til at vi har mange nye MC-er på veiene.

Vervet som styreleder i MCF og markedssjef i Norsk Motorimport medfører mange flyturer. Her om bord i et SAS fly på vei til møte i MCF regi før Corona-utbruddet i mars i år.

Krevende og sammensatt. Så vi må jobbe sammen
– Bedre MC-sikkerhet er krevende. Det viktigste er at alle som jobber for motorsykkelsikkerhet tar utgangspunkt i den nasjonale MC-strategien og bidrar ut fra sin egen rolle og sine egne muligheter. Her er Trygg Trafikk helt sentrale i arbeidet og gjør en fantastisk jobb for oss alle, sier Steinar Sandbye som er styreleder i Motorsykkelimportørenes Forening, MCF i en kommentar. Han får støtte fra Terje Bredal som er leder i Norsk MC-Forhandlerforening (NMCF) med medlemmer fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Også Forhandlerforeningen støtter opp om NMCU-initiativet om å sikre bedre informasjon og sikre riktig statistikkgrunnlag til presse- og media.

Terje Bredal, leder av Norsk MC-Forhandlerforening (NMCF) som organiserer MC-forhandlere fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord.

– Dette samarbeidet som er falt på plass i løpet av sommeren blir veldig viktig for utviklingen av motorsykkelbransjen i Norge i årene fremover, sier Terje Bredal som eier og driver Speed Motorsenter AS i Sandefjord og som er leder av Norsk MC-Forhandlerforening (NMCF).

Lene Graarud som driver Alf Graarud Motor (Amgshop) som er landets største MC-forhandler i Sarpsborg. De er et av medlemmene i Forhandlerforeningen.

– Hver enkelt motorsyklist må selvfølgelig også ta ansvar for sin egen sikkerhet. Her er nok kompetanse et nøkkelord. Som fører kan du gjøre svært mye for å unngå ulykker, selv om både veien og andre førere gir deg utfordringer. Trygg Trafikk støtter opp om det gode initiativet og samarbeidet mellom MCF, NMCU, NAF, NAF MC, KNA og MC-Forhandlerforeningen om økt presseservice fra motorsykkelbransjen og interesseorganisasjonene som er opptatt av MC-førere/sikkerhet, sier Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk. Her har også ATL og Trafikkforum koblet seg på for å være med å bidra med mer og bedre informasjon og presseservice i løpet av sommeren.

Tore Johannessen i Trafikkforum
Torgeir Abusdal i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL).

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) arbeider for god trafikkopplæring og legger til rette for gode og forutsigbare rammevilkår for medlemmene og er trafikkskolenes bransjeforbund i Norge. ATL har avdelinger i alle landets fylker. Videre har vi Trafikkforum som er Norges nest største organisasjon for trafikklærere og trafikkskoler. Mer enn hver tredje trafikkskole i Norge er organisert i Trafikkforum. For Trafikkforum er det viktig å bidra til at trafikkskolene blir anerkjent for sitt bidrag i trafikksikkerhetsarbeidet.

Odd Terje Døvik, styreleder, NMCU– Målet er å bidra med god informasjon og derigjennom øke fokus på trafikksikkerhet knyttet til motorsykkelkjøring. Organisasjonene representere mer en 525.000 medlemmer, sier Odd Terje Døvik i Norsk Motorcykkel Union (NMCU) med over 10.000 medlemmer.

Én MC-ulykke er én for mye.
– Det var veldig hyggelig å høre at Bård Morten Johansen viser til vår NMCU filmen «Full Kontroll». Jeg er helt enig med nestoren i Trygg Trafikk her. Det er virkelig en god oppsummering og oversikt over gode kjøreråd, sier Odd Terje Døvik i NMCU.

Odd Terje Døvik, styreleder, NMCU

– Selv om tohjulingene gjennom flere år har hatt markant nedgang i ulykker, ser NMCU ingen grunn til å slå seg til ro med det. Én MC-ulykke er én for mye. Norge er ett av verdens tryggeste land du kan kjøre motorsykkel i, det ønsker vi at det skal fortsette å være, sier Odd Terje Døvik. Siden århundreskiftet er antall motorsykler i Norge mer enn doblet, mens drepte motorsyklister er mer enn halvert. Selv om enhver ulykke er én for mye, er ulykkestallene for MC i Norge så små at det skal veldig få hendelser til for å gjøre store prosentuelle utslag. Særlig gjelder det for måneder enkeltvis. Juni i år er trukket frem som spesielt ille historisk, men fakta er at det i juni 2020 bare var én dødsulykke mer enn i juni 2019.

Året 2019 endte med 16 dødsulykker, noe som er tre færre enn snittet av de siste fem år, og fire færre enn de fire foregående år, også dette på tross av høye salgstall. Særlig gledelig er det at få unge er rammet. Ifølge SSB var det kun én dødsulykke på lett mc (125 kubikk) i 2019, rubrisert som møteulykke.

Rekordhøyt salg
Utviklingen i salget av motorsykkel første halvår i år har vært rekordhøyt. Alt tyder på at det går mot et nytt rekordår for MC-salget i Norge i 2020. Pr 30.juni i år er det solgt 4.516 store motorsykler. Det er en vekst på 575 flere solgte motorsykler, hele 14,6 prosent opp fra samme tid i fjor.

– Det er viktig at alle disse får med seg de gode rådene fra Trygg Trafikk og Bård Morten Johansen, avslutter Odd Terje Døvik i NMCU.


Fakta om samarbeid om god informasjon for å øke fokus på trafikksikkerhet knyttet til MC-kjøring

– Målet er å bidra med god informasjon og derigjennom øke fokus på trafikksikkerhet knyttet til motorsykkelkjøring. Organisasjonene representere mer en 525.000 medlemmer, sier Odd Terje Døvik i Norsk Motorcykkel Union (NMCU) med over 10.000 medlemmer.

Trygg Trafikk, MCF, NMCU, NAF, NAF MC, KNA, Norsk MC-Forhandlerforening (NMCF), ATL og Trafikkforum er nå med i samarbeidet om å sikre god informasjon om MC-utviklingen, kjøreutvikling, trafikksikkerhet og statistikk m.m. knyttet til motorsykkelkjøring i Norge.

Viktige linker:
https://nmcu.org/full-kontroll/

www.tryggtrafikk.no

www.nmcu.no

Lær mer av Bård Morten Johansen
For å lære mer av Bård Morten Johansen kan du bestille hans lærebøker her:

https://www.cappelendamm.no/forfattere/B%C3%A5rd%20Morten%20Johansen-scid:28807

 

Videoen «Full kontroll»

Se Norsk Motorcykkel Union (NMCU) sin film «Full kontroll» (https://nmcu.org/full-kontroll/).

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend