To gode snøscooter nyheter denne uken: FrP foreslår lavere avgift på snøscooter i statsbudsjettet og nye løyper i Melhus kan gi et fantastisk løypenett i Trøndelag

Bjørn Richard Johansen
Dette har vært en god uke for snøscooterinteresserte. FrP la mandag frem sitt alternative statsbudsjett med forslag til reduksjon av avgiftene på snøscooter. Senere i uken ble det klart at det nå kan bli nye løper i Melhus som kan gi et fantastisk løypenett i Trøndelag. Formannskapet i Melhus kommune har vedtatt å sende et løypeforslag for snøscooter ut på høring. Det kan bety sammenkobling til løypene i Selbu og Tydal.


God sak 1: Forslag om reduserte avgifter
I forhold til statsbudsjettet var Snøscooterimportørenes Forening (SIF) og Snøscooterklubbenes Fellesråd (SKFR) særlig spent på hva FrP ville foreslå fordi regjeringspartiene primært vil søke støtte for sitt budsjett fra FrP, og de skuffer ikke. FRP har i mange år lovet lettelser og foreslår grønne avgiftslettelser for både snøscooter og motorsykkel. Dette blir spennende i forhandlingene. Vil FrP ta med over 300.000 MC- og snøscootereier hele veien frem til mål? Finansminister Sanner har sagt han regner med endringer som følge av forhandlingene.

Einar Grindvold i SIF er glad for FrP forslaget om reduserte avgifter på snøscooter. Vi håper det nå får gjennomslag i regjeringen og hos Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV på Stortinget.

På snøscootersiden foreslår FrP både å ikke ta ccm-avgift under 500 ccm, og å fjerne vektavgiften på snøscooter.

– Dette er elementer som først og fremst kommer familiesnøscootere og arbeidsmaskiner til gode, sier Einar Grindvold som er styreleder for Snøscooterimportørenes forening. Foreningen organiserer alle snøscooterimportører i Norge.

Einar Grindvold er styreleder for Snøscooterimportørenes Forening i Norge og jobber til daglig i BRP som har hovedkontor i Trondheim.

– Det blir spennende å følge denne saken fremover mot endelig vedtak av statsbudsjettet i midten av desember og før julehøytiden kommer, sier Einar Grindvold.

Vi håper regjeringen og de andre partiene på Stortinget vil støtte dette forslaget, sier Erik Kirkvold.

Erik Kirkvold, styreleder for Snøscooterklubbenes fellesråd sier:
– Vi setter lit til at regjeringspartiene nå støtter opp om forslaget som er fremmet av FrP til justeringer i budsjettet mht. snøscooter. Videre vil vi følge opp overfor de andre partiene å oppfordre dem i å også støtte forslaget. Snøscooterklubbenes Fellesråd med 43 lokale snøscooterklubber fra Agder i Sør, til Troms og Finnmark i nord.

Scooterklubben i Melhus har tegnet inn 11 løyper i kommunen. Nå skal disse ut på høring.

God sak 2: 20 års arbeid for gode snøscooter løyper
Formannskapet i Melhus kommune har vedtatt å sende et løypeforslag for snøscooter ut på høring. Nå kan kommunen få et fantastisk løypenett, og sammenkobling til løypene i Selbu og Tydal.

Snøscooterentusiastene i Melhus har arbeidet i snart 20 år for å få løyper i kommunen. Nå kan de tålmodige sjelene endelig få lønn for strevet, etter å ha levert fra seg en konsekvensutredning. Det er nemlig flertall i kommunen for å lage nye løyper.

Nylig behandlet formannskapet i Melhus forslag til forskrift for rekreasjonsløype for snøscooter i kommunen. Det er Flå Snøscooterklubb som har laget dette forslaget. Kommunen er positive til nye løyper og sender nå et forslag ut på høring.

Ordfører Jorid Jagtøyen i Melhus kommune. Foto: Senterpartiet

Et bredt flertall
– Det er et bredt flertall for at vi støtter snøscooterløype i Flåmarka, og vi ønsker at den skal forlenges slik at den kan kobles sammen med snøscooterløypa i Selbu og Tydal, og med løypa i Midtre Gauldal når den kommer, sier ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) til Trønderbladet (reportasje bak betalingsmur).

– Klubben tror at nye løyper vil redusere den ulovlige kjøringen, sier Robert Bjørgen, leder i den lokal snøscooterklubben.

Nye løper er viktig for å redusere ulovlig kjøring
Melhus kommune har hatt utfordringer med ulovlig kjøring med snøscooter de siste sesongene. Både kommunen og den lokale snøscooterklubben mener løyper kan virke forebyggende for den ulovlige kjøringen.

– Klubben tror at nye løyper vil redusere den ulovlige kjøringen, sier Robert Bjørgen, leder i den lokal snøscooterklubben.

Billedtekst: Drømmen til den lokale snøscooterklubben er å knytte løypene sammen med nabokommunene. Det vil gi et fantastisk løypenett.

Solid innsats over tid fra snøscooterklubben i Melhus. De får stor ros av Erik Kirkvold i Snøscooterklubbenes Fellesråd.

Godt jobbet av den lokale snøscooterklubben
Bjørgen og entusiastene i Melhus har fått laget en konsekvensutredning for snøscooterløype i Flå og Lundamo, som har resultert i et konkret løypeforslag. Det er dette forslaget som blir nå lagt ut på høring.

– Klubben har arbeidet i mange år med å få til scooterløyper. Vi er veldig glade for flertallet i formannskapet, og håper vi skal få løyper på plass. Vi har trua på at dette blir en realitet, sier Bjørgen. Han hadde før formannskapsmøtet god tro på at det ville bli flertall.

– Ja, vi har hatt følere ute blant politikerne, så vi visste nok hvilken vei det gikk under formannskapsmøtet.

I konsekvensutredningen som klubben har utarbeidet er det tegnet inn 11 løyper. Disse henger sammen, og dermed kan det bli muligheter for mange flotte mil på scooteren i kommunen.

Flotte naturopplevelser og trygg kjøring i godkjente skuterløyper er med å redusere ulovlig kjøring.

Blir fantastisk for nærmiljø og for næringsutvikling i regionen
– Vi håper dessuten at vi kan koble oss opp mot løypenettet i Selbu, som er nabokommune. Da vil vi også på sikt kunne bruke løypene i Tydal. I tillegg jobbes det for tiden med løyper i en annen nabokommune, nemlig Midtre Gauldal. Dersom de også får etablert løyper, så blir det et fantastisk tilbud i regionen. Da tror vi det er få som ønsker å utfordre skjebnen med ulovlig kjøring, sier Robert Bjørgen.

Billedtekst: Ros til snøscooterklubben i Melhus fra Erik Kirkvold som leder Snøscooterklubbenes Fellesråd

– Klubben i Melhus har virkelig gjort en solid jobb. Det er gledelige at det er flertall for løyper. Nå håper vi at politikerne følger opp og legger til rette for snøscooterløyper, sier leder for Snøscooterklubbenes Fellesråd, Erik Kirkvold.

Share via
Send this to a friend