Suksess for den motorsykkelpolitiske debatten i Arendalsuka. Veidirektøren og samferdselsminister vektlegger førerutvikling som viktig for MC-interesserte

Bjørn Richard Johansen
MC-organisasjonene møtte vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård (Ap) på torsdag i forkant av den motorsykkelpolitiske debatten. En rekke MC-tiltak ble diskutert, som økt samarbeid med forsikringsbransjen om analyser av ulykker, bedre sikring av veier med underskinner og økt fokus på føreropplæring og førerutviklingskurs for motorsyklister.

Videre var det fokus på stadig økende MC interesse, spesielt blant kvinner, samt det gode samarbeidet som er utviklet mellom reiselivet og MC-bransjen med fokus på kjøreopplevelse i distriktene.

Nesten 1.750 arrangementer og det antas at vel 150.000 mennesker besøkte Arendal denne uka.

Suksess i Arendalsuka
Motorsykkelbransjen markerte seg godt i Arendalsuka som ble gjennomført for 10 gang denne uken. I alt var det nesten 1.750 arrangementer og det antas at vel 150.000 mennesker besøkte Arendal for å ta del i arrangementene denne uken.

Nils Michael Nilsson Ramsøy, politisk rådgiver for Senterpartiet på Stortinget i Transport og kommunikasjonskomiteen viste stort engasjement og interesse for MC-debatten. I dag lærte jeg mye om denne viktige mobilitetsgruppen, sa han etter debatten.

Det var full sal i Samferdselsteltet og mange gode poenger ble løftet frem i MC debatten på torsdag kveld. Det ble gitt mange viktige signaler for politikkutvikling for bedre MC-sikkerhet og kjøreglede i Arendalsuka. Det er en stor MC-interesse med totalt 350.000 motoriserte sykler, og vel 200.000 store MC-er i Norge. Ikke minst i politisk sammenheng: En stor og viktig velgergruppe!

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland var aktiv i debatten. Stortingsrepresentant Jone Blikra til høyre for henne.

Nasjonalt forum for MC-sikkerhet
– Nasjonalt forum for MC-sikkerhet skal nå følge opp med flere møter for å enes om en prioritert liste over tiltak for 2023 sesongen, sa vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i forbindelse med den Motorsykkelpolitiske debatten på torsdag.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Arbeiderpartiet) i midten. Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland til venstre og Arve Lønnum i MCF til høyre.

– Vi har et veldig godt samarbeid med alle de viktige aktørene i motorsykkelbransjen, understreket Hovland både i debatten og i møtet med samferdselsministeren tidligere på dagen.

Olaf Olstad (til venstre), sekretariatets leder, i Norsk MC-Forhandlerforening, NMCF vektla samarbeid med forsikringsselskapene som viktig for å få mer informasjon og analysegrunnlag. Her sammen med Morten Brooks fra NMCF.

Møte med samferdselsminister og vegdirektør
I forkant av den Motorsykkelpolitiske debatten på torsdag, ble det gjennomført et møte med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. Her deltok alle de sentrale motorsykkelorganisasjonene i Norge, samt Politiet/UP, Norges Trafikkskoleforbund, Trafikkforum, Nord Universitet m.fl. Fra motorsykkelbransjen deltok blant annet Norsk Motorcykkel Union (NMCU), Motorsykkelimportørenes Forening (MCF) og Norsk MC-Forhandlerforening (NMCF) på møtet.

Fra møterommet med samferdselsministeren. En rekke aktører deltok også digitalt på skjermen i bakkant i møterommet.

Ministeren med ros til MC-aktørene
– Jeg er glad for at det er så godt samarbeid mellom alle aktørene i MC-markedet om å bidra til godt samordnede tiltak for å hindre en uønsket utvikling med hensyn til ulykker i Norge, sa Jon-Ivar Nygård (Arbeiderpartiet) i forbindelse med møte med MC-organisasjonene.

Styreleder Per-Anton Vinje i MCF i midten. Stortingsrepresentant Tage Pettersen til venstre og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland til høyre i bildet.

Motorsykkelpolitisk debatt
Den motorsykkelpolitiske debatten satte fokus på det viktige arbeidet med å nå nullvisjonen, sier Per-Anton Vinje som er styreleder i Motorsykkelimportørenes Forening, MCF. Heriblant det gode samarbeidet mellom en rekke interesseorganisasjoner som jobber for motorsykkelsaken, samt myndigheter og andre aktører med samme fokus på god motorsykkelpolitikk i Norge.

Odd Terje Døvik, leder av sentralstyret i NMCU til venstre. Jone Blikra (Ap) i midten og styreleder Per-Anton Vinje i MCF til høyre.

– Videre berører vi trender og utviklingstrekk knyttet til stadig økende motorsykkelinteresse i Norge, forteller Odd-Terje Døvik som er leder for sentralstyret i Norges Motorcykkel Union, NMCU. Videre ble det lagt vekt på de positive effektene MC-interessen har for reiselivet i Norge som i de senere årene har samarbeidet nært med motorsykkelinteressene.

Et solid panel ble ledet av Erik Wold som var debattleder.

Solid panel og god debatt
I debatten innledet Arve Lønnum, sekretær, Motorsykkelimportørenes Forening, MCF. Deretter gikk han inn i panelt som bestod av Odd Terje Døvik, leder i sentralstyret i NMCU, Norges Motorcykkel Union, NMCU. Jone Blikra, Stortingsrepresentant, Transport- og kommunikasjonskomiteen, Arbeiderpartiet, Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektør, Statens Vegvesen, Nils Michael Nilsson Ramsøy, Stortinget, politisk rådgiver, Transport og kommunikasjon, Senterpartiet, Tage Pettersen, Stortingsrepresentant, Familie- og kulturkomiteen, Høyre, Morten Stordalen, Transport- og kommunikasjonskomiteen, Fremskrittspartiet.

NMCU har statistikk over økningen i antall motorsykler og antall ulykker i forhold til bestanden. Den viser en veldig god utvikling. Men målet er Nullvisjon og null ulykker. Derfor er det så viktig å jobbe godt sammen, sa Odd Terje Døvik i NMCU i forbindelse med den Motorsykkelpolitiske debatten.

NRK-veteran Erik Wold var debattlederen som sydde det hele i sammen på en utmerket måte.

Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør, i samtale med stortingsrepresentant Morten Stordalen fra Fremskrittspartiet.

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend