Et samlet MC-Norge i arbeidet mot nullvisjonen

Bjørn Richard Johansen
Norsk MC-forhandlerforening, NMCF deltok i et møte om MC-sikkerhet med blant andre Vegdirektøren, UP-sjefen og samferdselsministeren i Arendal torsdag. Det er et samlet MC-Norge som arbeider mot nullvisjonen for tohjulinger.
En rekke organisasjoner inkluder Motorsykkelimportørenes Forening, MCF og Norsk MC-forhandlerforening, NMCF deltok på møtet i forbindelse med Arendalsuka.

Klokt å lytte til fagpersoner
– NMCF mener det er klokt å lytte til fagpersonene innenfor motorsykkelfaget, enten det gjelder kjøreopplæring, videreutdanning eller sikkerhetsutstyr. Forhandlernes rolle er sentral når det gjelder sikkerhetsutstyr og formidlingen av gode holdninger, noe som er godt forankret i NMCFs autorisasjon. Våre forhandlere møter en stor del av målgruppen, og denne direkte kommunikasjonen er viktig i sikkerhetsarbeidet, sier Olaf Olstad i NMCF.

Les også om den Motorsykkelpolitiske debatten i Arendalsuka i regi av Motorsykkelimportørenes Forening og Norsk Motorcykle Union, NMCU her: LINK.

Olaf Olstad (venstre) og Morten Brooks i Norsk MC-Forhandlerforening i forbindelse med møtet.

Vegdirektøren inviterte
Det var Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland som hadde invitert aktuelle samarbeidspartnere til et møte om status på MC-sikkerhet og ulykkesutviklingen 2022.

I tillegg til Statens vegvesen, UP og regjeringen, stilte hele den norske MC-bransjen. Trygg Trafikk, kjøreskolene, forskningsmiljøet, NMCU og importørene deltok på møtet som ble avholdt i forbindelse med Arendalsuka.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland hadde invitert og ledet møtet.

Positivt å møtes for å diskutere tiltak
– NMCF mener det er positivt og helt nødvendig at et samle MC-Norge stiller seg bak arbeidet med MC-sikkerhet på norske veier. I tillegg klapper vi for at arbeidet skal baseres på kunnskap, og ikke tilfeldige og hastige tiltak som ingen er sikker på effekten av. Dette mener vi er en forutsetning dersom vi skal nå målgruppene og få ned antall ulykker, sier Olaf Olstad. Han stilte på møte sammen med NMCFs rådgiver Morten Broks.

Nullvisjonen og konkrete tiltak for å få ned antall ulykker ble drøftet på møtet. Statens vegvesen har trappet opp arbeidet med innsamling av informasjon ved MC-ulykkene. Fortsatt er det en del hull i dette arbeidet som man håper å kunne tette. Blant annet vet man lite om førerkompetansen til de som forulykker. Her er det et mål å få inn mer kunnskap.

Solid deltakelse hos Statens Vegvesen i Arendal, samt at en rekke aktører deltok digitalt.

Førerkompetanse
Førerkompetanse var et sentralt tema. Førerutviklingskurs er et av flere tiltak som arbeidsgruppen for Nasjonal tiltaksplan – MC-tiltak skal jobbe med fremover.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i midten. Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland til venstre og Arve Lønnum sekretær i MCF til høyre i bildet.

– Det er tradisjon for en stor dose fornuft blant norske motorsyklister, og det er ikke uten grunn at Norge fortsatt er et av verdens aller tryggeste land å kjøre i. Ferske motorsyklister møter både erfarne selgere og rutinerte MC-førere i butikkene. Dialogen mellom disse er en viktig tradisjonsbærer for de gode holdningene, sier Olstad.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i samtale om førerutvikling med Eddie Mathisen i Førerutvikling og Thomas J. Winther i Bikelife Norge etter den motorsykkelpolitiske debatten på torsdag i Arendalsuka.

Førerutvikling og kompetansepåbygging ble løftet frem under møtet i Arendal.

– Førerutvikling er mer enn kjøring på bane. Det er vel så viktig at vi har en god kommunikasjon rundt sikkerhetsarbeidet med våre kunder hos forhandlerne gjennom konstruktive samtaler og et lett forståelig materiell rundt tema MC-sikkerhet. Dette er et område NMCF vil ha økt fokus på fremover, sier styreleder i NMCF Terje Bredal.

NMCF har etablert en autorisasjon for MC-forhandlerne som er medlemmer. Her er sikkerhetsbudskapene tungt forankret:


Formidling av et sikkerhetsbudskap:

· NMCF-faghandlerne må være sitt ansvar bevisst om å formidle et faglig godt sikkerhetsbudskap rundt kjøreutstyr og kjøretøyteknologi, og sørge for hele bedriften har god kompetanse på MC-sikkerhet.
· Medlemsbedriftene skal markedsføre og informere brukeren om sikkerhetsinnretninger på de ulike modeller og gi kvalifiserte råd, slik at til kunden blir i stand til å velge rett sikkerhetsnivå i forhold til sitt bruk.
· Medlemsbedriftene skal markedsføre og informere om personlig sikkerhetsutstyr og gi kvalifiserte råd, slik at til kunden blir i stand til å velge rett sikkerhetsnivå i forhold til sitt bruk.
· Medlemsbedriftene forplikter seg til å informere om levetiden på hjelmer og anbefale kvalitetskjøreutstyr av god kvalitet og med god synlighet.

Olaf Olstad i NMCF.


Veiledning av uerfarne kunder:

· NMCF-faghandlerne skal ha et særlig fokus på å veilede uerfarne kunder.
· Medlemsbedriftene skal ta ansvar for å gi kvalifiserte råd om valg av motorsykkel, i forhold til kundens drøm, lommebok, fysisk form, kjøreferdigheter og forventet bruksområde.

Nye brukergrupper:

· NMCF-faghandlerne må forberede seg på at pendlermarkedet raskt kan vokse i de store byene.
· Medlemsbedriftene forplikter seg til å gi denne kundegruppen den informasjonen og den innføringen de trenger for å etablere seg på to hjul.

Share via
Send this to a friend