NMCU: Kortsiktige symboltiltak bidrar ikke til færre MC-ulykker, sier NMCU-leder Odd Terje Døvik.

Bjørn Richard Johansen
Hittil i år har 18 personer omkommet på motorsykkel på norske veier. I hele fjor var tallet på omkomne 15. Økningen har fått både vegmyndigheter og samferdselspolitikere til å reagere. Det snakkes om en ny trend, og det snakkes om behovet for å innføre særskilte tiltak som kan stoppe denne utviklingen.
Odd Terje Døvik, leder, Sentralstyret i NMCU i forbindelse med kretskonferansen i regi av foreningen i fjor høst på Gardermoen.

– Norsk Motorcykkel Union er ikke upåvirket av ulykkestallene, sier Odd Terje Døvik som er leder av sentralstyret i NMCU. Han ser nå frem til neste ukes møter i forbindelse med Arendalsuka hvor samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Arbeiderpartiet) og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland deltar. Mer om NMCU og MCF sin motorsykkelpolitiske debatt i Arendalsuka legges ut her fremover. Her kan du også lese mer om debatten: LINK til Reitwagen.no sak om debatten under Arendalsuka 2022.

Norsk Motorcykkel (NMCU) Union er en landsdekkende interesseorganisasjon for norske gatemotorsyklister. NMCU har ca 9.000 medlemmer, og feirer 50-års jubileum nå i 2022


Stor familie
MC-folket er en stor familie, og det berører oss alle når venner blir drept eller skadd mens de kjører sykkel.

Samtidig er det et faktum at det aldri har vært sikrere å kjøre MC på norske veier enn det er akkurat nå. For 40 år siden var det omlag 10.000 motorsykler registrert i Norge, og mellom 40 og 50 drepte pr år. I dag har vi over 200.000 motorsykler, og rundt 20 drepte pr år.

Odd Terje Døvik, leder, Sentralstyret i NMCU

– Det betyr at det den relative risikoen for å bli drept eller hardt skadd er dramatisk mye lavere nå enn den var før, sier Odd Terje Døvik i NMCU. Det betyr ikke at vi skal slå oss til ro, eller at 20 drepte pr år ikke er så farlig. For 20 drepte er fremdeles 20 for mange.

Antall sykler er 20-doblet
Men det faktum at antall omkomne er mer enn halvert i samme periode som antall sykler er 20-doblet forteller oss at målrettet innsats knyttet til føreropplæring, vegmiljø og teknisk utstyr på syklene har hatt effekt.

– Som motorsyklister vet vi at forskjellen på en dødsulykke og en ulykke med kun materiell
skade er veldig liten. Det er ofte tilfeldigheter som avgjør, og marginene er små, sier Døvik til Reitwagen.no.

– Kjører du ut i en sving og treffer noe hardt blir utfallet mye verre og langt mer alvorlig enn om du bare havner ute i en åker – uten å treffe noe på veien. Derfor vil også ulykkestallene svinge, og derfor har NMCU hele tiden advart mot å trekke bastante konklusjoner og innføre strenge tiltak basert på kortsiktige statistiske variasjoner.


NMCU grafikk viser trenden
Tallene på antall drepte motorsyklister de siste 7-8 år er i så måte illustrerende. De varierer mellom «bunnåret» 2018, hvor det omkom 14, og det foreløpige toppåret 2016, der 22 mistet livet.

Endre Kristiansen, er påtroppende daglig leder i NMCU. Han kommer fra rollen som trafikklærer på bil og MC. Ved siden av sitt daglige virke har han også vært aktiv innenfor annet trafikksikkerhetsarbeid på MC, og driver blant annet nettsiden mcsikkerhet.no.

– I absolutt forstand er ikke variasjonene så store, men fordi tallene er små blir de prosentvise utslagene store. Fra 2019 til 2020 økte tallet med 25%. Da snakket man også om en ny trend, og NMCU ble nedringt av media hele sommeren for å gi kommentarer. Fra 2020 til 2021 sank tallene med 25%. Da var det ingen som brydde seg, forteller Odd Terje Døvik.

Og heller ikke NMCU slo seg på brystet og varslet nye tider. For disse tallenesvinger, og det er tilfeldigheter som avgjør.

Foto fra Grimsdalen i Rondane i Innlandet, tatt i juni 2020. Motorsykkel: BMW GS 1250.

Vi må se det store bildet
–Vi må fokusere på det store bildet og de lange linjene, og ikke stirre oss blinde på kortsiktige utslag den ene eller den andre veien.

– Strenge eller inngripende tiltak må kunne dokumenteres ut fra et trafikksikkerhetsperspektiv. Ellers blir det bare meningsløs symbolpolitikk, uten effekt, mener en engasjert Døvik.

2022 Honda NT1100 på tur i et flott landskap i USA.

Sikkert å kjøre MC i Norge
I det store bildet er det fortsatt slik at det aldri har vært sikrere enn nå å kjøre MC i Norge.

– Men det er fortsatt en aktivitet som innebærer en større risiko enn for eksempel å kjøre bil. Derfor vil NMCU fortsette å arbeide for å gjøre vegmiljøet sikrere, syklene bedre og førernes kompetanse større – i samarbeid med vegmyndigheter, samferdselspolitikere og alle andre som deler vårt engasjement, understreker Odd Terje Døvik i NMCU.

Temaet i denne artikkelen blir sentralt under den motorsykkelpolitiske debatten i Arendalsuka torsdag 18. august kl. 18.00 – 19.00.

Antall drepte pr år, og endring i %:
2015:   21
2016:   22 + 5%
2017:   20 – 9%
2018:   14 – 30%
2019:   16 +14%
2020:   20 +25%
2021:   15 – 25%
2022:   18 pr. 10. august

Share via
Send this to a friend