Snøscooterklubbenes Fellesråd: Viktige dager i Stortinget rundt for snøscootersaken: Hvilke partier kan snøscooterfolket stole på?

Bjørn Richard Johansen
Det er viktige dager i Stortinget for snøscootersaken: Hvilke partier kan snøscooterfolket stole på? Frp og Sp har begge kommet med interessante forslag som nå ligger hos Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget. Intensjonen bak begge forslagene er gode og ideelt sett ville nok begge kunne stå seg godt for å styrke den lokale sjølråderetten når det gjelder regulering av snøscooterkjøring i kommunene. Kan FRP og SP samarbeide og hvor lander Arbeiderpartiet og Høyre spør Snøscooterklubbenes Fellesråd.
Viktige dager for snøscootersaken i Stortinget.

Hvem av partiene kan vi stole på i snøscootersaken?
– Spørsmålet nå er om Frp og Sp får til å samarbeide om et nesten likelydende forslag, samt om de får støtte fra Arbeiderpartiet og Høyre om de gode forslagene, sier Erik Kirkvold i Snøscooterklubbenes Fellesråd. Snøscooterklubbenes Fellesråd så dagens lys 6. februar 2013. Nå teller foreningen 43 lokale snøscooterklubber fra Agder i Sør, til Troms og Finnmark i nord. Deriblant har de medlemsklubber i 20 av de 34 kommunene som har etablert løyper etter lovendringen i 2015.

Erik Tangstad Kirkvold fra Tydal i Trøndelag er leder for Snøscooterklubbenes Fellesråd.

Sterk felles stemme for snøscootersaken
Snøscooterklubbenes Fellesråd har som formål å være et kontaktnett og en informasjonskanal for snøscooterklubber som driver med turkjøring.

Styreleder Erik Tangstad Kirkvold sier at deres medlemmer nå følger spent med på hva som skjer på stortinget de neste dagene.

Bengt Rune Strifeldt, Frp, har fremmet et godt forslag i Stortinget.

Frp og Sp forslag
Frp og Sp har begge kommet med interessante forslag som nå ligger hos Energi- og Miljøkomiteen.
– Intensjonen bak begge forslagene er gode og ideelt sett ville nok begge kunne stå seg godt for å styrke den lokale sjølråderetten når det gjelder regulering av snøscooterkjøring i kommunene, sier Erik Tangstad Kirkvold.

Senterpartiets Sandra Borch har også fremmet et godt forslag i Stortinget.

Hvordan vil det gå i Stortinget?
Som utenforstående til det politiske spill er det ikke lett å se hvordan dette ender, men etter å ha snakket med representanter fra Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet virker diskusjonen å handle om hvem som har det beste forslaget, eller at forslagene er for omfattende slik de ligger, sier en engasjert Erik Kirkvold i Snøscooterklubbenes Fellesråd.


Viktig å få enklere løsning for kommunene i å saksbehandle forhold knyttet til snøscootersaker
– For oss snøscooterinteresserte og kommunene som sliter med kostnadskrevende, tungvint byråkrati, hjelper det lite med mange gode forslag hvis ikke partiene blir enige og samles om gode løsninger, mener Erik Kirkvold. Det er et flertall på Stortinget som har flagget kommunal sjølråderett, det er veldig synd hvis politisk spill skal hindre at det blir en realitet.
Det handler jo om tillit og troen på at de folkevalgte faktisk vil befolkningens beste.

Lovendringen i 2015 hadde ingen føringer om at kommunene måtte lage løyper, men skulle gi de lokale folkevalgte anledning til å regulere snøscooterkjøring i egnede områder, hvis de ønsket det.


Viktig å få enklere prosesser i kommunene

– Noen har etter ressurskrevende prosesser lyktes, men alt for ofte stopper det i at Statsforvalter overprøver de lokale vedtakene, forteller den engasjerte lederen for Snøscooterklubbenes Fellesråd. Det er merkelig at kommunene var tiltenkt en bestemmelsesrett fra Stortingets flertall, men når det kommer til stykket er det saksbehandlere hos Statsforvalteren som sitter og avgjør.

Erik Tangstad Kirkvold spør hvem av partiene på Stortinget snøscooterinteressene og Snøscooterklubbenes Fellesråd kan stole på,

Erik Kirkvold avslutter:
– Vi står igjen med ett spørsmål før de kommende dagenes forhandlinger: Hvilke partier kan snøscooterfolket stole på? Og klarer de å samarbeide så vi eventuelt får gode løsninger og kompromisser om nødvendig?

Share via
Send this to a friend