Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR, gjennomfører Stortingsundersøkelse: 97.828 registrerte snøscootere, kan vi stole på din støtte? spør SKFR de nye stortingsrepresentantene.

Bjørn Richard Johansen
I forbindelse med stortingsvalget i høst vil Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR, som representerer 45 lokale snøscooterklubber fra Agder i sør til Troms og Finnmark i nord med 80.000 følgere på Facebook, utfordre de mest sentrale stortingskandidatene fra alle partier på om vi kan regne med støtte for noen av SKFR sine viktige kampsaker.


Stort motor- og friluftslivsengasjement
 Vi er en del av et stort motor- og friluftslivsengasjert miljø, og vil sikre at vi også fremover kan nyte norsk natur ved bruk av rekreasjonsløyper og fornuftig forvaltning av mulighetene til å bruke snøscooter. Videre er snøscooter en flott idrett hvor vi nordmenn gjør det svært godt internasjonalt, sier Erik Kirkvold, styreleder for Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR i brevet til toppkandidatene på Stortingsvalglistene.

Erik Kirkvold, styreleder for Snøscooterklubbenes Fellesråd, SKFR

Brev til toppkandidatene i alle partier
Videre skriver Erik Kirkvold og SKFR i brevet som er sendt ut til toppkandidatene på Stortingsvalglistene:
– Vi har veldig gode erfaringer fra kommuner over hele landet, som har utviklet regulerte løyper, men ser også at det fortsatt er noen få som forsøker å skape konflikter rundt tematikken snøscooter. Realiteten er at snøscooter har vært i bruk i Norge siden de første snøscooterne ble tatt i bruk, og vi ser bl.a. gode lokale næringspolitiske utviklingstrekk der det er utviklet gode snøscooterløyper; fra sør til nord.

Stortingsvalget går av stabelen 13. september.

Folk flest
– Vi som bruker snøscooter er helt vanlige folk, ofte med en særskilt interesse i friluftsliv og natur, eller med store praktiske behov for å bruke snøscooter til hytte eller i næring. Videre er det mange som er aktive i snøscootersporten, forteller Erik Kirkvold.

Einar Grindvold er leder for Snøscooterimportørenes Forening, SIF.
Vi har fått mange flotte snøscooterløyper som har en stor positiv effekt kommunene som har fått utviklet løyper i samarbeid med lokale snøscooterklubber.

Gode resultater
– Det er gjennomført flere undersøkelser som viser at snøscooter ikke utgjør noe problem hverken for natur, miljø eller andre som ferdes i naturen, heller ikke for dyr. NINA, som er kjent som en sterk motstander av liberalisering av snøscooterregelverk, har nylig gjennomført en delutredning som viser at det er godt mulig å kombinere snøscooterløyper med annet friluftsliv, uten at det påvirker hverandre negativt, sier Einar Grindvold som er leder for Snøscooterimportørenes Forening, SIF.

Erik Kirkvold, leder i SKFR, her ute på tur i Tydal.

– Dette bekreftes av undersøkelser vi har gjennomført overfor både politiet og Statens naturoppsyn. Klima- og Miljødirektoratets egne undersøkelser viser også at etablering av nye løyper er gått veldig bra på alle måtte, uten de ulemper mange spådde ville komme, forteller Erik Kirkvold.

Anders Anundsen er advokat i Advokatfirma Lønnum DA som også er sekretariat for MCF i Norge.

Undersøkelsen er viktig
Anders Anundsen, som ledet Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget i fire år, før han ble justis- og beredskapsminister i regjeringen Solberg i 2013 og frem til årsskiftet 2016/17, er den som bistår SKFR med gjennomføring av undersøkelsen. Han er til daglig advokat i Advokatfirma Lønnum DA som også er sekretariat for MCF i Norge.

Anders Anundsen legger til:
– Så langt viser det seg også at rekreasjonsløypene reduserer den ulovlige kjøringen utenfor løype. Løyper bidrar til å øke muligheten for selvjustis, og sikrer bedre myndighetskontroll av kjøringen i områder med rekreasjonsløyper. Snøscooterløyper har også vist seg å være viktig for lokalbefolkningen og lokalt næringsliv.


Dialog med alle partier
I brevet til de kommende stortingsrepresentantene skriver SKFR:
– Vi som brukere av snøscooter, er opptatt av å ha nær dialog med de politiske partiene, og med deg som vil ha folkets tillit til å komme inn på Stortinget. Vi kan kontaktes dersom dere ønsker mer generell informasjon, faktaopplysninger om snøscooter, bestand, salg, ulykker, ivaretakelse av naturverdier, sikkerhet mv. Som brukerforening arbeider vi for å få frem fakta som kan brukes som grunnlag for den politiske debatten og utforming av fremtidig snøscooterpolitikk.

– Vi håper på god dialog i fremtiden, uavhengig av hvor stor grad av enighet eller uenighet det er mellom oss og deg som politiker. Vi håper du vil svare på de spørsmålene vi stiller i vedlegget og sende svarene tilbake til oss. De vil bli publisert offentlig, avslutter Erik Kirkvold i SKFR i brevet.

Jan Kristensen, styremedlem i Trygg Trafikk, er aktiv snøscooterbruker. Her på tur i de flotte snøscooterløypene i Tydal i vinter.

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend