Hva mener Stortingskandidatene om MC? - Stortingsvalgundersøkelsen er i gang i regi av Norsk Motorcykkel Union, NMCU og Motorsykkelimportørenes Forening, MCF

Bjørn Richard Johansen
For første gang samarbeider NMCU og MCF om å gjennomføre årets Stortingsvalgundersøkelse. Det blir viktig å kartlegge hva toppkandidatene mener om MC og MC-politikk. Med over 500.000 førerkort på MC i Norge er det mange velgere som har interesse for MC. Det er pr. juni i år nesten 212 000 registrerte motorsykler i Norge. Hvis hver MC representerer én bruker tilsvarer det mer enn 7 prosent av de stemmeberettigede som avga stemme ved stortingsvalget i 2017. Siden forrige stortingsvalg er det hele 32 200 flere motorsykler og velgere som interesserer seg for MC.
De fremtidige toppkandidatene blir kontaktet for å høre hva de mener om MC og det som er viktige saker for oss motorsyklister.

Motorsykkel – Effektiv transport for fremtidens behov
Norsk Motorcykkel Union (NMCU) med over 10.000 medlemmer, 15 kretser fra Agder i sør til Troms og Finnmark i nord og Motorsykkelimportørenes Forening (MCF) som organiserer de største importørene av motorsykkel, moped og scooter i Norge, samarbeider om årets undersøkelse om MC-politikk. Begge foreninger er aktive aktører for å ivareta interessene til de som ønsker å benytte motorsykler, mopeder og scootere til nytte og rekreasjon.

Stor økning i antall motorsyklister siden forrige Stortingsvalg.

Brev til alle toppkandidatene i alle partier
I brevet med undersøkelsen som har gått ut til Stortingsrepresentantene heter det blant annet:
– Som stortingskandidat har du en nøkkelrolle for ditt parti fremover, og vi ønsker derfor å utfordre deg på noen områder som er viktige for landets motorsyklister i forbindelse med stortingsvalget til høsten, sier Odd Terje Døvik som er styreleder i Norsk Motorcykkel Union.

Regjeringen Solberg, her fotografert av Torbjørn Kjosvold, Forsvaret, 24. januar i år.

Det er pr. juni i år nesten 212 000 registrerte motorsykler i Norge. Hvis hver MC representerer én bruker tilsvarer det mer enn 7 prosent av de stemmeberettigede som avga stemme ved stortingsvalget i 2017.

Stadig flere kvinner kjører motorsykkel. To av ildsjelene som har bidratt mye i den økte interessen hos damer for å kjøre MC i Norge er Anette Sundsbak, som er visepresident WIMA Norway (venstre) og Eli Johanne Stene som er president i WIMA.

– Således er vi motorsyklister samlet sett en sterk og viktig stemme som alle partier bør merke seg, sier Per-Anton Vinje som er styreleder i MCF til Reitwagen.no. Om vi også tar med alle som har førerkort snakker vi om 500.000 velgere som har interesse for motorsykkel i Norge. Det er en sterk stemme som alle partier bør merke seg.

I brevet heter det:
Tar du med at flere i samme familie bruker samme MC, er tallet på brukere langt høyere. Det samme om vi regner med alle som har førerkort for MC i Norge. Motorsykkel er blitt mer og mer populært, som et effektivt og miljøvennlig transportmiddel i hverdag og fritid.

Per-Anton Vinje er styreleder i Motorsykkelimportørenes Forening, MCF.

32.200 flere motorsykler siden sist valg
– Siden forrige stortingsvalg er det registrert ca. 32 200 flere motorsykler. Det er særlig flere unge som tar i bruk MC. Norge er verdens sikreste land å kjøre motorsykkel i, sier Per-Anton Vinje i MCF. Han er adm. direktør Kellox som importerer Honda til Norge i tillegg til å være styreleder i Motorsykkelimportørenes Forening.

Odd Terje Døvik leder i sentralstyret i NMCU.

Odd Terje Døvik, leder for sentralstyret i NMCU sier:
– Motorsykkel er et svært effektivt og arealbesparende fremkomstmiddel, som har stor betydning for å redusere trafikktettheten av bil, særlig på innfartsårer til de større byene. Ved å legge til rette for motorsykkel kan flere gå fra bil over til tohjuling og redusere trafikkbelastningen vesentlig. Ved å legge til rette for å kombinere bruk av MC og kollektivtransport som buss, bane og tog, vil en også kunne forlenge motorsykkelsesongen ved at en kjører MC fra hjem til kollektivknutepunkt og tar kollektivtransport videre.

I brevet står det videre:
For at dette skal lykkes, må en gjøre det attraktivt å bruke motorsykkel som fremkomstmiddel. Vi vil derfor utfordre deg som kandidat til å svare på om du er enig, uenig eller ikke har noen mening om enkelte av de sakene vi mener er viktig for motorsyklister ved dette valget.

Anders Anundsen, som ledet Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget i fire år, før han ble justis- og beredskapsminister i regjeringen Solberg i 2013 og frem til årsskiftet 2016/17, er den som bistår NMCU og MCF med gjennomføring av undersøkelsen.

Tidligere justisminister Anders Anundsen er advokat i Advoktfirma Lønnum DA som også er sekretariat for MCF i Norge.

– Vi er opptatt av å ha god dialog med beslutningstakere. Vi står derfor alltid til disposisjon om du har spørsmål eller innspill til oss, sier Anders Anundsen som til daglig er advokat i Advokatfirma Lønnum DA som også er sekretariat for MCF i Norge.

– Vi vil publisere svarene på en slik måte at flest mulig motorsyklister kan ta hensyn til disse når de skal foreta sitt valg til høsten. Dersom du mot formodning ikke vil besvare disse spørsmålene, vil det også bli publisert, heter det i brevet som er sendt til alle toppkandidatene for årets Stortingsvalg, forteller Anders Anundsen.

Informasjonsbrevet til Stortingskandidatene.
Spørreskjema til stortingskandidatene og partiene.
Share via
Send this to a friend