Snøscooter: Endringer og nye løyper flere steder i landet. Grane kommune i Nordland inspirerer oss alle.

Erlend Lønnum
Flere steder i landet har det åpnet nye scooterløyper. Og flere kommer i tiden fremover. Snart åpner ett 26 mil stort løypenett i Grane kommune. Grane kommune ligger i den sørlige delen av Helgeland i Nordland fylke og grenser til flere andre scooterkommuner.


Torgar Eggen
som er Landbruks- og reindriftssjef i Grane kommune har i en artikkel i avisen Helgelendingen fortalt om scooteren i sin kommune og skrytt av brukerne og løypenettet i kommunen. Kommunen har nylig vedtatt flere endringer og nye løyper i kommunen til glede for alle som bruker løypene og naturen i kommunen.

Flere brukere og hensynsfull kjøring
Til avisen Helgelendingen skryter Landbruks- og reindriftssjef av scooterfolket og forteller at det ikke bare er snøscootere som får glede av løypene.

«Mange går på ski i løypenettet. De forteller at de går på lengre turer enn før og at de går opp i fjellet. På løypenettet føler de seg trygge, og de forteller at scooterkjørere viser hensyn og kjører rolig forbi. Det synes vi er veldig positivt», sier Torger Eggen til Helgelendingen


Løypene åpner gradvis
Nå i januar er ikke alle løypene åpnet ennå, da man venter på klarsignal fra reindriftsnæringen før åpningen. Det tas gode hensyn til reindriftsnæringen før en åpning av løypene og under planleggingen av hvor løypene skal gå.

Nye løypekort
Snøscooterimportørenes Forening, SIF erfarer at god organisering av løypene er viktig, og det er det i Grane kommune. Et nytt system for løypekort er på plass til 2022 sesongen og knyttes opp mot registreringsnummeret på snøscooteren. Det er mulig å kjøpe et interkommunalt løypekort slik at det også kan brukes i Hattfjelldal og Vefsn. Løpekort kan enkelt kjøpes digitalt på scooterlisens.no

Erik Kirkvold i SKFR.

Imponerende arbeid
Snøscooterklubbenes fellesråd, SKFR, og Snøsooterimportørenes forening, SIF, er imponert over hva Grane kommune har fått til.

– Imponerende rett og slett, sier Erik Kirkvold i SKFR. Han skryter stort av kommunen og klubben. Ja jeg er mektig imponert over hvordan regionen har klart å etablere et løypenett som knytter så mange kommuner sammen. Det gjør områdene meget attraktive for de som ønsker å oppleve mye norsk natur fra snøscooteren uten lange transportetapper med bil og henger. Lignende må du til Sverige eller Finnmark for å finne, så veldig moro at muligheten nå også finnes midt i Norge.

Share via
Send this to a friend