Sjakktrekk av Norsk Motorcykkel Union, NMCU - Samlokaliser seg med Norges Motorsportforbund, NMF på Ullevål stadion

Bjørn Richard Johansen
Norsk Motorcykkel Union, NMCU, flytter fra Moss til Oslo og rigger seg dermed for å gjøre en enda bedre jobb for motorsyklistene i Norge. Nå rykker NMCU inn i nye lokaler på Ullevål Stadion og blir dermed samlokalisert med Norges Motorsportforbund. Et sjakktrekk for å skape et sterkere NMCU i årene fremover. Norges Motorsportforbund ser fram til å få en av våre nærmeste samarbeidspartnere inn under samme tak. Endringer i samfunnet gjør at motorsporten er i sterk utvikling og det er viktigere enn noen gang at alle motorsport- og kjøreopplevelsesvenner samarbeider tettest mulig. Motorsportforbundet gleder oss til et enda tettere samarbeid med Norsk Motorcykkel Union, sier generalsekretær Tony Isaksen hos NMF.
Generalsekretær Tony Isaksen i NMF ønsker NMCU velkommen til Ullevål Station.

NMF får nye naboer!
Generalsekretær Tony Isaksen og NMF får nye naboer på Ullevål stadion. Norges mest kjente idrettsarena og møteplass. Norsk Motorcykkel Union (NMCU) flytter nemlig inn i lokalene hvor NMF holder til. Planen er at NMCU skal være i nye lokaler innen. 1. mai 2021.

Dette er klart etter at det på sentralstyremøtet og kretslederkonferansen i NMCU lørdag 24. oktober på Gardermoen ble det besluttet at NMCU takket ja til tilbudet fra Norges Motorsportforbund (NMF) om å leie kontorer i et kontorfellesskap på Ullevål Stadion.

Odd Terje Døvik, styreleder, NMCU

– De nye lokalene er mer tidsmessige og effektive enn de lokalene vi har i dag og dessuten er den nye lokaliseringen mye mer strategisk plassert både hva angår nærhet til samarbeidspartnere og til beslutningstagere både i direktorater og departement. Muligheten for et tettere samarbeid med NMF vil også kunne gi synergier og større politisk gjennomslagskraft, sier styreleder Odd Terje Døvik i NMCU.

Bård Vikestad er klar til å ta over som ny sjef i NMCU.
Bård Vikestad tok over som daglig leder i NMCU i høst. Nå får han mye spennende kompetanse rundt seg gjennom samlokaliseringen med NMF.

Daglig leder, Bård Vikestad, sier følgende om flyttesaken.
– Ved siden av at både lokaler og lokalisering er mye mer effektiv enn vi har i dag vil det nye kontoret også gi et langt bedre arbeidsmiljø for ansatte og andre som tidvis jobber for NMCU. På toppen av alt er det også MC-parkering under tak, sier Vikestad.

Idrettens hus på Ullevål huser 34 særforbund. I tillegg er det 14 særforbund i tilstøtende lokaler. Totalt 48 særforbund under NIF har sine forbundskontorer på Ullevål, herunder store forbund som Norges Fotballforbund, Norges Skiforbund mv. Norges Idrettsforbund og Antidoping Norge har også sine lokaler på Ullevål.

NMCU får en sentral beliggenhet i Oslo etter flyttingen.

Stort miljø og samler norsk idrett
Miljøet på Ullevål tilfredsstiller på alle måter kravene til komplementære miljøer og her finner vi store deler av idrettsmiljøet i Norge konsentrert på et lite området. I umiddelbar nærhet, i Sognsveien, finner vi også Olympiatoppen, Idrettshøyskolen og Toppidrettssenteret på Sogn.

Idrettens Hus på Ullevål tilbyr moderne lokaler i et fellesskap med et stort utvalg av andre særforbund og de viktigste sentrale organisasjonene innen norsk idrettsbevegelse. Her vil NMCU i samarbeid med NMF få tilgang på ressurser og kompetanse innenfor organisasjonsutvikling, samt fra topp- og breddeidrett. Når NMF flyttet fra Drammen til Ullevål i 2019 var dette en av deres viktige begrunnelser: Det vil bli enklere å drive effektivt utviklingsarbeid gjennom at man har enkel tilgang til det mest omfattende og beste toppidrettsmiljøet i Norge, muligheter for å drive prosjekter i samarbeid med andre forbund og ikke minst at ressursdeling i prosjekter vil gjøre NMF i stand til å gjennomføre utviklingsarbeid forbundet ellers ikke ville ha anledning til. Nå vil også NMCU kunne ta del av denne kunnskapen gjennom å være lokalisert i samme beliggenhet på Ullevål stadion.

Ullevål stadion ligger sentralt i Oslo.

Generalsekretær Tony Isaksen hos NMF gleder seg til å få nye naboer:
– Norges Motorsportforbund ser fram til å få en av våre nærmeste samarbeidspartnere inn under samme tak. Endringer i samfunnet gjør at motorsporten er i sterk utvikling og det er viktigere enn noen gang at alle motorsportvenner samarbeider tettest mulig. Motorsportforbundet gleder oss til et enda tettere samarbeid med Norsk Motorcykkel Union, sier generalsekretær Tony Isaksen hos NMF.

NMCU vil få en unik mulighet til å utvikle seg sammen med Norsk motorsport til det beste for medlemmer og NMCU lokalforeningene rundt om i Norge. Uformelle møteplasser vil også gi ansatte i på NMCU sekretariatet muligheten til å bygge nettverk og kompetanse. Her er det også gode møteromsfasiliteter for NMCUs sentralstyremøter m.m.

Foto: NMCU og NMF.


Kort om NMCU

Norsk Motorcykkel Union (NMCU) ble etablert i 1972 som en landsdekkende organisasjon for gatemotorsyklister. NMCU organiserer i overkant av 10 000 betalende medlemmer. NMCU er først og fremst en interessepolitisk organisasjon og er høringsinstans for de ulike direktorater og departementer i saker som angår motorsykkel. NMCU er representert i den europeiske paraplyorganisasjonen FEMA (Federation of European Motorcyclists’ Associations). NMCUs øverste organ er sentralstyret som velges på årsmøtet. Leder pr. 4/9-17 er Odd Terje Døvik. NMCU har tillitsvalgte i kretsstyrer i 15 fylker i Norge. NMCU sekretariatet flytter fra Moss til Ullevål Station og Idrettens hus før mai 2021. Sekretariatet har to heltidsansatte.

Kort om NMF

  • Norges Motorsportforbunds (NMF) formål er å organisere og legge til rette for organisert motorsportaktivitet i Norges idrettsforbund og olympiske komite og paralympiske komité (NIF) og fremme motorsport i Norge. NMF skal representere sine idrettsgrener internasjonalt.
  • NMF skal ivareta sportsinteressene for båt, motorsykkel, radiostyrt motorsport og snøscooter. Forbundet skal ha helhetsansvar for sine grener. Det vil si for toppidrett, breddeidrett, barneidrett, ungdomsidrett og integrering. I tillegg skal NMF spille en aktiv rolle for å fremme trafikksikkerhet og sjøsikkerhet og ivareta organisert turkjøring.
  • Arbeidet til NMF skal bygge på et positivt miljøengasjement. Motorsporten skal gå foran i teknologiutviklingen og fremme gode miljømessige løsninger i forhold til bl.a. drivstoff og støy.
  • Forbundets arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
  • Organisasjon: NMF er en sammenslutning av lag/klubber som organiserer motorsport i Norge og som er medlemmer av Norges Idrettsforbund og Olympiske komite og paralympiske komité (NIF).
  • Idrettslagene kan organiseres i særkretser/regioner.
  • NMF er medlem av NIF og de internasjonale organisasjoner forbundsstyret bestemmer at NMF skal være medlem av. NMF vil være underlagt de til en hver tid gjeldene regelverk og vedtak for de organisasjoner forbundet er tilsluttet. I tilfelle et organisasjonsledd har lovbestemmelser som er i strid med bestemmelser i NIFs lov, går NIFs lov foran.
  • Opptak av nye idrettsgrener i NMF, samt endring av forbundets navn, må forelegges Idrettsstyret for godkjennelse. Idrettsstyret avgjør om den nye idretten faller inn under NIFs formål og oppfyller NIFs definisjon av idrett. Ved avslag kan forbundet fremme forslag om opptak av den nye idrettsgrenen på første ordinære idrettsting.

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend