Regjeringen vil innføre et kompetansekrav for førere av fritidsbåter som kan oppnå større hastighet enn 50 knop. Videre kan det medføre 18. år aldersgrense. Norges Motorsportforbund og Norges Vannscooterforbund reagerer.

Bjørn Richard Johansen
Regjeringen vil innføre et kompetansekrav for førere av fritidsbåter som kan oppnå større hastighet enn 50 knop. Videre kan det medføre 18. år aldersgrense. Det nye kompetansebeviset skal inneholde både en teoretisk og praktisk del. Leder Christian Hammernes som er leder av Norges Vannscooterforbund varsler at de vil være aktiv i høringsrunden.

Det nye kompetansebeviset skal inneholde både en teoretisk og praktisk del heter det i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

– Høy fart gir større fare for alvorlige ulykker, og det kreves spesielle ferdigheter for å føre båt i høy fart, sier næringsminister Iselin Nybø (Venstre). Krav til kursinnhold og kursinstruktører må på plass før regelverket kan tre i kraft, og det må være tilstrekkelig kurskapasitet til de som må ha høyhastighetsbeviset. I tillegg til høyhastighetsbevis vil det innføres krav om bruk av automatisk nødstopp. De nye kravene vil innebære en endring av dagens regelverk.

Næringsminister Iselin Nybø har derfor gitt Sjøfartsdirektoratet i oppgave å utforme forslag til konkrete endringer, og disse forslagene sendes på høring i januar 2021.

To som ligger klar for nye opplevelser.

Bør innføres et særskilt kompetansekrav for vannscootere
Sjøfartsdirektoratet anbefaler at det også bør innføres et særskilt kompetansekrav for vannscooter, som kan oppnå større hastighet enn 40 knop. I høringsrunden vil Sjøfartsdirektoratet derfor be om innspill på om det bør innføres et eget vannscooterbevis.

– Trygghet, sikkerhet og samhandling til sjøs må alltid ha stor oppmerksomhet. Uavhengig av regelverk og krav er det viktig at båtbrukere selv tar ansvar og utviser gode holdninger på sjøen, sier Iselin Nybø.

Christian Hammernes er leder av Norges Vannscooterforbund.

18 års aldersgrense
Regjeringen la i 2019 frem Stortingsmelding 30 Samhandling for betre sjøtryggleik, som inneholdt en rekke tiltak på fritidsbåtområdet. Sjøfartsdirektoratet har i etterkant utarbeidet en rapport om innføring av et høyhastighetsbevis og et krav om bruk av dødmannsknapp. Les rapporten her. Her heter det bl.a.: «Det anbefales at et høyhastighetskurs ikke skal sertifisere båtførere, men heller kvalifisere til et høyhastighetsbevis. Sertifisering anses som for omstendelig til å kunne gjøres på to dager. Videre anbefales det at minstealderen settes til 18 år.»

– Det må i tillegg bemerkes at dette er snakk om ett høyhastighetsbevis, ikke ett høyhastighetssertifikat slik både regjeringen og media har skrevet i flere sammenhenger. Sjøfartsdirektoratet anser en sertifisering som for omstendelig å kunne gjennomføre innenfor to kursdager. Maksimalt to kursdager var satt som er en av forutsetningene departementet ga i sitt oppdrag til Sjøfartsdirektoratet, presiserer Christian Hammernes.
– Det er også anbefalt at minstealderen for å kunne gjennomføre kurset settes til 18 år. Dette vil i praksis føre til en 18års grense for å kjøre blant annet båter som vannscooter.

Alle er enig om at god kompetanse er viktig til vanns. Gode opplevelser til sjøs på vannscooter.

Vannscooterforbundet ønsker fokus på kompetanse, ikke hastighetskrav
Vannscooterforbundet har over lengre tid jobbet sammen med sjøfartsdirektoratet i utredningen knyttet til ett eventuelt høyhastighetsbevis.

– Vi er i utgangspunktet meget positiv til økt kompetansekrav for førere av fritidsfartøy. Men vi er samtidig sterkt kritiske til nivået departementet har lagt seg på knyttet til hastighet, vår mening har hele tiden vært at innslaget burde vært satt langt lavere enn 50 knop, sier leder Christian Hammernes som er leder av Norges Vannscooterforbund.

– Risiko for uønskede hendelser oppstår gjerne på langt lavere hastigheter enn 50 knop, og langt på vei alltid med fartøy som ikke kan oppnå høye hastigheter, sier Christian Hammernes. Den foreslåtte forskjellsbehandlingen av båttypen vannscooter viser også nettopp dette. Det opprinnelige forslaget tok ikke høyde for at topphastigheten til nesten 60% av landets 8.300 vannscootere er 42 knop.

– Vannscooterforbundet vil prinsipielt ikke støtte en løsning med ett hastighetskrav for en type båt og ett annet for alle andre. Økt kompetanse bør gjelde for langt flere førere enn de som omfattes av forslaget som nå ligger på bordet. Kompetanseøkning må også gjelde for alle disipliner i håndtering av fritidsfartøyet som kan oppnå høye hastigheter. Dette handler egentlig ikke om fokus bare på høy fart, avslutter Christian Hammernes.

Mette Moen Knutsen er opptatt av at idretten ikke må bli skadelidende.

Idretten må ikke bli skadelidende
Mette Moen Knutsen ble denne helgen gjenvalgt som Seksjonsstyreleder Båt i Norges Motorsportforbund (NMF).
– Jeg har sammen med flere i NMF bidratt fra idrettens side i denne prosessen. Det har fra NMF vært presisert at ett eventuelt høyhastighetsbevis ikke må føre til ugunstige krav eller reguleringer som påvirker båtsporten. Da spesielt barne- og ungdoms idretten i båtseksjonen. Dette er også ett moment vi kommer til å spille inn til både departementet og Sjøfartsdirektoratet i vårt pågående arbeid for endring av Minstealderforskriften for båt §6 og på sikt en egen båtsportforskrift på linje med motorsportforskriften, sier Mette Moen Knutsen.

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend