Rælingen kommune legger til rette for motorsykler i ny kommuneplan

Erlend Lønnum
Arealdelen av kommuneplanen er til gjennomgang i Rælingen. Motorsykkelimportørenes Forening, MCF sendte et innspill til kommuneplanen mens den var på høring. MCF er meget glad for at Rælingen kommune nå legger til rette for dette i sin nye kommuneplan. Mer i saken nedenfor.
Ståle Grøtte er Rælingen kommunes ordfører og representerer Arbeiderpartiet.


Viktig å gjøre det enklere å parkere MC

Vi ønsker at det blir enklere å parkere motorsykkel, og at den skal være et samfunnsnyttig og smart alternativ til bil. Vi er derfor meget glad for at Rælingen kommune nå legger til rette for dette i sin nye kommuneplan.

Kort over Rælingen kommune.

Følgende bestemmelse foreslås for MC-parkering:
“I tillegg til de ovennevnte antall plasser skal det avsettes et antall plasser for MC og moped tilsvarende minst 60% av antallet el-bilplasser.”

Kommunedirektørens kommentar
“Merknad tas til orientering. Kommunedirektøren foreslår at det legges inn en generell”

Rådhuset i Rælingen kommune.

Utdrag fra kommuneplanen
I høringsutkastet skriver MCF:
Det er viktig at det åpnes for MC-parkering i tillegg til et antall bil-plasser fordi det er meningsløst å regne en bil-plass som en mc- plass- MC-plasser kan lages både inne og ute på arealer av ulik størrelse og bidrar til en mer effektiv arealutnyttelse. Det er først ganske nylig at antallet el-biler i Norge er gått forbi bestanden motorsykler og mopeder i Norge.

I følge Vegdirektoratet i Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet (ny i år) var det i Norge i 2020 hele 7 ganger flere tunge mc i Norge enn i 1990. Bilparken i Norge hadde i samme periode til sammenligning økt med «kun» 75%.

Kommunevåpenet i Rælingen kommune.

Tydelig bilde i Rælingen
I Rælingen kommune er bildet enda tydeligere. Ifølge OFVs database over kjøretøybestanden, var det per 15.09 1991 (den tidligste datoen vi får data for) kun 2 tunge mc og 9 mopeder og lette MC i Rælingen. 10 år senere var det 277 tunge mc i kommunen. Per 15. mai i år var tallet 666 tunge MC og 301 lette mc og moped, altså en økning langt over landsgjennomsnittet.

MCF skriver:
Vi tror dette har sammenheng med at Rælingens beliggenhet gjør MC og moped til svært praktiske og miljøvennlige alternativ som tar lite plass i urbane omgivelser. Tidligere fikk man satt fra seg mc og moped over alt, men med knapphet om plassene og mange kommuners og utbyggeres praksis med ikke å lage mc-plasser er dette blitt mye verre.

Per 15. mai i år var det 5.528 personbiler i Rælingen, hvorav 1.676 var el-biler = 30,3%, alt ifølge tall vi har hentet fra OFV statistikk. Det betyr i sin tur at antallet MC og mopeder i kommunen tilsvarer 57,7% av el-bilparken. Dette er en altfor stor kjøretøygruppe til helt å bli glemt i en så sentral kommune som Rælingen.

Motorsykkel er svært populært både blant menn og kvinner.

Kort om Rælingen kommune:
Rælingen er en kommune på Østlandet i Norge som fra 2020 er en del av Viken fylke. Kommunen var del av Akershus fylke til 2019. Den grenser i nordøst mot Lillestrøm, i sør mot Enebakk og i vest mot Lørenskog. I øst ligger innsjøen Øyeren. De mest  tettbebygde områdene av Rælingen er Løvenstad og Blystadlia som inngår i tettstedet Oslo. Smestad og Fjellstad er kommunens frittliggende tettsteder.

Rælingen var opprinnelig en del av Fet, men ble etablert som selvstendig kommune i 1929. Rælingen hadde da 1835 innbyggere.

Kommunevåpenet er en gul høygaffel på grønn bunn. Gaffelen har tre tenner, som symboliserer de tre elvene Nitelva, Leira og Glomma, som alle renner ut i innsjøen Øyeren i kommunen. Våpenet ble godkjent ved Kongelig resolusjon 30. april 1981 og er tegnet av Harald Hallstensen.

Rælingen rådhus er bygget sammen med Rælingen videregående skole i Fjerdingby; nær finner man Marikollen idrettspark med slalåmbakke og skianlegg med hoppbakke, hvor flere internasjonale konkurranser er avholdt opp gjennom årene. I Marikollen, sammen med idrettsparken, finnes også kommunens storstue; Marikollen kultursal.

Motorsykkelimportørenes Forening, MCF.

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend