Nye Euro NCAPs visjon inkluderer motorsykler fra 2030. Nylig ble også Statens Vegvesen medlem i Euro NCAP.

Erlend Lønnum
Motorsyklisters sikkerhet blir en del av Euro NCAPs test av førerassistentsystemer i biler fra 2030. Det vil gi bedre innsikt i hvordan ulykker skjer og hvordan de kan forhindres.


Lang tradisjon for å teste biler

Euro NCAP har lang tradisjon for kollisjonstester og i senere tid test av sikkerhet og førerassistentsystemer i biler. Alle biler som skal ut i det europeiske markedet blir testet, og tildelt stjerner etter oppnåelse.


Nå med økt fokus på MC i kollisjoner

FEMA, The Federation og European Motorcyclist Associations, har stilt seg spørrende til hvorfor ikke testene i større grad tar hensyn til motorsyklisters sikkerhet. Dette fordi det dessverre er flere ulykker mellom bil og MC, samt tilfeller av ulykker mellom bil og MC der ulike typer av førerassistanse slik som autopilot er aktivert. Statens Vegvesen i Norge ble nylig medlem i Euro NCAP.


MC som del av visjon

I Euro NCAPs visjon for 2030, som heter “A Safer Future for Mobility”, skal selvkjørende funksjoner testes nøyere, krasj-unngåelse og nødbrems mellom fotgjengere, syklister og motorsykler i reelle situasjoner. Forbedrede radarer som fanger mindre trafikanter med særlig fokus på situasjoner med begrenset sikt slik som tåke, regn og mørke, skriver Euro NCAP.

Share via
Send this to a friend