Ny forening med fokus på ATV- og snøscooterbransjen i regi av Polaris Norge og Erling Sande AS med en rekke Polaris/Erling Sande forhandlere som medlemmer.

Bjørn Richard Johansen
Forhandlere og importører samles under samme paraply når Norsk Bransjeforening for ATV og Snøscooter, NBAS, etableres. Forhandlere over hele landet vil bli invitert til å bli med.

Det skjer spennende ting i ATV-Norge og Snøscooter Norge
– Det er et sterkt behov for en bransjeforening som inkluderer hele verdikjeden med importører, forhandlere og brukerorganisasjoner. Vi har mange felles interesser og mener vi står sterkest dersom vi trekker i samme retning, sier to av initiativtakerne, forhandlerne Kristoffer Borgenhov og Roar Nilsen.

Norsk Bransjeforening for ATV og Snøscooter, NBAS blir dermed en ny forening i tillegg til Snøscooterimportørenes Forening og ATV-Importørenes forening som er to bransjeorganisasjoner med fokus på nettopp dette markedet.

Trekke i samme retning
– Vi er mange forhandlere som mener bransjen har størst gjennomslagskraft når alle ledd i verdikjeden trekker i samme retning. Det er flere grunner til at bransjen må stå samlet i årene fremover, sier Roar Nilsen og Kristoffer Borgenhov, fra henholdsvis Outdoormotor Tynset og NTS i Bærum og i Sem i Vestfold.

Fire av initiativtakerne til den nye bransjeforeningen for ATV og snøscooter, NBAS: Fra venstre ser vi Kristoffer Borgenhov hos NTS i Bærum og Tønsberg, Truls Tvete i Polaris Norge, Roar Nilsen hos Outdoormotor Tynset og Thommas Fylling hos Erling Sande.

Felles talerør for bransjen
Forhandlerne og importørene peker på noen av utfordringene ATV og snøscooter står overfor som god grunn til å forene kreftene:
– Det foreligger ingen garanti for at bransjen i fremtiden kan operere på samme premisser som i dag, noe som vil kunne endre betingelsene for både forhandlere og importører, sier de, og nevner noen konkrete eksempler:

Truls Tvete er sjef i Polaris i Norge.

– EU styrer i stor grad hvilke kjøretøy som godkjennes de neste årene, norske myndigheter er premissleverandør for førerkortforskriften som er under kontinuerlig evaluering og mange eksterne organisasjoner har ulike synspunkter på hvordan begge kjøretøygruppene skal benyttes i Norge. Et samlet ATV- og snøscooter-Norge skal fungere som et slagkraftig talerør for hele bransjen, for å sikre fremtiden og at det kommuniseres korrekt informasjon, presiserer de.

Korrekt informasjon er avgjørende
Initiativtakerne peker på at det eksisterer mye feilinformasjon om både ATV og snøscooter. Dette kommer tydelig frem i sammenhenger hvor ATV og snøscooter er tema.

– Det er viktig at bransjen selv er premissleverandør for relevant og korrekt informasjon til aktuelle interessenter når det gjelder ATV og snøscooter. Altfor ofte ser vi mangelfull eller feil informasjon omkring disse kjøretøygruppene. Dette vil vi motvirke både lokalt, regionalt og nasjonalt. Da må hele bransjens verdikjede spille på lag.

– Sammen kan vi gjøre bransjen sterkere, mer profesjonell og mer forutsigbar hvis vi trekker i samme retning, sier de.

Kristoffer Borgenhov i NTS i Bærum og i Sem i Vestfold.

Samarbeid med myndighetene
– ATV- og snøscooterbransjen skal etterstrebe et godt samarbeid med myndigheter og aktuelle organisasjoner, til det beste for forbrukere og bransjen. Det gjelder spesielt kjøretøy, førerkort og sikkerhet, sier Roar Nilsen, Kristoffer Borgenhov, Truls Tvete og Thommas Fylling.


Også kundenes interesse

Truls Tvete (Polaris Norge) og Thommas Fylling (Erling Sande AS) representerer importørleddet i det nyetablerte interimstyret. Begge peker på forhandlernes sentrale rolle når det gjelder sikkerhetsarbeidet og forutsigbarheten for kundene.

– Det er forhandlerne som har den daglige kontakten med kundene og dermed størst mulighet til påvirkning, for eksempel i sikkerhetsarbeidet. Økt sikkerhet for norske ATV- og snøscooterbrukere blir et prioritert område for foreningen. Her spiller forhandleren en nøkkelrolle ved å tilføre kundene de riktige holdningene og relevant informasjon om utstyr for sikker kjøring med ATV og snøscooter, sier Truls Tvete, som er fungerende leder i interimstyret.


Autorisasjon skal gi økt profesjonalisering

Det er et felles mål å profesjonalisere bransjen, for å skape forutsigbarhet og trygghet for kundene.
– Den nye bransjeforeningen vil arbeide for økt profesjonalisering i alle ledd, blant annet gjennom etablering av en autorisasjonsordning. Forhandlerne spiller naturligvis en sentral rolle også her. Et slikt tiltak skal øke forutsigbarheten og tryggheten for kundene, sier Truls Tvete og Thommas Fylling.

Thommas Fylling hos Erling Sande.

Interimstyre på plass
Tirsdag 22. november ble interimstyret for NBAS stiftet. Styret skal fungere i en etableringsfase frem til et endelig stiftelsesmøte i første kvartal 2023. Forhandlere fra hele landet har allerede meldt at de ønsker å være med i den nye bransjeforeningen, og formell invitasjon sendes ut etter nyttår.

Det foreløpige interimstyret består av Roar Nilsen fra Outdoormotor Tynset, Kristoffer Borgenhov fra NTS (Bærum og Sem), Nils Erik Holmebukt fra Biltech (Bardu), Ulrikke Bråthen fra Hage & Motor (Kongsvinger), Thommas Fylling fra Erling Sande og Truls Tvete fra Polaris Norge. ATV- og snøscooterforhandlere fra hele landet vil få formell invitasjon til stiftelsesmøte etter nyttår.


Om Norsk Bransjeforening for ATV og Snøscooter – NBAS:

• NBAS skal inkludere både forhandlere og importører, altså være en interesseorganisasjon og et talerør for hele ATV- og snøscooterbransjen.
• NBAS skal arbeide for økt sikkerhet for brukere av ATV og snøscooter.
• NBAS skal bidra til økt profesjonalisering av bransjen, til fordel for sluttbruker, forhandler og importør.
• NBAS skal være bransjens naturlige høringsinstans for myndighetene.
• NBAS skal etablere konstruktiv dialog og samarbeid med aktuelle premissleverandører og myndigheter, både lokalt, regionalt og nasjonalt i Norge, og internasjonalt der det er behov.
• NBAS skal bidra til å kommunisere relevant og korrekt informasjon om ATV og snøscooter i Norge.

Interimstyret består av:
Det foreløpige interimstyret består av Roar Nilsen fra Outdoormotor Tynset, Kristoffer Borgenhov fra NTS (Bærum og Sem), Nils Erik Holmebukt fra Biltech (Bardu), Ulrikke Bråthen fra Hage & Motor (Kongsvinger), Thommas Fylling fra Erling Sande og Truls Tvete fra Polaris Norge.
• ATV- og snøscooterforhandlere fra hele landet vil få formell invitasjon til stiftelsesmøte etter nyttår.

Del denne artikkelen på sosiale medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Telegram
Email
Tumblr

Flere nyheter fra Reitwagen.no

Share via
Send this to a friend