NMCU reagerer: Mangler satsing på motorsykkel i Nasjonal transportplan: Ingen konkret MC-satsing fra regjeringen

Bjørn Richard Johansen
NMCU reagerer kraftig etter å ha deltatt på pressefrokost i regi av Samferdselsdepartementet i dag. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) kunne på en pressekonferanse i dag ikke gi ett eneste konkret eksempel på hva regjeringen har gjort eller planlegger for å satse på MC i de største byene.

Pressefrokost
Samferdselsdepartementet inviterte i dag morges til pressefrokost med påfølgende orientering om innholdet i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018 – 2029. Norsk Motorcykkel Union (NMCU) som er en landsdekkende interesseorganisasjon for motorsyklister i Norge reagerer på sine nettsider kraftig på fravær av satsing på motorsykkel.

Odd Terje Døvik, styreleder, NMCU

Hareide minner om Erik Solheim
– Når jeg leser hvordan Hareide kommenterer sin egen regjerings erklæring minnes jeg Erik Solheim, sier Odd Terje Døvik som er styreleder for NMCU i en kommentar. Han fikk en gang på 80-tallet et kinkig spørsmål knyttet til et punkt i SVs partiprogram, og ble svar skyldig. Men han la til med et smil: “Det står jo så mye rart i et partiprogram». Og det slapp han unna med. Det står mye rart i en regjeringserklæring også, men Hareide slipper ikke like lett unna som Solheim.

NMCU forventer mer
– NMCU forventer faktisk at statsråden følger opp sin egen erklæring. Vi forventer at den nye Nasjonale Transportplanen inneholder klare, konkrete og forpliktende planer for hvordan det kan legges bedre til rette for bruk av MC i og rundt de største byene. Vi har forståelse for at ministeren har mye å tenke på, og mange hensyn å ta. Og at han har glemt oss i forbifarten. Men nå har vi minnet ham på det, og forventer at noe skjer, sier Odd Terje Døvik i NMCU.

Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektør. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Fra dagens pressemøte sitter NMCU igjen med vurderingen av at samferdselsministeren i praksis sier følgende om satsing på MC. «Ingenting». Statsråden ga ikke uttrykk for at han i det hele tatt var klar over hans egen regjering har tatt til orde for å satse på MC som et reelt transportalternativ.

Finn Aa Hobbesland, som er direktør planlegging og drift ved selskapet Nye Veier AS

I tillegg til samferdselsministeren, var vegdirektør Ingrid Dahl Hovland fra Statens vegvesen på plass, i likhet med Finn Aa Hobbesland, som er direktør planlegging og drift ved selskapet Nye Veier AS, skriver NMCU.

Vegdirektøren brukte tid på å fortelle om færre trafikkdrepte de siste år, samt store forventninger til teknologi med selvkjørende kjøretøy. Økt konkurranseevne og kostnadseffektivitet ved utbygging av infrastruktur var også viktig for Ingrid Dahl Hovland. Hobbesland var opptatt av å orientere pressen om beinhard prioritering om å få mest mulig samfunnsøkonomisk nytte ut av hver krone.

Ikke svar til NMCU
Under spørsmålsrunden fra pressekorpset innledet NMCU med å minne om ordlyden i den gjeldende regjeringserklæringen, der det heter at: «Regjeringen vil legge bedre til rette for motorsykkel som et miljøvennlig og arealeffektivt transportalternativ i de største byene».

Odd Terje Døvik, styreleder, NMCU. Her et fotos fra MC-tur.

– Hva har regjeringen konkret gjort for å oppfylle denne uttalte målsettingen, lød spørsmålet fra NMCU.

NMCU skriver på sin nettside:
– Nettopp denne satsinga på infrastruktur i NTP er et godt eksempel på det. Det er sånn at det er en forventningsstyring. For å ta det inn i et NTP-fokus har det vært en gigantisk satsing på infrastruktur. Jeg vil være tydelig på at vi har bygd mer veg og jernbane enn noen gang, og det gir store forbedringer og forandringer, innledet Hareide, før han snakket om at det er tilført milliarder på milliarder med kroner for å finne måter å bygge mest mulig kostnadseffektivt, og at det kommer motorsyklister til gode.

Til det samme spørsmålet dreide han så over til å poengtere hvor godt oppmøte av pressefolk det var i et heller glissent lokale. Og at det faktisk er godt oppmøte, smittesituasjonen tatt i betraktning. Denne betraktningen overførte han så til at han innledningsvis brukte begrepet «forventningsstyring», men uten å vise til hva som skulle ha blitt lagt bedre til rette for motorsykkel som et miljøvennlig og arealeffektivt transportmiddel i de største byene.

En tidligere utgave av MC Bladet.

I saken på NMCU står det også at det vil komme et intervju med samferdselsministeren i MC-bladet. Det skal bli spennende å lese når det kommer i første halvdel av desember. I den forbindelse vil samferdselsministeren få anledning til å fortelle hva han måtte mene om motorsykkelens berettigelse i det norske trafikkbildet. Dette intervjuet kommer på trykk i MC-bladet nummer 5, og vil være hos NMCU-medlemmene første halvdel av desember.

Forside fotos: Frode Asphaug-Moe, fotos og opprinnelig tekst hos NMCU

Share via
Send this to a friend